Seznam vybuduje vlastní datové centrum

Největší technologická inovace v historii v historii firmy má přinést nejen finanční úspory ale také ekologické efekty.

Seznam vybuduje vlastní datové centrum


Seznam.cz do konce roku 2014 vybuduje v Horních Počernicích vlastní datové centrum. Během deseti let do něj investuje až 200 milionů korun. Důraz je kladen na ekonomickou návratnost projektu, lepší kontrolu nad použitými technologiemi a snížení negativních ekologických dopadů.

Společnost již v minulosti oznámila, že připravuje výstavbu vlastního datového centra.. Projekt nyní pokročil do fáze výběru dodavatelů jednotlivých technologií a stavby. První fáze výstavby bude dokončena koncem roku 2014. Postupně s dalším růstem firmy se pak rozroste i datacentrum. Do deseti let do něj Seznam.cz investuje 200 milionů korun výhradně z vlastních zdrojů, bez využití jakýchkoliv dotací, a bude zde prostor pro až 192 racků a vlastní laboratoř pro testování nových technologií. Jeho velkou výhodou bude úspora energie, zejména díky nové technologii chlazení a efektivnější provozní části datového centra.

„Jde pro nás o největší cílenou technologickou inovaci v historii firmy. Umožní nám pojistit si naše podnikání do budoucna a zefektivnit provozní náklady. A také se postupně transformovat do vlastního cloudu, ve kterém se nám známý svět hardware propojuje se světem infrastruktury, ve které běží,“ vysvětluje důvody Vlastimil Pečínka, technický ředitel Seznam.cz.

Seznam.cz nyní pro svou činnost využívá datová centra externích dodavatelů. Vzhledem k rostoucím nárokům se zhruba před rokem rozhodl soustředit svůj hardware do vlastního. Za tímto účelem byl získán pozemek v Horních Počernicích, který je napojen na energetické i nezávislé datové sítě. Jako hlavní partner pro výstavbu byla vybrána společnost Altron, výběrová řízení na dodavatele dalších technologií právě běží. Finanční úspory z provozu vlastního datového centra začnou být patrné již v druhém roce provozu, celková návratnost je plánována v horizontu 6 – 8 let.

Seznam.cz bude mít své datové centrum kompletně pod kontrolou. Všichni lidé, kteří se budou starat o chod datového centra, budou interní zaměstnanci.

Hlavní úspora bude na elektřině

„Hlavním provozním nákladem pro nás bude elektrická energie, kterou budeme poprvé v historii nakupovat sami za velkoobchodní ceny v objemu více než 3 GWh ročně,“ vysvětluje Marek Leš, manažer datových center Seznam.cz.

Datové centrum bude od začátku budováno tak, aby mělo energeticky co nejméně náročný provoz. spotřebovalo co nejméně energie. Dosáhne toho nasazením moderních klimatizačních technologií a také vhodným výběrem používaného hardwaru. „Současná datová centra spotřebují přibližně 1,5–2x více energie, než kolik vyžadují jejich servery (tzv. ukazatel PUE). My to chceme srazit na hodnotu 1,2,“ odhaluje ekologickou stránku projektu Vlastimil Pečínka.

Pro chlazení bude využita technologie free-coolingu a teplých uliček, jejímž základním principem je oddělení teplého a studeného vzduchu tak, aby se vzájemně nemíchaly. V praxi to znamená, že všechny zdroje tepla budou soustředěny a uzavřeny u sebe, aby mohl být teplý vzduch efektivně odváděn. O další snížení energetické náročnosti se postarají solární panely na střeše datacentra.

Úvodní foto: © Nmedia - Fotolia.com
Komentáře