Softwarově definované technologie nabírají dech

Softwarově definované sítě, úložiště či datová centra se ve firmách rychle zabydlují. Jsou přínosnou inovací a snižují závislost na jednom dodavateli. Softwarově definované sítě SDN (Software-defined Network) už dnes nedoprovázejí horečnatá očekávání a bezdechá adorace.

Softwarově definované technologie nabírají dech


Jejich trh zdravě roste a vyhlídky zůstávají robustní, píše Brad Casemore, který se v analytické společnosti IDC zabývá sítěmi pro datová centra. K dalšímu růstu napomohou modernizace datových center založené na digitální transformaci a charakterizované zaváděním infrastruktury podobné cloudu. Roli sehraje i rozšíření těchto sítí o napojení na vícecloudová aplikační prostředí.

„Hlavní rolí SDN je nahrazení starší decentrální síťové infrastruktury moderními softwarově definovanými sítěmi do centrální komponenty, která inteligentně řídí síťový provoz,“ říká Štěpán Bínek ze společnosti Zebra Systems. Nové nástroje pak podle něj integrují nejen SDN, ale i další prvky jako softwarově definované úložiště SDS (Software-defined Storage), virtualizaci nebo ověřování dat s využitím blockchainové technologie.

Úložiště poháněná softwarem

Celý svět úložišť dnes prochází seismickým posunem od hardwarově orientovaných produktů k produktům založeným téměř úplně na softwaru a komoditním hardwaru. Otázkou není zda, ale kdy IT profesionálové přehodnotí svůj přístup k ukládání dat a uvědomí si přínosy, které od softwarově definovaných úložišť mohou očekávat.

„Hlavní výhodou softwarově definovaného úložiště v pojetí řešení Acronis je škálovatelnost, rychlost a jednoduchost. Zákazník může začít s jedním fyzickým nódem a postupně přidávat další hardwarové prvky tak, jak mu narůstá potřeba využití dat,“ vysvětluje Bínek. „Obecnou výhodou softwarově definovaných úložišť je pak nezávislost na značce a druhu hardwaru, kdy máte možnost úložiště stavět téměř bez jakýchkoliv omezení. Softwarová vrstva se pak postará o jeho začlenění do poolu. Nespornou výhodou také zůstává maximální využití hardwaru, protože se jeho potenciál využívá naplno,“ dodává Bínek.

Podle Ladislava Derycha ze společnosti Bakotech stále mnoho zákazníků váhá s přechodem od klasického „železa“ k softwarově definovanému úložišti. „My však v SDS spatřujeme nespočet výhod, jako je například hardwarová nezávislost. Zákazník není závislý na jednom dodavateli hardwaru, takže si může vybrat to nejlepší řešení napříč všemi výrobci a své prostředí kdykoliv rozšiřovat či upravovat podle svých specifických požadavků.“

Derych dodává, že SDS produkty jako DataCore či StarWind navíc nabízejí širokou škálu funkcí zajištěných na softwarové úrovni, což vede ke snížení nákladů na hardware. „Při jejich nasazení na existující hardware můžete prodloužit jeho životnost a zvýšit výkonnost. Licence je navíc přenositelná, takže zákazník má volné ruce v rozhodování, zda upgradovat současné řešení, nebo jej vyměnit za nové.“

Softwarově definovaná datová centra

Síť pro datová centra je kritickou součástí strategie podnikových IT pro vytváření soukromých a hybridních cloudových architektur. A je to právě software, který musí v prostředí datových center zajistit lepší automatizaci, vyšší agilitu, pokročilejší bezpečnost a dokonalejší analytiku.
Síťový software by měl být schopen zjednodušit, automatizovat a urychlit poskytování síťových služeb novým a měnícím se aplikacím. Měl by fungovat jako prostředník pro připojení a zabezpečení široké škály tradičních aplikací, virtualizovaných zdrojů a kontejnerových mikroslužeb napříč datovým centrem. V hybridních cloudech může vyřešit problémy související s migrací pracovní zátěže.

Mezi problémy, s nimiž se mohou potýkat sítě pro softwarově definovaná datová centra, patří nedostatek standardů, vázanost na řešení od jednoho dodavatele a špatná integrace s dalšími softwarovými prvky v datovém centru, jako jsou úložiště, bezpečnostní řešení a správa systémů.
Jaké jsou hlavní nároky těchto řešení a s jakými problémy se mohou podniky setkat?

„To se liší podle potřeb zákazníka,“ odpovídá Bínek ze Zebra Systems. „Jiné potřeby bude mít zákazník, který provozuje úložiště pro vlastní potřeby, a jiné zase poskytovatel cloudových služeb. Pojítkem pro obě výše zmíněné skupiny je mít dobře dimenzované prvky síťové infrastruktury mezi jednotlivými prvky úložiště.“

Budoucnost SDx

Budoucnost softwarově definovaných technologií utvářejí na jedné straně provozní potřeby, na druhé straně softwarové inovace. Například vývoj softwarově definovaných sítí ovlivňují nové trendy, jako je navrhování technologií určených specificky pro cloud (cloud-native design), zatímco provoz těchto sítí bude pravděpodobně využívat inovace založené na strojovém učení a umělé inteligenci. Tyto inovace těží z rychlého tempa vývoje softwaru a hardwaru, který se odehrává v prostředí předních veřejných cloudů.
„Další z možných cest bude využití hardwarových zařízení (appliance), které budou sdružovat více softwarově definovatelných technologií do jednoho unifikovaného prvku s tím, že do něj budou integrovat další,“ dodává Bínek. „V současné chvíli tak postupují všichni velcí dodavatelé, zářným příkladem pak může být Microsoft s jeho hyperkonvergovanou infrastrukturou.“ 


Úvodní foto: geralt - Pixabay.com
Komentáře