Čas pro virtualizaci dozrál - 2

Virtualizované prostředí může být mnohem snáze přizpůsobeno potřebám uživatelů, snáze se používat, případně před uživateli zakrývat pro ně nepodstatné detaily (jako například rozmístění hardwarových prostředků).

Čas pro virtualizaci dozrál


Virtualizace je pojem, který se v dnešní době skloňuje stále častěji. Rozeznáváme několik typů virtualizace:

  • Emulace: Jde o úplnou virtualizaci hardwaru (vysoká režie).
  • OS level virtualizace: Virtualizace stejných OS na úrovni hostujícího OS.
  • Aplikační virtualizace: Poskytuje základní komponenty a služby potřebné pro běh aplikace (Wine).
  • Paravirtualizace: Nízká režie, potřebuje modifikovaný OS (Xen).
  • Native virtualizace: Plná virtualizace s částečnou emulací hardwarových prostředků (VMware, Microsoft).Komentáře