Cesta ke znalostem - 2

Systémy řízení znalostí, tedy informaticko-technologické systémy, které umožňují sběr, sjednocení, integraci, prezentaci a udržování znalostí, mohou mít velmi rozdílnou formu.

Cesta ke znalostem


Literatura

BERRY, Michael J. A. – LINOFF, Gordon. Data Mining Techniques: For Marketing, Sales, and Customer Relation Management. USA: Wiley, 2004.

BUREŠ, Vladimír. Znalostní management a proces jeho zavádění: Průvodce pro praxi. Praha: Grada, 2007.

LOSHIN, David. Enterprise Knowledge Management: The Data Quality Approach. USA: Academic Press, 2001.

TELLEEN, Steven L. Intranet as Knowledge Management Systems: Basic concepts and definitions. www.iorg.com, 1997.

WIKIPEDIA. en.wikipedia.org
Komentáře