Mobilní sběr dat znamená mít přehled

Kdo dokáže rychle získat, zpracovat, vyhodnotit data a správně použít výsledky, ten má z poloviny zaděláno na úspěch. Dvojnásob to platí u firem, které se sběrem, přenosem a vyhodnocováním dat přímo živí anebo je ke své činnosti nutně potřebují.

Mobilní sběr dat znamená mít přehled


Kdo dokáže rychle získat, zpracovat, vyhodnotit data a správně použít výsledky, ten má z poloviny zaděláno na úspěch. Dvojnásob to platí u firem, které se sběrem, přenosem a vyhodnocováním dat přímo živí anebo je ke své činnosti nutně potřebují.

Ať už jste agentura provádějící průzkum v terénu, zásilková či dodavatelská firma, společnost provádějící odečty plynu nebo elektřiny nebo nabízíte servisní služby, vždy jde o jediné: mít co nejdříve k dispozici dostatečné množství kvalitních dat a nástroje na jejich vyhodnocení.

Doby tužky, papíru, odškrtávání položek a jejich následné přenášení do databáze (v lepším případě pomocí OCR) jsou již dávnou minulostí a terénní sběr dat se podstatně změnil. Standardem se stala speciální PDA či dokonalejší mobilní terminály pro průmyslový sběr dat – poměrně robustní hardware, odolný proti povětrnostním vlivům, otřesům i pádům, vybavený velkokapacitní baterií, s níž je možný celodenní provoz. Zaznamenaná data jsou většinou dále přenášena pomocí datových služeb mobilních operátorů do podnikového serveru a následně sdílena například prostřednictvím internetových aplikací. Pokud není v dosahu síť, je možné data ze zařízení přenést dávkově po příjezdu na sběrné místo pomocí Bluetoothu, Wi-Fi nebo uložením do speciálních „kolíbek“. Tyto mobilní počítače jsou v absolutní převaze vybaveny operačním systémem Windows Mobile, který je sjednocující platformou pro vývoj aplikací zpravidla doladěných podle požadavků uživatele a v nejnovější verzi 6 nabízí i vylepšenou ochranu a zabezpečení.

Mezi pionýry v oblasti mobilních technologií patří pochopitelně spediční společnosti – DHL, PPL nebo FedEx. Jejich příruční terminály umožňují sledovat cestu zásilky od dodavatele až k zákazníkovi s téměř minutovou přesností. Sběr mobilních dat ale nemusí nutně znamenat použití specializovaných mobilních přístrojů a aplikací. Jednoduché sběrné projekty s menším počtem zaznamenávaných údajů je možné pořizovat například pomocí SMS zpráv, které jsou následně zpracovány messagingovým firemním serverem. Kouzlo SMS tkví také v možnosti použití různých tarifů (od smluvních přes běžné až po zvýšené „Premium Rate“). Objevují se dokonce aplikace a služby schopné využít fotoaparát v mobilním telefonu jako snímač čárového kódu – platba za odběr služby či zboží pak může být rovnou přičtena k telefonnímu účtu majitele mobilu.

APLIKACÍ JE CELÁ ŘADA

Řada společností se na českém trhu úspěšně zabývá vývojem aplikací pro mobilní sběr dat prostřednictvím standardních PDA nebo terminálů s operačním systémem Windows Mobile nebo mobilních telefonů. Mezi nejaktivnější patří ostravská společnost Kvados a pražská společnost Sunnysoft. Další jednotlivá speciální řešení mají například také společnosti Ganymed nebo Smartdata. Typická úloha pro mobilní sběr dat řeší například sběr objednávek od obchodních zástupců nebo sběr marketingových dat z terénních výzkumů. Systém může běžet jako hostované služby na serveru u dodavatele celého řešení či jako webová aplikace kde se o běh systému opět stará řešitelská firma. Uživatel může aplikaci pro sběr dat obsluhovat také jako součást své vlastní počítačové sítě.

Podobně fungují také další systémy pro sběr dat určené kupříkladu k řízení činnosti mobilních servisních techniků (Sunnysoft//mService), pro vyřizování objednávek v restauraci (Sunnysoft/mCatering), nebo pro agenturní výzkumy veřejného mínění a průzkumy trhu (Logos/SmartVotingPlatform). Posledně jmenovaný systém je určen pro mobilní telefony a může být nasazen také jako městský informační SMS systém například při krizových situacích.

Hezkou praktickou ukázkou je nasazení systému pro mobilní sběr dat myAvis od ostravské firmy Kvados u společnosti Solvent, provozovatele drogistické sítě Teta. Současné mobilní řešení nahradilo každodenní úporné vyplňování papírové dokumentace a její přepisování do informačního systému. Vyřešeno bylo také napojení na firemní informační a účetní systém včetně spolupráce s manažerským modulem informačního systému. Podobnou zkušenost mají i mobilní obchodníci společnosti Rudolf Jelínek, kteří monitorují prodejní místa v Čechách a na Slovensku. Distribuce bonbonů Mentos je v Čechách naopak řízena prostřednictvím systému Pixam od společnosti Ganymed. Zde opět mobilní řešení nahradilo zpracování papírových formulářů a jejich následné ruční zpracování. Systém má další chytré funkce jako je například optimalizace trasy pro rozvoz zboží. Pro toto řešení je ale potřeba mít speciální mobilní zařízení určené pro sběr dat.

Všechny systémy logicky využívají současné technické možnosti mobilních zařízení. Jejich společné přínosy, jako jsou výrazné časové úspory při pořízení a zpracování dat, značné snížení chybovosti při přepisu dat až po efektivní manažerské rozhodnutí o dodávkách a rozvozu zboží přispívají k rychlému zhodnocení nemalých peněz, za které jsou systémy pro mobilní sběr dat pořizovány. A je nutné říct, že doba průměrné návratnosti se nepočítá na roky, ale na měsíce.

Autor pracuje jako Solution Manager konzultační a technologické splečnosti Logos.

Komentáře