Ušetřete s VoIP

Ušetřete s VoIP


I když jste dnes ze všech stran masírováni komentáři typu "VoIP je nejvýhodnější forma telefonování..." a "Volejte zadarmo přes internet...", vždy je k těmto jednoznačným názorům třeba přistupovat s opatrností.

Jistě, pro obchod Ovoce a zelenina na náměstí, který jednou denně po telefonu objednává ve velkoskladu brambory a jablka, se může vyplatit nějaká jednoduchá služba typu Skype, která umožňuje volat skutečně zdarma, a i když kvalita hovoru nebude bůhvíjaká, tak není problém slovo či větu zopakovat a obě strany budou spokojené.
Pokud už ale bude onen zmíněný velkosklad s centrálou v jednom městě a sklady s kancelářemi po celé republice, dostanete trochu jiný obrázek. V každé lokalitě spolu budou komunikovat pracovníci různých pozic navzájem, čilý komunikační ruch bude panovat mezi pobočkami a centrálou a do každé lokality bude volat mnoho odběratelů, kterým budete chtít nabídnout ty nejlepší služby, protože konkurence nespí. V případech z reálného života ještě většinou překotným vývojem firmy dochází k tomu, že již máme v každé lokalitě nějakou ústřednu, obvykle pokaždé jinou. Co s tím?
Pro výběr vhodného řešení je třeba se rozhodnout na základě analýzy současného stavu. Pokud jsou ústředny v jednotlivých lokalitách novější generace, nabízí se osadit je VoIP bránami, které nám převedou hlasový hovor na datové pakety, a využít pravděpodobně již existující datové linky pro spojení s centrálou. Pokud mají dostatečnou přenosovou kapacitu, mohou přenášet data i hlas, a v jednotlivých lokalitách ponecháme jen odpovídající počet linek do vnější sítě pro místní hovory. Takové konvergované řešení nám nabídne výhody klasické digitální ústředny - především vyšší spolehlivost a robustnost systému, vyšší kvalitu hovoru, využívání funkcí přepojování, či přesměrování hovorů, centrální telefonní seznamy zákazníků, odpadne nutnost školit zaměstnance na ovládání nového systému. Celý takto zasíťovaný systém se bude jevit jako jedna velká ústředna, díky jednotné technologii ušetříme peníze za údržbu systému, využijeme jednotný číslovací plán.
V případě nasazení čistě IP řešení lze využít vlastního centrálního softswitche, kdy bude struktura systému v podstatě odpovídat výše zmíněnému hybridnímu řešení, jen s tím rozdílem, že budeme mít linky do vnější sítě jen v lokalitě umístění softswitche, a na jednotlivých pobočkách budou pouze IP telefony, které budou oboustranně komunikovat přes centrálu. Nevýhodou je fakt, že v případě výpadku softswitche nebo jeho připojení do vnější sítě si nezavolá nikdo, což může mít především pro obchodní firmu fatální důsledky. Odstranit tuto hrozbu lze opět umístěním lokálních softswitchů včetně připojení do vnější sítě i v jednotlivých lokalitách, ovšem v tomto případě rapidně roste výše investice v porovnání s hybridním řešením.
Pro čistě IP řešení lze použít i hostovaný systém u poskytovatele připojení, kdy dostanete pouze odpovídající počet IP telefonů a veškeré služby obsluhy hovorů zařídí softswitch operátora. Z hlediska funkcionality je řešení rovnocenné s předchozím IP řešením, otázka spolehlivosti nyní nabývá ještě více na významu, protože vlastní komunikační centrála je umístěna mimo firmu a je třeba se spolehnout plně na externí firmu, kdy nebudete schopni výpadky a dobu zprovoznění vůbec ovlivnit. Nezanedbatelná je i otázka bezpečnosti datové sítě, obvykle se používají firewally, které ale mohou zpomalit přenos hlasových paketů, což je u hlasové komunikace zásadní problém. Běžné řešení "tunelu" ve firewallu dává možnost nenechavcům napadnout síť, takže nezbývá nic jiného než aplikovat firewally s podporou VoIP, což opět žene náklady nahoru.
V okamžiku zvažování přechodu na nějaký typ VoIP komunikace je volba dodavatele, který vám hned mezi dveřmi vychválí a nutí svoji technologii, většinou ta nejhorší cesta, neboť mu jde pouze o vaše peníze. Správný dodavatel, kterému jde o to vám především pomoci zjednodušit komunikaci a ušetřit peníze, nejprve zjišťuje, jak, proč, s kým a kdy komunikuje vaše firma a teprve potom společně s vámi hledá řešení, přičemž vybírá tu nejvhodnější kombinaci jednotlivých technologií.

Komentáře