Virtualizace a zálohování dat

Virtualizace přináší do firem celou řadu významných výhod: podstatně snižuje náklady na IT, zvyšuje využití hardwaru, optimalizuje síťovou strukturu a zvyšuje dostupnost serverů.

Virtualizace a zálohování dat


Virtualizace přináší do firem celou řadu významných výhod: podstatně snižuje náklady na IT, zvyšuje využití hardwaru, optimalizuje síťovou strukturu a zvyšuje dostupnost serverů.

Dnes jsou běžně dostupné servery s takovým výkonem, že mohou spolehlivě zastat více serverových rolí, nicméně kvůli požadavkům na vysokou bezpečnost a spolehlivost není vhodné je implementovat v rámci jedné instance operačního systému.

Právě na tuto situaci odpovídá virtualizace, která umožňuje konsolidovat pobočkové servery, jakými jsou například tiskový server, faxový server, webový a Exchange server na jediném fyzickém stroji. Zároveň má ale každá přidělená role pro sebe vlastní hardwarové prostředky a vlastní instanci operačního systému. Z toho je zřejmé, že dochází ke snížení nákladů na hardware, správu a údržbu serverů, a přitom je současně garantována vysoká spolehlivost a bezpečnost celého řešení. Mimo jiné má oddělení jednotlivých rolí pozitivní efekt i v nižším počtu restartů nutných pro aplikování záplat a opravných balíčků – to zvyšuje dostupnost každého serveru.

Zálohování virtuálních strojů je tedy pochopitelně důležitým tématem, které se řeší při každé implementaci virtualizace. Zálohovacích systémů je dnes k dispozici celá řada s rozdílnými vlastnostmi a funkcemi. Vybrat z nich ten pravý přesně podle potřeb vaši firmy může být zdlouhavý proces. Co bychom tedy měli od zálohovacího systému požadovat?

Možnost okamžité obnovy zálohy na čistý stroj je dnes už naprostým standardem. Rychlost zprovoznění systému touto metodou obvykle závisí jen na objemu dat obsažených v záloze a na tom, odkud se záloha obnovuje.

Migrace systémů do virtuálního prostředí a zpět na fyzický stroj – kvalitní zálohovací systémy musí umožnit virtualizaci systému, která dokáže hotové zálohy jednoduše převést do virtuálního prostředí. Image soubory je pak možné kdykoli převést přímo na formát VMDK, VHD nebo HDD. Zprovoznění a další fungování systému ve virtuálním prostředí je tak otázkou několika málo minut. Vytvoření zálohy virtuálního stroje a její následné obnovení na fyzický stroj pak umožní pokračovat ve fungování systému s minimálními výpadky. Tuto možnost určitě ocení každý správce, který se někdy snažil provést obnovu na jiný hardware než původní.

Schopnost použít zálohy kdekoli, i na strojích s odlišným hardwarem – představme si havárii systému kritického pro chod firmy.

Záloha existuje, je navíc bezpečně uložena, ale konkrétní stroj, na kterém systém běžel, je fyzicky poškozen nebo úplně zničen. Co si v takové situaci počít, když hardwarově totožný stroj, na který by mohl být konkrétní systém obnoven, není k dispozici?

Jednou z možných cest je již zmiňovaná možnost zprovoznění systému ve virtuálním prostředí. Další možností, která se nabízí, je obnovení zálohy na hardwarově odlišný stroj. Vyspělá zálohovací řešení již tuto možnost nabízejí. Ta při obnově zálohy na počítač s odlišným hardwarem umožní vyměnit ovladače potřebné pro fungování systému. Spuštění a provozování původního systému na počítači s odlišným hardwarem je přínosné také při upgradu hardwarového vybavení organizace.

Jednoduchá migrace systému na nový hardware je tedy zdaleka nejrychlejší cestou, jak upgradovat kritické systémy s minimálními prostoji.

Nenáročná obsluha a jednoduchost ovládání – pro uživatele je také důležité, aby zálohovací software nebyl zbytečně složitý, ale byl navržen tak, aby s ním vaši správci IT měli co nejméně starostí a odpadla jim zdlouhavá práce s jeho nastavováním a obsluhou.

Autor pracuje jako softwarový specialista ve společnosti Zebra Systems.

Komentáře