Začínejte u dodavatele, nikoliv u řešení

V oblasti realizace IT projektů převažují tu menší, tu větší selhání. Jedna důležitá věc však zůstává společná: O úspěchu celého projektu nerozhoduje ani tak jaké řešení nasazujete, jako spíše to, kdo vše provádí.

Začínejte u dodavatele, nikoliv u řešení


V krátkosti lze s trochou generalizace celý problém shrnout tak, že firma, která rozumí odvětví vašeho byznysu a disponuje zkušeným týmem, zpravidla odvede lepší práci i s méně kvalitním produktem než konkurenční společnost, která má sice k dispozici dokonalý produkt, ale nedokáže jej přizpůsobit vašim potřebám nebo jí chybějí potřebné zkušenosti s jeho nasazováním. Jinými slovy: když začnete s výběrem společnosti a skončíte s produktem, který není zcela dokonalý, dostanete lepší výsledek, než když si vyberete perfektní produkt, ale jeho implementátoři budou, lidově řečeno, vemena.

Jako příklad může posloužit zkušenost autora článku z doby, kdy pracoval pro společnost Giga (neplést prosím s tuzemskou IT společností téhož jména – pozn. red.). Šlo o analytickou společnost, která podobně jako ostatní v tomto odvětví potvrzuje otřepanou frázi o tom, že „kovářova kobyla chodí bosa“. Přestože Giga udělovala rady ostatním společnostem v tom smyslu, jaký produkt by si měly vybrat a jak ho nasadit, sama se radami svých analytiků neřídila.

A není jediná – zeptejte se například analytiků Gartneru, zda se organizace řídí jejich doporučeními při nákupu IT. Giga v té době potřebovala systém, který by pomohl rozvíjet spolupráci ve firmě – a přes důrazná varování svého analytika pro oblast e-mailové komunikace se rozhodla nasadit Lotus Notes.

Pro nasazení Lotus Notes společnost Giga zvolila zkušený tým expertů zaměřených na oblast Microsoft Exchange. Ironií osudu byla právě platforma Exchange tím, co doporučoval interní analytik. Stalo se, co se muselo stát – jelikož tým implementátorů nevěděl zhola nic o Lotus Notes a danému odvětví rozuměl jen velmi okrajově, stal se tento projekt jedním z nejproblematičtějších a nákladově nejhladovějších, jaké autor článku ve svém životě zažil. O několik let a milionů dolarů později byl systém prohlášen za hotový, ale reálně k němu měli všichni zaměstnanci spousty připomínek, a tak se Giga ve finále stejně rozhodla pro přechod na Exchange. Takový moment je snem každého analytika – kdo by po takovém zadostiučinění nechtěl pronést: „Já vám to říkal“?

Později byla Giga odkoupena společností Forrester, která nařídila (jak jinak než) přechod na Lotus Notes, a sice pod vedením onoho týmu specialistů na Exchange, „který již měl v dané věci zkušenosti“. Klapka, střih a po další neúspěšné implementaci opět následuje návrat na Exchange.

Autor článku se od té doby zaměřil na to, aby sledoval průběh nasazování nejrůznějších podnikových informačních systémů, ať již jde o CRM, SFA, databáze nebo e-mail, a stále více se začal ujišťovat v tom, že v drtivé většině případů výše uvedená formule úspěchu skutečně funguje. Úspěšná implementace je prakticky vždy spjata s tím, že ji provádí tým odborníků na danou oblast. Na tom, jaký produkt se nasazuje, záleží spíše méně. Tato skutečnost se zdá být navíc nejvíce patrná u aplikací typu BI, CRM nebo SFA, které obsahují spoustu podnikových dat.

Pokud dodavatel rozumí tomu, jakým způsobem vaše společnost pracuje, bude vám schopen doporučit správný produkt a navíc dokáže navrhnout a dodat řešení, které předejde případným komplikacím.

Výběr implementačního partnera v první řadě a dosazení produktu do výsledného vzorce poněkud sekundárně je v dnešní praxi něčím spíše exotickým. Namísto toho, abyste zkoumali nabídku produktů, udělejte průzkum a vytvořte si seznam dodavatelů, kteří rozumí oblasti vašeho byznysu. Nechte si od nich provést analýzu a nabídku, ty vám hodně napoví. Dále se řiďte zpětnou vazbou interních zaměstnanců, kteří jim pro ni dodávali podklady – tímto způsobem budete schopni vyprofilovat společnost, která chápe vaše problémy a dokáže je úspěšně řešit.


Úvodní foto: © Rido - Fotolia.com

Vyšlo v CIO Business World 9/2012
Časopis lze koupit se slevou 20 %

Komentáře