5 IT trendů, které se v roce 2011 vyplatí sledovat

Které z IT trendů se v příštím roce vyplatí minimálně bedlivě sledovat? Jak a kde se budou měnit pravidla hry?

5 IT trendů, které se v roce 2011 vyplatí sledovat


Význam a důležitost mnoha produktů, technologií a trendů, se kterými jsme se mohli během uplynulých let a desetiletí v IT setkat byl silně „přefouknut“. Naopak mnoho z těch, které nastupovaly téměř bez povšimnutí nakonec zcela změnilo pravidla hry. Rozeznat je je (a bude) těžké; můžeme si však pomoci osvědčeným novinářským „Sleduj, kam tečou peníze“. Co se tedy vyplatí sledovat v příštím roce?

1. Recese zásadně změnila mnoho věcí

Od konce roku 2008, kdy recese začala, si firmy čelící velkému poklesu obratu vylepšovaly ziskovost radikálními nákladovými škrty. V mnoha případech si firmy tyto peníze odkládaly stranou, aby je v tu správnou chvíli mohly znovu použít. Je téměř jisté, že ta správná chvíle přijde právě v příštím roce. Z pohledu IT to sice znamená, že nový růst obchodu bude vyžadovat také nové technologie, dodatečné finanční zdroje však budou uvolňovány jen pomalu. IT manažeři by už dnes měli začít přemýšlet a plánovat, jak splnit nároky svého CEO s menším týmem a kratšími „dodacími“ lhůtami.

2. Technologie, které šetří náklady, budou stále „in“

Vzhledem k recesi a tlaku na úsporu nákladů nepřekvapí, že virtualizace bude ještě „žhavější“ téma než dříve. Před rokem ji analytická společnost Gartner uvedla ve svém seznamu TOP 10 strategických technologií a její význam neklesá. Zásadní budou také cloud computing, Saas (Software as a Service) a v menší míře pak i Business Analytics.

průzkumu, který zpracoval americký Computerworld, respondenti uváděli, že cloud computing je nejvíce přeceňovanou technologií, zároveň se však objevil hned na druhém místě jejich žebříčku „Nejslibnější technologie roku 2011“. Tento rozpor není nesmyslný. Cloud computing slibuje přinést ještě větší úspory než virtualizace, je však na něj už ten správný čas? Je ale také možné, že úspora nákladů nebude nakonec tím hlavním důvodem, proč se bude cloud prosazovat. Důležitější výhodou se může ukázat být možnost dle potřeby elasticky měnit serverovou a storage kapacitu.

3. Mobilní technologie: všude kam se podíváš

Jejich expanze je bezpochyby nepřehlédnutelná. Otázkou však je, zda budou IT oddělení schopna uřídit změny, které to s sebou přináší, zejména v oblasti podpory uživatelů a bezpečnosti. Spousta zaměstnanců dnes při práci používá svá vlastní mobilní zařízení a ukládá na ně citlivá data. A expanze v tomto směru zjevně nekončí, přichází tablety. Jen v letošním roce se má na trhu objevit 30 nových zařízení, o tabletech minimálně přemýšlí všichni výrobci. A také uživatelé, překážkou rychlé adopce těchto zařízení rozhodně nebude jejich cena.

4. Software se radikálně a rychle mění

Už jen z pohledu na rychle rostoucí fenomén veřejných cloudů či mobilních webových aplikací a je jasné, že způsoby, jakými přistupujeme k softwaru a jakými ho používáme se zásadně mění. K firemním datům uloženým v privátním či hybridním cloudu zase můžeme přistupovat z mobilních zařízení, například z výše zmíněných tabletů. Po mnoho let bylo snahou „odstřihnout“ znalostního pracovníka od jeho stolu a umožnit mu pracovat a komunikovat kdekoliv bude chtít. Zdá se, že nyní to začíná být skutečně reálně možné. Dny monolitických, proprietárních aplikací, ke kterým nešlo v podstatě přistupovat jinak než z lokální sítě, jsou zdá se sečteny.

5. Enterprise 2.0 je na vzestupu

Získávání a sdílení informací pomocí tzv. crowdsourcingu se stává mocným nástrojem i podnikové praxi. Umožňuje sdílet nápady, zajímavé a užitečné myšlenky a pracovat tak mnohem efektivněji; je tím, co z fenoménu Web 2.0 přináší podnikům skutečnou hodnotu. Nejde však o technologii, na Enterprise 2.0 se dívejme spíše jako na obchodní strategii. „Hype“, který dnes obklopuje technologie spojené s Web 2.0 postupně zmizí, reálné obchodní využití těchto technologií nebude v roce 2011 klíčovým trendem.

Komentáře