Cloud: Příležitost pro SMB

Hlavní důvody pro nasazení cloud computingu v malých a středních firmách.

Cloud: Příležitost pro SMB


Malé a střední firmy (SMB) řeší v dnešním náročném ekonomickém prostředí složité dilema. Už to není stejné podnikání jako kdysi a společnosti potřebují přijít na to, jak optimalizovat náklady už dnes a začít využívat nové příležitosti, které se objeví, jakmile ekonomika začne opět růst. Potřebují podniková řešení, která jim pomohou efektivněji řídit každodenní provoz a zároveň jim nabídnou i informace potřebné pro to, aby se mohly posouvat kupředu.

Když malé a střední firmy hodnotí různé možnosti podnikových aplikací, celkové náklady na pořízení a údržbu (TCO) jdou často stranou. Mnoho zákazníků se začne zajímat o to, jak cloud computing nebo software jako služba (SaaS) mohou snížit jejich náklady tím, že odstraní počáteční kapitálové investice a průběžné náklady na údržbu spojené s on-premise řešeními.

Stejně jako velké korporace i malé a střední společnosti přebují podniková řešení, která jim pomohou efektivněji řídit každodenní činnosti a procesy. Zároveň chtějí mít přehled a přístup k aktuálnímu dění, aby se mohly úspěšně adaptovat na proměnlivé podnikatelské prostředí a zajistit shodu s regulačními požadavky.

Malé a střední společnosti mají ve srovnání s velkými organizacemi menší rozpočet a méně IT personálu. Malé firmy s 50 až 100 zaměstnanci mohou mít pouze jednoho pracovníka na plný úvazek. Běžně to bývá IT zaměstnanec se všeobecným zaměřením, který má na starosti komplexní škálu IT zdrojů a uživatele. Ve středně velké společnosti (100 až 999 zaměstnanců) roste počet IT personálu, v průměru to bývá jeden IT pracovník na sto lidí. Komplexnost podnikání a IT ovšem často předčí růst IT zdrojů, zvlášť ve středně velkých firmách, které se musí vypořádat se složitým řízením několika lokalit, větším množstvím serverů, s rostoucím počtem desktopů a zařízení a mobilnějšími zaměstnanci.

CloudNásledkem toho pak IT zaměstnanci řeší denní potíže s dostupností aplikací, údržbou a podporou, což je zatěžuje natolik, že mají jen málo času na nasazování nových řešení či aktualizaci existujících aplikací. Složité ekonomické klima jen zvyšuje požadavky malých a středních firem na řešení, která jsou snadno použitelná, lze je nasadit rychleji a vykazují více funkcí. Tyto společnosti totiž hledají možnosti, díky nimž by efektivně prošly tímto nejistým obdobím a zlepšily své výsledky.

Cloud computing si postupně získává svoje místo na trhu jako alternativa k tradičním on-premise řešením, protože nabízí zákazníkům několik výhod. Model cloud computingu může pomoci firmám šetřit peníze a soustředit omezené zdroje na podnikání místo toho, aby jen reagovaly na potíže související s IT infrastrukturou. V modelu cloud computingu dodavatelé poskytují webový přístup k aplikacím jako službě, a to prostřednictvím cenového modelu předplatného. To eliminuje potřebu zákazníků kupovat, nasazovat a spravovat IT infrastrukturu a řešení. Dodavatelé nesou odpovědnost za všechno: servery, datová úložiště, operační systém, databázi, podnikový software, aktualizace, migrace, napájení a chlazení, prostory pro datové centrum a podpůrné služby.

Dodavatelé cloud computingu mohou tyto výhody poskytovat z toho důvodu, že již od samého začátku postavili svá řešení jako webové služby. Místo toho, aby je vybudovali pro spuštění uvnitř firmy, jako separátní, individuální aplikace pro každého jednotlivého zákazníka, navrhli své řešení jako jedno pro mnoho klientů neboli multitenantní model. To znamená, že umožňují tisícům zákazníků používat jedinou databázi a aplikační software. Díky optimalizaci svého řešení v takto sdíleném prostředí mohou být efektivnější během celého životního cyklu daného řešení. Takové efektivity by dodavatelé klasických on-premise řešení dosáhli mnohem obtížněji.

Autor je director strategy & business development ve společnosti Perficio.


Cloud…

 

eliminuje potřebu zákazníků kupovat, nasazovat a udržovat IT infrastrukturu nebo aplikační software. Bez ohledu na aplikaci dodavatel cloud computingu přebírá odpovědnost za celou infrastrukturu potřebnou pro chod řešení – servery, zálohování, software, operační systémy, databáze, aktualizace, migraci, napájení a chlazení, prostory atd. a s tím spojené i náklady na lidské zdroje, ať už interní nebo poskytnuté třetí stranou.


Úvodní foto: © alphaspirit - Fotolia.com

Vyšlo v CIO Business World 7/2012
Časopis lze koupit se slevou 20 %

Komentáře