ERP projekty pro SMB: Nezapomeňte na ROI

Malé a středně velké firmy, které chtějí nasadit ERP systémy, upínají svou pozornost až příliš na ukazatele TCO, ale prakticky pomíjejí ROI, říká průzkum analytické společnosti Aberdeen Group. Takové opomenutí se ale může pěkně prodražit.

ERP projekty pro SMB: Nezapomeňte na ROI


Pro malé a středně velké podniky představuje implementace ERP poměrně náročnou záležitost. V první řadě je totiž spojena s nemalými kapitálovými výdaji, celý podnik je po dobu implementace „v bojovém režimu“ a zmínku si jistě zaslouží také časté požadavky na změny v kultuře podniku. Tyto skutečnosti mohou být obzvláště nesnadné pro malé, ale rychle rostoucí organizace, které se snaží zbavit obtížně spravovatelných tabulek v Excelu.

Průměrně doba implementace v podniku kategorie SMB trvá deset měsíců, ale vlastní práce na uvedení informačního systému do perfektní kondice často doznívají ještě mnohem déle – tvrdí to alespoň výzkum provedený analytickou společnosti Aberdeen Group, který byl proveden v USA na vzorku 920 SMB podniků.

„S ohledem na tuto úroveň investic by se mohlo zdát, že ROI (Return On Investments, tedy návratnost investic) bude figurovat na špici pomyslného žebříčku ukazatelů, které napovědí o výhodnosti nebo nevýhodnosti realizace celého projektu,“ říká Cindy Jutrasová, vedoucí výzkumu u Aberdeen Group, a dodává: „Ale není tomu tak. Data ukazují, že při vyhodnocování projektu implementace ERP celých 52 procent respondentů o ROI uvažuje pouze občas nebo vůbec nikdy. Po vlastní realizaci projektu pak sleduje ROI pouze 25?% respondentů.“

„Jinými slovy by se dalo říci, že celá řada SMB cítí „nutkavou potřebu provést investici do ERP,“ myslí si Cindy Jutrasová a pokračuje: „Jednoduše z toho důvodu, že chápou ERP jako nezbytnou infrastrukturu pro podporu svého byznysu.“
Jutrasová zdůrazňuje především to, že kalkulace ROI ve fázi před zavedením ERP a po jeho implementaci představuje klíč k úspěchu realizace celého ERP projektu, zejména pak v malých a středních podnicích, které v současné ekonomické stagnaci často prožívají náročné časy.

„Dobře zvládnutá implementace ERP se může stát kontinuálním zdrojem úspor v nákladech a zároveň přinést četná vylepšení procesů, která společnostem pomohou obstát v těchto nelehkých časech,“ shrnuje problematiku Cindy Jutrasová a dodává: „Strategické cíle v podobě standardizace a akcelerace procesů v kombinaci s navýšením jejich transparentnosti jsou klíčovým determinantem zlepšení běhu celého byznysu. To se pak projeví také na růstu výnosů a zvyšování zisku.“

V průběhu posledního desetiletí se společnosti, které vyvíjejí ERP systémy, a jejich zákazníci, soustředili zejména na snižování celkových nákladů na vlastnictví (TCO). „To však dnes už bohužel nestačí,“ varuje Cindy Jutrasová a vysvětluje proč: „Podniky by se měly při hodnocení ERP projektů více upnout k ROI, aby zajistily kontinuitu používání takového systému a současně s tím i maximalizovaly jeho přínosy pro celou organizaci.

Horečnaté snižování nákladů dnes podle Jutrasové často vede pouze k tomu, že podniky bezmyšlenkovitě škrtají položky ve svých ERP strategiích, čímž sice skutečně dokážou redukovat náklady, zároveň si tak ale často podvazují příležitosti k růstu, jehož efekt by mohl být pro podnik mnohem příznivější. Jutrasová tedy celou problematiku shrnuje tak, že „pouhé škrtání v rámci rozpočtů na ERP rozhodně v současné době není správnou strategií. Pokud se chcete odlišit od konkurence a zařadit vyšší rychlostní stupeň pro svůj byznys, právě teď máte správnou příležitost ke vhodné investici.“


Úvodní foto: © N-Media-Images - Fotolia.com

Vyšlo v CIO Business World 6/2012
Časopis lze koupit se slevou 20 %

Komentáře