IT profesionálové projevují rostoucí zájem o využívání videa

Video v práci využívá na 38 % IT profesionálů největších českých firem. Okolo 43 % z nich ho používá k video hovorům s kolegy prostřednictvím webové kamery u PC nebo notebooku, 32 % pravidelně požívá výhod videokonferencí, 12 % dostává video vzkazy od vedení společnosti a 4 % mají firemní televizi.

IT profesionálové projevují rostoucí zájem o využívání videa


Co se týká využívání videa v soukromí, téměř polovina respondentů plánuje v budoucnu častěji používat video hovorů také s rodinou a přáteli.

"Díky větší dostupnosti širokopásmových sítí se stává video komunikace stále populárnější jak ve firemní, tak i soukromé komunikaci. Podle odhadů naší společnosti se v příštím desetiletí stane video převládající formou provozu na IP sítích. Virtuální jednání využívající video komunikaci pomáhají budovat lepší vztahy mezi vzdálenými zaměstnanci a partnery než například telefonování nebo hlasové konferenční hovory. Videokomunikace rovněž pomáhá snižovat riziko kulturních a osobních střetů," řekl Alexander Winkler, generální ředitel společnosti Cisco Systems Česká republika.

Podle průzkumu společnosti Cisco se trend většího využívání videa v soukromém i pracovním životě projevuje také v České republice. Například téměř čtvrtina respondentů sleduje denně video na internetu, další čtvrtina pak přibližně jednou týdně. Okolo 44  % dotázaných uvedlo, že video po internetu sledují alespoň občas a jen 6 % nesleduje video po internetu vůbec.

Nejvíce dotázaných, 42 %, se při sledování videa na internetu zajímá o zpravodajství. Přibližně 21 % sleduje filmy, 15 % hudební videoklipy a 3 % rodinná videa. Ačkoli však většina respondentů video na internetu pravidelně sleduje, jen málokdo z nich se také aktivně na umisťování videí podílí. Někdy ve svém životě umístilo na web video zatím jen necelých 20 % respondentů.

Průzkum také ukázal, že do domácností začínají častěji pronikat takzvané balíčky služeb operátorů, které kombinují až tři služby najednou. Například 14 % respondentů uvedlo, že využívá balíčku 3 v jednom, který kombinuje telefon, internet a televizi. Dalších 22 % uvedlo, že využívá buď kombinaci telefonu a internetu, nebo internetu a televize, případně telefonu a televize. Pět procent dotázaných si obdobné služby plánuje pořídit, až u nich budou dostupné.

Internet pro video chaty nebo video hovory s rodinou a přáteli používá 38 % dotázaných, 42 % však uvedlo, že do budoucna lze služeb video hovorů k těmto účelům využívat nově nebo častěji. Okolo 35 % respondentů plánuje instalovat webové kamery k bezpečnostní video kontrole svých domovů.

Přibližně 13 % dotázaných vyjádřilo zájem používat video hovory pro komunikaci s call centrem, poradci nebo odborníky od poskytovatelů telekomunikačních, bankovních, pojistných či jiných služeb. Téměř 10 % by také rádo využívalo v prostředí svého domova řešení TelePresence, pokud by měli tu možnost. Nereprezentativní průzkum mezi IT profesionály největších českých firem realizovala společnost Cisco v dubnu letošního roku v rámci desáté jubilejní konference Cisco Expo 2009. Výzkumu se zúčastnilo přes 800 respondentů.

Komentáře