SaaS: Virtualizace jako služba

Stále více firem a organizací si dokáže poměrně jednoduše spočítat, kolik může ušetřit konsolidací a sdílením svých IT zdrojů, optimalizací služeb nebo jejich obstaráním formou SaaS. Nejedná se pouze o náklady na infrastrukturu, servery počínaje a napájením a chlazením konče, jde i o provozní náklady, které se správou IT prostředí neodmyslitelně souvisí.

SaaS: Virtualizace jako služba


Virtualizaci nejčastěji potkáte při konsolidaci serverové infrastruktury, dále pak v oblasti úložných systémů, síťové infrastruktury a v neposlední řadě také ve sféře virtualizace aplikací. Právě ona, ačkoliv občas opomíjena, je jednou z nejstarších a nejvíce prověřených forem virtualizace.

Obchodní model poskytování aplikací, známý pod zkratkou SaaS (Software as a Service) nebo také někdy řešení jako služba (Solution as a Service), představuje v porovnání s tradičním modelem licencování nebo obstaráním řešení rychlejší způsob nasazení dané aplikace nebo řešení a optimalizaci jejich provozních nákladů. Navíc se ukazuje, že podíl organizací, které outsourcingu využívají (nebo tak činily), klesá úměrně s rostoucím počtem firem, které upřednostňují formu SaaS.

Aplikace jsou proto jedním z důležitých průsečíků, kde se dají efektivně skloubit výhody virtualizace a modelu SaaS nebo oblastí outsourcingu zaměřených na správu a provoz aplikací a související infrastruktury.

 

Jak se zbavit obav z SaaS

Pokud se blíže zaměříme na samotné aplikace, jejich virtualizace umožnila centralizaci, tedy provoz z jednoho místa a doručování koncovým uživatelům na libovolné místo, kde je vyžadují. Aplikace se tedy stává prostředkem, který je možné poskytnout na libovolném místě dle aktuální potřeby bez nutnosti ji mít předem lokálně­ připravenou a není nutno nijak zásadně konfigurovat zařízení, kde tuto aplikaci budeme využívat. Proč bychom si ji tedy nemohli nakoupit dle potřeby a v objemu, ve kterém ji skutečně využijeme jako službu? Odpověď zní - samozřejmě můžeme! Proč tedy k tomu v ČR zatím dochází jen zřídka? Možných důvodů je hned několik.

Ze zkušenosti vím, že firemní IT dokáže ve většině případů víceméně přesně určit náklady na pořízení licencí a softwarovou podporu. Obtížně vyčíslitelné jsou však náklady na údržbu a provoz. Provozní náklady jsou často opomíjeny a při porovnávání výhodnosti jednotlivých variant obstarání řešení nejsou v rozpočtu zahrnuty ve skutečné výši. Přitom právě ony tvoří během životnosti pořizovaného řešení podstatnou část rozpočtu.

 

Obecné výhody obchodního modelu SaaS spočívají v tom, že zákazník:

 • platí výhradně za to, co skutečně používá,
 • nemusí realizovat vysokou jednorázovou platbu při nákupu (cashflow),
 • není nucen pořizovat potřebnou infrastrukturu a software pro provoz,
 • nezabývá se upgradem systémů a zvyšováním výkonnosti hardwaru,
 • nemusí řešit aktualizace a nasazení nové verze dané aplikace,
 • nehradí náklady spojené s vývojem aplikace a její licence,
 • má danou aplikaci za standardních podmínek dostupnou kdekoli a kdykoli.

Obchodní model SaaS se výrazně liší od „tradičních" modelů i v tom, že poskytovatel částečně sdílí podnikatelská rizika se zákazníkem. Důvodem je pořízení služby či aplikace na základě některého z klíčových výkonnostních (obchodních) ukazatelů zákazníka (např. obrat, počet uzavřených smluv nebo zakázek apod.), a ne paušálně.

Model SaaS je často spojován s aplikacemi, které byly pro tento obchodní model přímo vyvinuty nebo upraveny. V drtivé většině případů běží aplikační klient v prostředí internetového prohlížeče. Ve výběru aplikací ale není nutné se nijak zásadně omezovat. Díky virtualizaci aplikací je totiž SaaS využit i pro běžné kancelářské nebo podnikové informační systémy. Typické obavy, které můžeme v diskusi o SaaS slyšet, jsou spojeny se ztrátou a zneužitím firemních dat a rizikem, které představuje samotný poskytovatel služby - nejčastěji se jedná o:

 • ztrátu a zneužití firemních dat,
 • zneužití ze strany poskytovatele,
 • dostupnost a zabezpečení aplikace a dat,
 • konektivitu pro přístup k aplikaci,
 • garanci kvality řešení.

SaaS samotný pochopitelně nenabízí záruku či jednoznačné odpovědi - ty jsou vždy záležitostí konkrétního poskytovatele služeb.

 

Jednodušší správa a provoz

Efektivní využití výkonu virtualizovaného serveru typu mainframu často přesahuje 90 % v porovnání se servery x86 bez virtualizace, které jsou často využity z méně než 10-15%. Virtuální servery lze jednodušeji spravovat a modifikovat jejich parametry. Navíc je v současné době už možné zakoupit serverový hardware i s virtualizačními nástroji jako OEM licencí přímo s nákupem nového hardwaru. Ziskem z pohledu IT je pružná infrastruktura.

Virtualizace serverů přinesla i vyšší efektivitu zálohování a archivace. Virtuální server je ve svém základě fyzicky reprezentován pouhým souborem na disku, možnost jeho inkrementálního zálohování je vítaným snížením nároků na diskové kapacity a zkrácením zálohovacího okna. Nižší nároky na prostor, chlazení a spotřebu elektrické energie jenom dokreslují důležitost virtualizace serverové infrastruktury. Výčtem dalších přínosů bychom mohli ještě pokračovat.

Na příkladu virtualizace aplikací lze ilustrovat zajímavé dopady virtualizace ve vztahu k outsourcingu. Vycházejme ze stavu, kdy již proběhla virtualizace aplikací, tvořících převážnou část aplikačního portfolia firmy (v ideálním případě všechny). Pokud tyto aplikace dokážete doručovat na koncová zařízení na vyžádání a jejich dostupnost zabezpečit díky virtualizaci téměř kdekoli, můžete zcela nezávisle na koncovém zařízení garantovat dostupnost a kvalitu těchto aplikací. Lze to přirovnat k televiznímu vysílání - IT je garantem tohoto „vysílání" a nemusí jej zajímat, jaký „televizor" má k dispozici koncový odběratel služby (aplikace). V takto virtualizovaném aplikačním prostředí je možné vysoce efektivně outsourcovat také koncová zařízení právě z důvodu, že se při jejich provozu nemusí ohlížet na různost umístění, aplikační nároky nebo způsob připojení do sítě, stejně jako je tomu u vašeho televizoru. V současné době naleznete na trhu několik virtualizačních řešení, které umožňují virtualizaci a doručení individuálního uživatelského desktopu, nejen samostatných aplikací. Virtuální desktop a jeho doručování je další etapou fenoménu virtualizace.

Outsourcing často nemění povahu provozovaných IT služeb. Největších úspor dosahuje při optimalizaci a řízení IT procesů. Právě v oblasti zkvalitnění IT služeb tak virtualizace doplňuje otusourcing, a odpovídá tak na stále častější volání po vyšší kvalitě ousourcovaných služeb. Tato cesta přináší své ovoce oběma stranám - koncovému zákazníkovi i jeho dodavateli. Přestává platit i tvrzení, že ten či onen obchodní model je vhodný pouze pro firmy a organizace o určité velikosti a s určitou strukturou. Kdo by nechtěl lepší služby a jejich efektivní financování? Kvalitnější služby za co nejnižší možné náklady budeme chtít všichni ještě hodně dlouho.

Autor působí na pozici Business Development Manager ve společnosti Orbit

 

Komentáře