Sjednocená komunikace vyžaduje efektivní správu

Sjednocená komunikace (UC) znamená přenos hlasu, videa a dat prostřednictvím datové sítě v rámci celé organizace. Pomáhá dosáhnout významně jednotnějšího komunikačního prostředí a současně značně optimalizuje komunikační procesy. Nutným předpokladem je však vysoce výkonná konvergovaná síť. Efektivní správa sítě a zabezpečení jsou pak nezbytné k zajištění bezpečné činnosti bez narušení poskytování služeb.

Sjednocená komunikace vyžaduje efektivní správu


Ještě před několika lety představovalo heslo „informace na dosah" v informačních technologiích cíl „non plus ultra". Současně byla koncepce přístupu k datům a informacím téměř odkudkoli pomocí celé řady různých koncových zařízení považována za revoluční. Realita neúprosného vývoje nicméně změnila tuto koncepci v zastaralou a nahradila ji novým pojmem „sjednocené komunikace". Ačkoli se myšlenka skrytá za neomezeným přístupem nijak výrazně neliší od předchozí koncepce, nezahrnuje nyní pouze informace a data, ale také další aspekty moderní komunikace. Dnešním cílem je možnost kontaktovat lidi a získávat informace kdykoli, odkudkoli a s kterýmkoli koncovým zařízením.

Uživatel si může zvolit způsob komunikace nejlépe vyhovující jeho aktuální situaci. Například stačí několik klepnutí myší na vytvoření hlasové, obrazové nebo webové konference s libovolným počtem dalších účastníků. Software pro podporu spolupráce umožňuje lidem pracovat se stejnou aplikací, či dokonce na stejném dokumentu, jako součást virtuálního týmu. Přímý kontakt jim umožňuje aktivovat různé procesy, plánovat a realizovat projekty a dosahovat společných rozhodnutí rychleji, než to bylo možné kdykoli dříve. Již není nutné čekat celé věky na zpětné zavolání nebo odpověď na e-mail, a nová úroveň komunikace tak dramaticky zvyšuje produktivitu pracovníků. Navíc jsou minulostí i starosti s časem promarněným na cestách a s nutnými cestovními výdaji. Projekty probíhají celkově rychleji, což samozřejmě zlepšuje pozici společnosti na trhu.

 

Centralizovaná platforma: Požehnání, nebo prokletí?

Základním tématem nepřetržité, sjednocené komunikace je vytvoření infrastruktury IT, která zahrnuje nejrůznější (a početná) koncová zařízení v rámci společnosti, stejně jako používané softwarové aplikace. Sítě pro data a telekomunikace, dříve oddělené, se proto začínají spojovat do jediné platformy. Paleta nabízených možností je pozoruhodná, od tradičních telefonů přes e-mail, rychlé zasílání zpráv a hlasové schránky až po video a webové konference. To vše je k dispozici nejen na stolním počítači či notebooku - snadno lze zapojit také mobilní koncová zařízení, jako jsou chytré telefony, PDA nebo BlackBerry, a značně tak rozšířit pracovní sféru každého zaměstnance.

K profesionálnímu řešení sjednocené komunikace je pochopitelně nezbytná vysoce výkonná IP síť, schopná přenášet hlas v reálném čase prostřednictvím protokolu IP (voice-over IP, VoIP). Právě síťová infrastruktura se může snadno stát Achillovou patou snah o zavádění sjednocené komunikace, není-li schopná zvládnout vysoké zatížení spojené s komunikací mnoha uživatelů, zvláště v kombinaci s intenzivním využíváním stávajících aplikací a služeb. Následkem­ může být zhoršená kvalita telefonních hovorů a v extrémních případech až zhroucení celého komunikačního systému. Profesionální správa výkonu a identifikace problémů proto mohou organizacím vyřešit mnoho problémů dříve, než naruší činnost celého systému.

 

Ověřování přináší bezpečnost

Zabezpečení sítě může představovat další riziko. Množství různých způsobů přístupu umožněných sjednocením komunikace může vytvořit nečekané mezery, které mohou neautorizovaní uživatelé zneužít k přístupu do podnikové sítě. Integrovaná správa identit má proto v prostředí UC kritickou důležitost. Každý uživatel musí před získáním přístupu k datům, informacím a službám v síti prokázat svoji identitu. Jednotlivé oblasti jsou pak zpřístupněny na základě specifického použití.

Sjednocená komunikace nepochybně umožňuje společnostem prozkoumávat nejrůznější nové (i nečekané) možnosti, nejde však o předem hotové řešení. Společnost musí provést analýzu svých požadavků, určit konkrétní potřeby a vzájemně porovnat komunikační chování a podnikové cíle. V tomto okamžiku je nezbytné také vyhodnotit infrastrukturu IT, protože nijak jinak nelze zjistit, zda je datová síť připravena na přenos obrazu a zvuku v reálném čase. Pro zajištění dostupnosti sítě a dostatečné šířky pásma vyžadované koncepcí UC budou možná nutné další investice.

 

Efektivní správa pro optimální výkon

Správa výkonu sítě je vedle správy problémů a výpadků klíčovým prvkem pro zajištění správné činnosti konvergované sítě. Správa výkonu sítě například nepřetržitě sleduje výkon a automaticky identifikuje a oznamuje výpadky služeb, odchylky a potenciální zdroje chyb. Správce tak má k dispozici aktuální přehled aktuální kvality služeb v síti. Průběžné měření hodnot může odhalit požadavky na šířku pásma, které by později nepříznivě ovlivnily činnost sjednocené komunikace.

Specializované nástroje dále vyhodnotí efektivitu stávajícího telefonního systému a vytvoří podklady neocenitelné při plánování nového­ digitálního systému. Tento typ řešení rovněž umožňuje vyhledání chyb v rámci celé řady telekomunikačních systémů a poskytuje data pro další analýzu sítě.

 

Schopnost identifikace a odstranění chyb

Vytváření komplexních sestav usnadňuje nápravu v případě narušení služeb. Z tohoto důvodu mohou být pro správu konvergované sítě užitečné přídavné moduly, které měří kvalitu spojení. Integro­vaná analýza kořenů problémů zjednodušuje hledání zdrojů nejrůznějších chyb a poskytuje správcům důležité informace o rozsahu problému nebo narušení služeb a o dopadu na podnikové procesy. S těmito údaji mohou správci vyhodnotit optimální nápravné akce a čas potřebný pro zvládnutí situace. Průběžný monitoring může navíc odhalit mnoho problémů v předstihu, takže je možné provést nápravu ještě dříve, než dojde k narušení činnosti organizace.

Výkon, spolehlivost a zabezpečení jsou úhelnými kameny každé úspěšné sítě. Profesionální řešení pro správu sítě je základem pro dosažení nejvyšších kvalitativních standardů v prostředí sjednocené komunikace. Skutečné řešení musí integrovat a spravovat všechny součásti konvergované sítě, včetně mobilních koncových zařízení a úplného souboru aplikací, podnikových procesů a služeb. Nepřetržitá analýza zaručuje, že síťové spoje zajistí dostatečnou kapacitu pro vysokorychlostní přenosy velkého množství dat, která budou aplikace UC generovat. S takovou výzbrojí mohou správci rychle identifikovat a řešit problémy ještě dříve, než společnost přijde o schopnost efektivní a rychlé komunikace.

 

Autor pracuje jako Principal Consultant ve společnosti CA CZ

Komentáře