Správa sítě podle T-Mobile

T-Mobile rozšiřuje nabídku služeb o dodávku a správu IT a telekomunikační infrastruktury, kterou bude nabízet v rámci komplexního řešení ProfiNet. Co to znamená pro podniková ICT oddělení?

Správa sítě podle T-Mobile


Řešení ProfiNet, určené firemním zákazníkům, je v nabídce T-Mobile již dva roky. Dosud směřovalo především do oblasti hlasové a datové konektivity ať s využitím mobilní nebo pevné sítě. Jeho nedávné rozšíření ale jasně ukazuje, že T-Mobile směřuje i do oblasti, kterou tradičně vnímáme jako ryzí IT služby. Do oblasti dodávky a správy zařízení.


Dodávka a správa zařízení se týká jak klasických síťových zařízení pro sítě LAN a WLAN, tak i vybavení pro IP telefonii: obsahuje IP ústředny i koncová zařízení (telefony). K již existujícím službám tedy T-Mobile přidává další úroveň. Zatímco dosud svým zákazníkům zajistil datové připojení do budovy, nyní jej bezpečně a s jasnými náklady zvládne přivést až k serverům a ke koncovým stanicím (PC).

Největším přínosem nabídky ale není nákup a provoz konkrétních zařízení. Společností, které dovedou prodat síťové prvky nebo IP ústředny, zprovoznit je u zákazníka a zajistit jejich vzdálenou správu, je celá řada. T-Mobile ale řeší kompletní potřeby firemní klientely. Součástí dodávky je implementace a dohled celého řešení, pravidelná obměna technologií a servisní podpora s garantovanou dobou obnovy funkčnosti. Zákazníci, kteří vyžadují vyšší dostupnost všech služeb a zkrácení doby řešení poruch, mohou využít nabídku vyššího SLA (Service Level Agreement).

Služby poskytuje T-Mobile za pevné měsíční poplatky. Zákazník tedy transformuje obvyklé investiční náklady na náklady provozní. A díky stavebnicovému charakteru řešení zaplatí ve všech případech jen to, co opravdu využívá.

Odběr služeb od jediného dodavatele zjednodušuje firmám komunikaci a přináší výhodu jediné faktury za všechny služby. Pro řadu zákazníků může být poměrně zajímavá i nabídka jediného místa pro možná jednání například o objemových slevách. Dalším důvodem může být stabilita a jistota silné značky. To je vzhledem ke klíčovému významu spolehlivého chodu ICT pro jakýkoli podnik silný argument.

V rámci služeb Dodávka a správa zařízení mohou zákazníci T-Mobile získat pobočkové ústředny Call Manager a Call Manager Express, využívající IP telefonii. Prvně jmenovaná zajišťuje řízení telefonního provozu na samostatném hardwaru a je určená pro společnosti nad 100 zaměstnanců. Call Manager Express naopak využijí menší firmy do 100 zaměstnanců. Funkce pobočkových ústředen je možné přizpůsobit individuálním požadavkům zákazníka. Samozřejmostí je nabídka několika typů IP telefonů včetně softwarového telefonu (aplikace v PC) a terminálu pro konferenční hovory. Hlavním dodavatelem technologií je společnost Cisco.

V rámci služeb IP telefonie T-Mobile rovněž nabízí dvě doplňkové služby: První z nich je Call Centrum, které zákazníkům umožní využívat standardních služeb call centra jako je například manipulace s hovory, přehrávání hlášek, výběr front, zobrazování informací o volajícím a vyhodnocování provozu. Unified Mobility pak zajišťuje dostupnost zaměstnanců na jediném telefonním čísle bez ohledu na to, zda pracují na svém běžném místě nebo jsou například na služební cestě. Umožňuje rovněž předávání hovorů bez přerušení mezi mobilním a pevným telefonem.

Po prosincovém uvedení služby Virtuální ústředna jde v krátké době o další krok, kterým T-Mobile rozšiřuje svou nabídku pro firemní zákazníky.

Komentáře