Alcatel-Lucent: Dynamic Tour 2011

Začátkem dubna odstartovala společnost Alcatel-Lucent na kongresu ve španělské Barceloně letošní šňůru partnerských setkání, jež postupně proběhnou ve 30 různých lokalitách po celém světě.

Alcatel-Lucent: Dynamic Tour 2011


Nové produkty i změna ve strategii

Společnost Alcatel-Lucent na těchto akcích představí produktové portfolio z oblasti síťové infrastruktury, IP komunikace, kontaktních center a sjednocené komunikace, přičemž by měl klást důraz na příklady z reálného světa. Pokusí se také nastínit aktuální trendy v této oblasti a předeslat tak, jak se bude v rámci podniku komunikovat v blízké budoucnosti.

Alcatel-Lucent u svých nových produktů ústy přednášejících zdůraznil rychlou návratnost některých investic, například v případě řešení pro konferenční hovory by se mělo údajně typicky jednat o méně než 6 měsíců. Padla také připomínka faktu, že by se ekonomické subjekty neměly zaměřovat pouze na slepé snižování nákladů, ale měly by investovat rovněž do technologií, které jim v budoucnu pomohou zvyšovat výnosy. Alcatel-Lucent rovněž oznámil změnu ve strategii, kdy hodlá dále posilovat samostatnost lokálních zastoupení v jednotlivých zemích, neboť "v Paříži při sebevětší snaze nevíme, co přesně se v businessu děje v Praze."

Keynote pronesl Kevin Panozza

Mottem Dynamic Tour pro rok 2011 se stalo sousloví „Change the conversation“, jež má akcentovat dynamiku, s jakou se momentálně vyvíjejí moderní řešení pro podnikovou komunikaci. Keynote pronesl Kevin Panozza z australské společnosti Engage, který zdůraznil fakt, že akvizice nového zákazníka je výrazně dražším aktem než udržení toho stávajícího. Navrhl proto, aby se vycházelo zákazníkovi vstříc a společnosti se zákazníky komunikovaly tak, jak je to pro zákazníky nejpohodlnější.

V té souvislosti Panozza zdůraznil význam sociálních sítí a uvedl domněnku, že pro současnou a budoucí generace uživatelů a zákazníků již konvenční komunikační řešení nebudou dostatečná. Firmy nemohou čekat, že se zákazník přizpůsobí jim, ale musejí mu aktivně naslouchat. Klíčovou myšlenkou pro budoucnost podle něj je, že zatímco dříve subjekty v konkurenčním prostředí soutěžily o přízeň zákazníka svými produkty, postupně se dostávají do situace, kdy se hlavní kolbiště konkurenčního boje přesouvá ke komunikaci a tedy i možnosti zákazníka vůbec oslovit.

Komentáře