CIO se musí adaptovat dříve, než mu "ujede vlak"

Po dlouhou dobu se podniky snažily dosáhnout centralizovaného IT, které by kontrolovalo technologickou infrastrukturu a poskytlo servis pro firmu a její zaměstnance. Nové technologie jako cloud computing, BYOD nebo Big Data však tuto vizi narušují.

CIO se musí adaptovat dříve, než mu "ujede vlak"


Podle nového reportu „The C-suite Challenges IT: New Expectations for Business Value“, který publikoval The Economist Intelligence Unit a byl sponzorován firmou Dell Services, věří výkonní ředitelé IT oddělení tomu, že je IT připraveno na velkou transformaci: 57 procent z 536 dotázaných očekává, že v příštích třech letech dojde k zásadní změně funkce IT a dalších 12 procent předpovídá „kompletní přehodnocení“ stávající strategie. Celých 43 procent říká, že jejich společnost bude stále více využívat IT jako komoditní službu, která bude zakoupena pouze v případě, že bude zapotřebí.

Economist Intelligence Unit říká, že změny, které manažeři předpovídají, mohou ovlivnit nejen oddělení IT, ale také fungování celého podniku tak, že vytvoří firmám další příležitosti pro vývoj nových produktů a služeb, vytvoření nových způsobů propojení se zákazníky a přehodnocení tradičních podnikových procesů. Tyto změny nepředstavují pro IT manažery a jejich týmy pouze nebezpečí, ale také příležitosti.

CIO musí mluvit byznys jazykem

Ovšem v případě, že bude IT tak významné pro celý podnik, CIO a jeho tým mohou přijít o pozici, pokud nenajdou způsob, jak vysvětlit generálním ředitelům v jejich vlastním obchodním jazyce význam investic do technologií. Podle reportu se ale IT manageři často neshodují se svými nadřízenými v názorech ohledně své pozice: dvě třetiny respondentů z řad CIO jsou toho názoru, že je jejich funkce úzce spjata s obchodem, to samé si však o svých vedoucích oddělení IT myslí méně než polovina C-suite managerů.

„V ideálním případě by se mohli byznys manažeři spoléhat na hlášení od IT ředitelů o technickém a obchodním riziku spjatém s novými způsoby využití informačních technologií,“ píše se v reportu. „Ale méně než polovina respondentů říká, že jejich CIO dobře rozumí těmto rizikům – až na jednu čtvrtinu říkají, že je úroveň porozumění slabá. Tito manažeři se se svými IT řediteli také rozchází v názorech, do čeho přesně by se mělo investovat, aby byla přidaná hodnota co nejvyšší.“


Není nutné dělat kompromisy mezi vytvářením zisku a snižováním nákladů

„Pochopitelně - společnosti zaměřující se především na vytváření dalšího zisku mají tendenci být efektivnější než jejich konkurenti ohledně využívání IT k vytváření nových produktů a získávání nových zákazníků,“ píše se v reportu. „Překonávají také ostatní v oboru, když dojde na zvýšení spolehlivosti IT infrastruktury a sladění IT s ostatními odděleními ve firmě. Mnohem zajímavější byl ale fakt, že respondenti ze společností zaměřujících se na další zisk mají více pozitivní náhled na svoji organizaci ohledně snižování výdajů než respondenti ze společností zaměřujících se přímo odbourávání nákladů.“

Taktika pro seznámení se s obchodem

Report nabízí 3 taktické rady, které může CIO využít, aby se lépe seznámil s obchodem a upevnil tak své místo ve firmě.

Posuňte účtování nákladů z IT více do obchodní sekce tak, aby lidé platící za služby IT byli zároveň ti, kdo z IT profitují. To pomůže snížit náklady a více přiblíží IT k obchodu, protože business manageři nejsou ochotni platit za služby, které nevyužijí. To také znamená, že investice do IT nabídnou služby, které obchodní oddělení opravdu potřebuje.

Podporujte všeobecný názor, že by měla sekce IT hrát aktivní roli při růstu společnosti a neměla by pouze ulehčovat úsilí ostatních zaměstnanců.

Experimentujte s technologiemi, které vám pomohou získat vědomosti nebo dovednosti, jež se mohou vyplatit později - i když by experimentování dočasně zvýšilo náklady. Možnost rozvíjet talenty má hodnotu, která často přinese své ovoce.

Report také nabízí rady, které by měly firmy zvážit:

Přemýšlejte komplexně

Technologické inovace mohou změnit více než jen funkce firemního IT. Mimo jiné mohou zásadně ovlivnit způsob, jakým firmy fungují. Zvažujte dopady inovací také v širším pojetí v rámci podniku, nejen z pohledu budoucnosti fungování IT.

Efektivnější zaměření

IT infrastruktura coby komodita vám umožní redukovat rozsah IT funkcí. Spíše než omezování úloh oddělení IT by ale měla každému CIO umožnit zaměření hlavně na přidanou hodnotu.

Neizolujte úkoly IT

Mnoho organizací, které se nejlépe přizpůsobily změnám způsobeným příchodem cloud computingu, rozšířením mobilních zařízení a analýz Big Data tak dokázaly díky tomu, že daly IT leadrům větší pravomoce v obchodních záležitostech, takže mohli lépe porozumět potřebám organizace.

Zamyslete se, jak společnost hodnotí investice

Nepředpokládejte, že investice do IT musí nutně znamenat kompromis mezi snižováním nákladů a zvyšováním zisku. V dnešní době mohou organizace dosáhnout obojího.

Risk je stále jen risk

Firmy se stále obávají rizik spojených s cloud computingem, mobilními zařízeními nebo analýz Big Data. Nesmíte však dovolit, aby vás strach docela pohltil. Hrozby spjaté se zaváděním nových technologií mohou být identifikovány a ohodnoceny, takže mohou být překonány stejně jako kterékoliv jiné obchodní riziko.


Úvodní foto: © lightpoet - Fotolia.com
Komentáře