CIO Study 2011: Firmy se obracejí ke cloudu a analytice

Geek či ajťák – to jsou jména, která jsou stále často spojována s IT řediteli a jejich zaměstnanci. Označení odkazují na technologie, jejichž správa je součástí jejich každodenní práce. S výhledem do budoucna se ale pro IT ředitele a manažery jeví slovo stratég jako vhodnější pojmenování.

CIO Study 2011: Firmy se obracejí ke cloudu a analytice


Ze studie CIO Study 2011 společnosti IBM jasně vyplývá, že IT oddělení a ředitelé společností se v nevídané míře shodují na tom, že technologie již nejsou pouhým pracovním nástrojem udržujícím firmu v chodu. Jsou klíčovými pomocníky v úsilí společností růst a inovovat. Firmám pomáhají posilovat vztahy se zákazníky, rozvíjet schopnosti zaměstnanců a získávat cenné informace a postřehy z „velkých dat“.

Příčina je prostá – data, jejichž objem dnes závratně roste. Společnosti však nyní mají k dispozici nepřeberné množství způsobů, jak údaje sbírat, třídit, analyzovat a sdílet. Stačí shromáždit ty správné informace z dodavatelských řetězců, od zákazníků a partnerů a na světě je rázem nová oblast podnikání, podniky jsou produktivnější a spokojenost zákazníků roste. Stačí však také propásnout nový trend, či si udělat mylnou představu o přáních a potřebách zákazníka a z lídra na trhu se okamžitě stává jeden z davu. Právě proto je práce IT ředitelů čím dál složitější a důležitější pro životaschopnost společností.

Studie společnosti IBM, které se zúčastnilo 3000 IT ředitelů ze 71 zemí a 81 odvětví, popisuje používané strategie a technologie. Jedním z nejvýraznějších aktuálních trendů je sílící role cloud computingu. Na cloudové technologie se chtějí spoléhat tři pětiny respondentů, což je více než dvojnásobek oproti roku 2009, kdy jejich využití jako prostředku k získání konkurenční výhody plánovala pouhá třetina dotázaných. V některých odvětvích je důraz na cloud computing dokonce ještě výraznější – v oblasti médií a zábavy vzrostl počet kladně odpovídajících respondentů na 73 %, v automobilovém průmyslu na 70 % a v telekomunikacích na 69 %.

Čtyři z pěti IT manažerů pak považují pro úspěšný chod své společnosti za nejdůležitější analýzu obchodních informací a neúnavně proto hledají nové cesty k porozumění a využití shromážděných údajů. Téměř tři čtvrtiny považují za zcela zásadní mobilní technologie a řešení, jelikož umožňují zaměstnancům přístup k informacím, kdekoli a kdykoli je vyžadují, otevírají nové trhy a udržují společnosti ve hře navzdory měnící se dynamice trhu.

Jasným cílem dnešních firem je zajistit, aby informace byly široce dostupné jednoduchým a efektivním způsobem tak, aby mohly lépe a efektivněji fungovat a byly schopny co nejrychleji identifikovat nové příležitosti na trhu. Rychlost, s níž společnosti začínají nejnovější technologie využívat, jasně odráží novou realitu současného obchodního světa. IT ředitelé si nemohou dovolit používat technologie, které společnostem pouze šetří náklady na provoz. Potřebují technologii, která bude rovněž poskytovat informace umožňující společnostem růst.

IT ředitelé a výkonní ředitelé se shodují ve svých prioritách pro následující období tří až pěti let – informace a jejich analýza, úzké propojení se zákazníky a komunikace. Za pomoci technologií jako jsou služby pro spolupráci, sociální sítě, senzory a analytika mohou společnosti identifikovat změny na trhu, přiblížit se zákazníkům a využívat potřebné odborné znalosti svých zaměstnanců, kdykoli to bude zapotřebí.

Okamžitá dostupnost údajů přetváří ekonomiky i lidskou společnost na celém světě. Je čím dál zřejmější, že to bude právě využití potenciálu nových technologií, co určí, kdo stane na stupních vítězů a kdo bude patřit k poraženým. Ty společnosti, které pochopí sílu technologií jako je cloud, analytické nástroje nebo mobilní řešení, budou na čelních příčkách pomyslného žebříčku.

Kompletní znění studie včetně rozhovorů najdete na adrese www.ibm.com/cz/ciostudy2011.

Komentáře