Cloud computing bez obav: jak překonat strach z prvního kroku

Všimli jste si, že spousta firem o přijetí cloudu nejprve nadšeně debatuje, ale s postupem času svůj entusiastický postoj opouští je v rámci dalšího postupu nadmíru zdráhavá? Termíny se posunují, až z prvotních plánů zbude jen ohlodaná kostřička.

Cloud computing bez obav: jak překonat strach z prvního kroku


Slibné začátky často udusí strach z organizačních změn a zmatek, kdy aktéři vlastně sami nevědí, jakým směrem se vydat. Důvody jsou přitom nasnadě:

  • Nespočet řešení. Kamkoli se podíváte, vidíte další řešení „cloud computingu“. Ta se objevují jako houby po dešti a rozhodování nijak neusnadňují. Naopak, příliš mnoho možností často vede k tomu, že si zájemce vůbec nedokáže vybrat.
  • Příliš mnoho výrobců. Všichni jsme svědky dramatických změn na IT trhu, což se logicky nelíbí především zavedeným výrobcům a dodavatelům řešení – jejich zdroje příjmů jsou tak v ohrožení. Aby drželi krok, vyvíjejí vlastní cloudová řešení, k jejichž propagaci často volí poměrně agresivní metody. Nekonečný zástup prodejců, kteří vás přesvědčují o správnosti jejich přístupu ke cloudu, pak vede k jedinému: apatii.
  • Strach ze špatného rozhodnutí. Jste tím, kdo je zodpovědný za volbu cloudového řešení a nejste si jisti, které je to „správné“? Pak se možná obáváte konsekvencí špatné volby, jež by jistě měla negativní dopad na celou vaší kariéru. Rozhodnutí tak odkládáte a odkládáte a…odkládáte.

 

Důsledkem výše zmíněného je přístup, který vytváří stres a zmatek, a díky němuž nejste schopni činit pořádná rozhodnutí. Proto se podívejme na kroky, které vám umožní opět se pohnout z místa:

1. Začnete s přípravou ověřeného postupu. Nasazení projektu v omezeném rozsahu obnáší nižší riziko a může potvrdit výhody a přínosy cloud computingu v praxi. Jelikož víte, že volba technologií bude mít jen velmi omezený dopad, nemusíte se nadále obávat „strachu ze špatného rozhodnutí“.

Zkušební provoz napoví, která řešení jsou pro vaši organizaci přijatelná. Vyberte dvě, jež poslouží jako prototypy. Alespoň v jednom případě by pak mělo jít o webovou aplikaci, která vyzdvihne především škálovatelnost a elasticitu řešení, a ukáže vám dlouhodobé implikace nasazení.

2. Implementujte omezenou, pro provoz nekritickou funkcionalitu. Proč myslíte, že sjezdoví lyžaři se zprvu učí na malých kopcích? Samozřejmě, aby se nezabili. Obdobně byste měli uvažovat v případě cloud computingu. Nekritická aplikace umožňuje odhalit případné problémy a naučí vás reagovat na modelové situace, aniž byste tak přišli o peníze či zákazníky (případně obojí).

3. Obejděte závislost na infrastruktuře cloudu. Asi nejlepším způsobem ochrany před špatnou volbou řešení je implementace způsobem, který ochrání vaše aplikace před přímou závislostí na konkrétní implementaci cloudu. K tomu vede hned několik cest.

Za prvé, u kódu svých aplikací klaďte důraz na pružnost při nasazení. Aplikaci navrhněte tak, aby měla zapouzdřený kód a instalaci softwarových komponent, čímž umožníte nahrazení specifických cloudových infrastruktur.

Za druhé, používejte nemodifikované komponenty zdrojového kódu (tzv. vanilla code components) a vyvarujte se používání služeb specifických pro daný konkrétní cloud. Místo toho využívejte široce rozšířených a kompatibilních komponent a služeb, které vám umožní migraci aplikace do cloudu několika různých poskytovatelů.

A konečně, spíše než proprietární konzole pro správu vázané k řešením jediného poskytovatele, využívejte k ovládání takové nástroje, které umožňují spravovat různá řešení cloudu.


Úvodní foto: © Jakub Jirsák - Fotolia.com
Komentáře