Discover 2011: návrat HP ve velkém stylu

V našem někdejším hlavním městě dnes začala historicky největší konference společnosti HP na Evropské půdě (respektive v regionu EMEA) - HP DIscover 2011.

Discover 2011: návrat HP ve velkém stylu


V našem někdejším hlavním městě dnes začala historicky největší konference společnosti HP na Evropské půdě (respektive v regionu EMEA) - HP DIscover 2011. Na Vídeňském výstavišti se sešlo na 7000 zaměstnanců, partnerů, vývojářů, zákazníků a novinářů i nejnovější technologie, řešení a služby které nabízí (stále ještě) největší IT společnost.

Termín konání Evropské HP Discover 2011 (severoamerická konference se konala letos počátkem léta v Las Vegas) zastihl společnost v něklidném období, krátce po změně poněkud zmatečného vedení Leo Apothekera (viz náš článek https://businessworld.cz/rady-nazory-zkusenosti/zachranuje-si-apotheker-zadek-nebo-ma-skutecne-koncepci-7750) i po nepříliš optimistických výsledcích posledních několika kvartálů, které společně s kroky jako bylo ukončení vývoje tabletů a mobilních zařízení na WebOS či náznaky možného prodeje divize osobních počítačů během Apothekerova vedení značně napomohly (či způsobily) více než padesátiprocentní pokles ceny akcií. Naštěstí pro HP i celé IT odvětví se zdá, že Meg Whitmanová, která převzala vedení HP na sklonku září, zvládá celou situaci poměrně rychle stabilizovat a zároveň stmelit za Apothekera poněkud rozklížené vedení společnosti.

 

Situace v HP se stabilizuje

Krize, kterou si HP prošlo, byla ale na letošním HP Discover pouze stínem v pozadí - ostatně i Whitmanová během svého projevu na úvodní plenární přednášce zdůraznila: "Život byl pro HP v poslední době až příliš vzrušující. Mým úkolem je nahradit ono vzrušení v novinových titulcích informacemi o našich nových produktech. Jsem po dlouhé době CEO HP, kerý byl dlouhá léta zákazníkem HP." (Whitmanová se odkazovala na své působení v Ebay, kterou pozvedla z malých začátků do gigantické podoby s obratem osm miliard dolarů.)

HP na konferenci oznámilo klíčové novinky v oblasti databází, jejich srdcem je databázová platforma Vertica, kterou HP získalo akvizicí v březnu letošního roku a řešení pro práci s nestrukturovanými daty Autonomy - to vše HP hodlá nabízet nejen jako integrovanou platformu pro práci se strukturovanými i nestrukturovanými daty a kombinovat je se speciálně optimalizovaným železem (podobnosti naleznete v následujících článcíh). To znamená, že se HP výrazněji angažuje v oblasti softwaru či přesněji databází. HP je významným dodavatelem software už řadu let, nicméně doposud se zaměřovalo zejména na nástroje pro správu, otpimalizaci a automatizaci IT infrastruktury a příbuzné oblasti.  Nový koncept "optimalizace informací" zahrnující práci se strukturovanými i nestrukturovanými daty či analýzou sociálních sítí dělá z HP přímého (či přesněji ještě přímějšího)  konkurenta společností jako jsou Oracle, Teradata a pochopitelně IBM.


Novinky vduchu "Instant-on enterprise"


Ohlášené novinky v oblasti databází a cloudových řešení i vlastních služeb nabízených přímo HP (k těm se také podrobněji dostaneme v následujícím článku) souvisí se širší filozofií "Instant-on enterprise", což by se do češtiny dalo nejlépe přeložit asi jako agilní firma či agilní podnik - tedy podnikové prostředí, kde jsou všichni a všechno propojeni a případné potřeby nových funkcí či služeb založených na IT mohou být uspokojovány takřka okamžitě, tedy kdy podnik a jeho IT jsou takříkajíc jedno tělo a jedna duše. Což  ale zní až příliš krásně a toužebně, než aby to mohla ve skutečnosti být pravda.

HP tak navázalo na řadu předchozích novinek a ohlášení, jejichž základním kamenem je princip konvergované infrastruktury (ten se zrodil ještě v dobách, kdy HP považovalo cloud za dočasnou módní vlnu, na níž se ovšem momentálně velmi aktivně a zdá se že i úspěšně veze). V letošním roce pak byly představeny koncepty pro  doručování IT službeb (Hybrid Delivery Coud z ledna 2011), transformaci aplikací (Application Transformation, duben 2011), Konvergované infrastruktury (červen 2011, tato řešení jsou ale postupně představována již od minulého roku), podnikové bezpečnosti (září 2011) a nově právě optimalizace informací.

Jestliže jsme ještě před pár měsíci pochybovali, zda HP či přesněji jeho CEO Leo Apotheker má jasnou vizi, dnes se zdá, že pod vedením Meg Whitmanové ji společnost buď opět našla, nebo ji přinejmenším dokáže lépe komunikovat.

Komentáře