eCall: Technologická připravenost versus uvádění do praxe

Všichni z odvětví IT tuto situaci známe: existuje vynikající technologie připravená k okamžitému nasazení a schopná ulehčit život milionům lidí, ale brání tomu nejrůznější administrativní či politické překážky.

eCall: Technologická připravenost versus uvádění do praxe


Vzpomeňme si například na státní informační systém u nás, projekt Galileo na evropské úrovni a další. Jedním z těchto případů se také pomalu stává projekt eCall.

Podle definice je eCall „projekt Evropské unie, jenž  má umožnit rychlou pomoc motoristům, kteří se stali účastníky dopravní nehody, a to kdekoliv na území Evropské unie. Vozidla budou obsahovat zařízení, které v případě dopravní nehody odešlou informace o stavu a poloze vozidla na linku 112.“

Jedná se o velice chvályhodný, užitečný a potřebný projekt.  V roce 2005 očekávala Evropská komise jeho zavedení a spuštění do roku 2009. Dnes máme rok 2010 a uvažuje se o zavedení někdy v horizontu let 2013 či 2014. Již ve zmíněném roce 2005 bylo konstatováno, že nastal čas, kdy je možné takovýto projekt z technologického hlediska realizovat.  V průběhu let se ale ukazuje, že se jedná o relativně komplikovaný proces z pohledu zorganizování takovéhoto projektu.

Existuje celá řada otazníků.  Například proč není celý projekt postaven na myšlence „Stát musí, občan může“. Zavádění airbagů také nebylo povinné a prosadilo se samo díky užitečnosti tohoto zařízení.  Za většinou důvodů, díky kterým je realizace tohoto projektu takto zpožděna, je samozřejmě skryta spousta zájmů. Například jeden nejmenovaný automobilový koncern má v Evropě cca čtvrt milionu vozidel se zařízeními v podobném smyslu a samozřejmě se tedy snaží, aby byl systém eCall s jeho jednotkami kompatibilní.

Dále je nutné eCall  připravit tak, aby znamenal co nejmenší zásahy do zainteresovaných infrastruktur jednotlivých zemí (hasiči, policie, záchranná služba). Příkladem může být například Německo, kde je přibližně 600 míst, která přijímají volání z tísňové linky 112. Bylo by velice ekonomicky náročné upravovat všechna tato místa, aby uměla přijmout hovor ze systému eCall. Proto je potřeba upravit tento systém tak, aby byly telefonní ústředny schopny rozpoznat, že se jedná o volání z tohoto systému, a hovory směrovat jen na místa, kterých bude jen několik, a budou pro přijetí takovéhoto volání uzpůsobeny.

O užitečnosti a potřebnosti systému eCall nelze pochybovat, nicméně vzhledem k aktuálním zkušenostem nemusí být ani současný tříletý termín pro spuštění dosažitelný.  Pak se ovšem může velmi dobře stát, že řidiči, kteří chtějí zvýšit úroveň svého zabezpečení a zabezpečení vozidla a posádky, raději využijí komerčních systémů typu CarControl, které jsou již dnes i u nás na trhu k dispozici. Tyto systémy sice nejsou napojeny na centrální linku 112, zase na druhou stranu většinou poskytují daleko širší spektrum služeb než jen „pouhé“ informování o dopravní nehodě.

 

David Kalous je ředitelem společnosti Kaktus Software.

Komentáře