EU sjednocuje ochranu citlivých dat

Společnosti sídlící v EU nově získají možnost sjednat unifikovaná pravidla platící na celém území Evropské unie – odpadne tak nutnost jednání na úrovni jednotlivých států.

EU sjednocuje ochranu citlivých dat


Cílem by mělo být odstranění byrokratických překážek, kdy skupina podniků, sídlící na území více států EU, dnes musí vyjednávat s několika různými regulačními úřady (jež se od sebe liší svými požadavky) a následně pak pomocí mnoha kompromisů složitě hledat jednotné řešení. Za celou iniciativou stojí Viviane Redingová, viceprezidentka Evropské komise, která v minulosti vešla ve známost například regulací roamingových poplatků za telekomunikační služby. Detaily o jednotném přístupu k regulaci by měly být zveřejněny na počátku roku 2012.

Redingová se nechala slyšet, že by ráda prosadila standardy, které by „zajistily potřebnou ochranu dat a zároveň umožnily jejich volný přechod v rámci jedné skupiny mezi státy evropské sedmadvacítky“. Poté, co způsob nakládání s citlivými daty v podniku schválí jeden regulační úřad na území EU, by tak již neměly stát v cestě žádné další překážky pro jejich legální přesun do dalších zemí EU. Jako důvod pro změnu Redingová označila skutečnost, že původní direktiva pochází z roku 1995, a nepostihuje tak reálie dnešního světa IT, který již není fyzicky limitován hranicemi jednotlivých států.

Některé společnosti, operující na území více států EU, si již podobné podmínky dokázaly vyjednat samostatně – příkladem mohou být Bristol-Myers Squibb nebo General Electric (GE). Celý proces však označují za extrémně nákladný a zdlouhavý – musejí totiž vyhovět často zcela protichůdným požadavkům jednotlivých lokálních regulátorů. Když například společnost Bristol-Myers Squibb vyjednávala podmínky s francouzskou Národní komisí pro IT a svobodu, zabral celý proces více než osm měsíců – uvedla to Caroline Cavaillierová, pověřená ve společnosti Bristol-Myers Squibb ochranou dat na území EU.

Ve společnosti GE práce na panevropském konceptu nakládání s daty započaly již v roce 2001 – konkrétních výsledků se společnost dočkala až v roce 2003 ve Francii a v roce 2005 v Německu. S pomocí úřadu Informačního komisaře ve Velké Británii se podařilo najednou vyjednat podmínky pro nakládání s daty v dalších deseti zemích, s nimiž existovala dohoda o vzájemném uznávání. „Stále se však jedná o pouhých 12 zemí z 27,“ uvedl Christian Pardieu, pracovník pověřený ve společnosti GE ochranou dat na území EU, a pokračuje: „V rámci EU máme takové množství entit rozmístěných v tolika různých zemích, že je pro nás získání právní jistoty v oblasti převodu dat doslova noční můrou.“ 

Elektronické občanky pro celou EU

Evropská komise v prvním pololetí příštího roku představí návrh, podle něhož by se elektronické občanské průkazy (eID) mohly stát klíčem pro přístup k elektronickým službám ve všech členských státech EU. Jde o výsledek 6. ministerské konference na téma e-governmentu, jež se za účasti představitelů Ministerstva vnitra ČR uskutečnila 17. a 18. listopadu 2011 v polské Poznani. Elektronické občanské průkazy, které se v Česku začnou vydávat od ledna příštího roku, by tak mohly být využívány například k založení firmy ve Slovinsku přes tamní internetový portál veřejné správy jak pro občany Slovinska, tak i z České republiky.

Podrobnosti o připravované legislativě přibližuje v praxi Jiří Průša, ředitel odboru koncepce a koordinace ICT ve veřejné správě, který říká: „Pokud členské státy umožňují přihlášení k on-line službám pomocí národního elektronického občanského průkazu, budou muset toto přihlášení umožnit i pomocí eID jiných členských států EU. Jedním z příkladů takové služby pak může být např. informační systém datových schránek.“

Přeshraniční e-government

Tzv. přeshraniční služby e-governmentu se staly hlavním tématem konference. Jejich rozvoj má přispět k vybudování jednotného digitálního trhu a umožnit občanům i podnikatelům, aby mohli využívat on-line služby veřejné správy spojené např. se studiem, prací či správou firmy odkudkoliv z Evropy. Součástí konference bylo rovněž neformální setkání zástupců členských států. Právě v této souvislosti Evropská komise oznámila, že jejím cílem bude zajistit vzájemné uznávání elektronických občanských průkazů pro přihlašování ke službám e-governmentu.

Zdroj: www.mvcr.cz


Vyšlo v CIO Business World 1/2012
Časopis lze koupit se slevou 20 %

Komentáře