Gartner: NFC a privátní cloud na vrcholu očekávání

Společnost Gartner v těchto dnech publikovala aktualizaci své „hype křivky“ pro nové technologie, která přehledně znázorňuje vyspělost nových technologií, jejich připravenost na implementaci i úroveň jejich publicity (na vertikální ose).

Gartner: NFC a privátní cloud na vrcholu očekávání


Společnost Gartner v těchto dnech publikovala aktualizaci své „hype křivky“ pro nové technologie, která znázorňuje vyspělost nových technologií, jejich připravenost na implementaci i úroveň jejich publicity (na vertikální ose). Technologie jako activity streams, wireless power, internetová TV, NFC platby a privátní cloud computing se na křivce nacházejí mezi technologiemi, které se v současnosti pohybují na vrcholu očekávání.

 “Hype křivka pro nové technologie je určena hlavně IT profesionálům, kteří se zabývají strategickým plánováním a inovacemi, a upozorňuje na technologie, které budou mít významný dopad na podnikání. Na křivce najdete technologie, které se už dnes těší velké pozornosti veřejnosti a médií, ale i technologie méně populární, které však podle nás mají velký potenciál,” uvádí viceprezidentka společnosti Gartner, Jackie Fenn. “Z letošní hype křivky vyplývá pokračující zájem o sociální média, cloud computing a mobilitu,” doplňuje.

V letošním roce analytici vyhodnotili celkem 1900 technologií, které umístili na 76 specializovaných hype křivek. S hype křivkami společnost Gartner pracuje již od roku 1995.

Trendy v letošní Hype křivce ukazují, že stále existuje velký zájem o sociální média, cloud computing a mobilitu. Zdá se také, že euforie kolem Web 2.0 ještě zdaleka neřekla své poslední slovo - sociální média nebo například skupinové nakupování se stále těší obrovskému zájmu. Zatímco cloud computing ve své nejobecnější podobě již prochází fází vystřízlivění, na vrcholu očekávání se nyní nachází téma privátních cloudů. A konečně mobilita, třetí z výše uvedených trendů, se na křivce objevuje v podobě tabletů, NFC plateb nebo také QR kódů.

Mezi technologie, které se na trhu masově projeví za horizontem pěti let, Gartner řadí například 3D tisk, tzv. "Internet věcí" nebo internetové televize. Za více než 10 let se podle analýzy budeme masově setkávat s 3D tiskem lidských tkání a orgánů, rozšíří se také působnost robotů a objeví se rovněž kvantové počítače.

Podrobnější informace najdete (anglicky) ve videokomentáři Jackie Fenn.

 

 

Komentáře