Green cloud pro vaše úspory

Zajímavé postřehy stran energetické účinnosti cloud computingu nabízí studie „Green Cloud Computing: Balancing Energy in Process"

Green cloud pro vaše úspory


Dieta a cvičení, začátek roku a nacpané tělocvičny. Každý chce řešit svůj problém s příjmem a výdejem energie. Přes velké odhodlání a razantní nástup jen malá část těch, kteří se do toho pustí skutečně dokáže, co si předsevzala. Bumbrlíčkem, jehož nenasytnost po energii přináší problémy, ale pro tentokrát nebude naše tělesná schránka ale to co čím dál víc ovlivňuje podobu ICT – datová centra.

Energetická spotřeba datových center totiž stoupá úměrně s jejich zvětšující se kapacitou. Energetické nároky datacenter jsou hlavním limitujícím faktorem při jejich plánování, udržbě i rozšiřování. Podle Energetické agentury USA se jen mezi roky 2007–2009 zvedla spotřeba energie datovými centry o 70 %, na celkem více než 43 miliard kWh. Ukazuje se, že tradiční koncepce datového centra jako skladu, jehož škálovatelnost je dána zejména rozměry, vede do slepých uliček.

I když zelené technologie v poslední době dostávají nálepku spekulativních vysavačů dotací a peněženek, nelze popřít, že skutečně efektivní nakládání s energiemi i materiálem může přinést velké úspory. Nové koncepce, které zahrnují již v designu datacentra energetickou úspornost a principy ekologického zacházení s materiálem, tak zajímají stále více nejen ředitelů IT, ale i finančních manažerů.

Co říká studie

Není divu, že spotřeba elektrické energie je důležitá zejména pro provozovatele cloud computingu. Vysoká hustota a koncentrace výpočetní síly si žádají nové přístupy a nové promýšlení toho, jak je energie spotřebovávána. K zajímavým závěrům ohledně energetické účinnosti cloud comutingu dochází Jayant Baliga ve studii „Green Cloud Computing: Balancing Energy in Processing, Storage and Transport.” v Proceedings of the IEEE.

Je zřejmé, že pro využití cloudu je nejen třeba datové centrum, ale i transport dat od uživatele a k uživateli. Záleží také, jakým způsobem uživatel výpočetní mrak využívá. Ve zmiňované studii tak rozlišují uložení dat, jejich zpracování a výpočty.

Při nízkém využití datových úložišť dochází k úspoře elektrické energie, nicméně situace se mění při vysokém využití, kdy energie pro transport od uživateli a k uživateli převyšuje spotřebu energie potřebnou k jejich uložení. Lokální řešení by tak bylo energeticky úspornější. Při zpracování a výpočtech je cloud účinnější než lokální počítačové prostředky a ani transport dat nemění energetickou výhodnost cloudového řešení.

Situaci dále ovlivňuje i to, zda uživatel využívá ke své práci veřejný nebo privátní datový cloud. V případě veřejného cloudu, dostupného pomocí Internet infrastruktury, mohou být sice vyšší nároky na transport dat, nicméně úspory z rozsahu umožňují takové scénáře, kde cloud má stále vyšší energetickou účinnost než kombinace lokálních zdrojů. Menší privátní cloudy, které jsou budovány ve firemním prostředí, pravděpodobně nebudou využity stejně účinně, a tak jejich příspěvek k úsporám v porovnání s lokálními zdroji je diskutabilní.

Pohled na datová centra a cloud computing se tak z energetického a celostního pohledu mění z dříve obvyklého „času potřebného na operaci“ na nový pohled „energie potřebná na operaci“. Design datových center tak významně ovlivňuje celkovou návratnost cloudového řešení.

 

Autor je technickým ředitelem společnosti Greenhousing.cz


Vyšlo v CIO Business World 1/2011

Komentáře