Integra 3 – jednotné řízení všech bezpečnostních technologií v organizaci

Centralizovaný dohled snižuje provozní náklady a zároveň zvyšuje bezpečnost

Integra 3 – jednotné řízení všech bezpečnostních technologií v organizaci


Informační systém Integra 3 bychom mohli přirovnat k integrační platformě. Umožňuje hladkou spolupráci různých zabezpečovacích zařízení od různých výrobců. Zároveň však poskytuje jednotné rozhraní, kde každý uživatel najde přehledně zobrazené právě ty informace, které potřebuje ke své práci, ať už se jedná o zaměstnance ostrahy a dispečery, manažery, správce IT, vyšetřovatele a auditory či kohokoliv dalšího.

 

Trend růstu složitosti a různorodosti bezpečnostních zařízení je patrně nezvratný. V objektech, provozech  a kanceláříchkaždé větší organizace dnes najdete kamery,  protipožární zařízení, systém řízení vstupů, čidla na oknech a dveřích a další slaboproudé systémy. Ve velkých administrativních budovách jsou takových zařízení desetitisíce. Stále složitější infrastruktura vyžaduje pracnější správu a údržbu. Různorodost zařízení představuje náročný problém i pro bezpečnostní personál a manažery – je stále obtížnější rychle pochopit, co se děje a správně reagovat.  Co znamená aktivace čidla v sekci B16? Kde se ta sekce vůbec nachází? Jaké další informace ze stejné zóny mohu získat? To už vyžaduje technicky zdatného uživatele, zvláště v situaci, kdy je nutné zasáhnout velmi rychle.

Logickým řešením tohoto dilematu je integrace. Spojení různorodých bezpečnostních zařízení do kompaktního celku umožňuje nejen zjednodušit zprávu, ale také usnadnit práci ochranky, řadu činností automatizovat a snížit náklady na ostrahu při současném zvýšení bezpečnosti.

Na světovém trhu je k dispozici několik integračních nástrojů pro tyto účely. Jedním z nich je Integra české firmy Integoo.  Produkt, za kterým je více než 13 let zkušeností, byl původně vyvinut pro zákazníky v České republice, ale jeho instalace dnes najdete i v Moskvě nebo například v jordánském Ammánu.  Nedávnou představenou verzí 3 se Integra zařadila mezi ty technologicky nejpokročilejší a nabídla některé velmi pokročilé funkcionality.

 

Systém Integra funguje tak, že:

  • Zpracovává data z nejrůznějších bezpečnostních zařízení, například kamerového systému (CCTV), zabezpečovacího systému (EZS), protipožárního systému (EPS), vstupních systémů (EKV), veškerých zařízení vybavených I/O moduly (například výtahy či vrata) a dalších zdrojů. To zahrnuje data o tom, zda je zařízení zapnuté a zda je plně funkční, ale především hlášení poplachů a obraz z kamer.
  • Vytváří z nich smysluplné informace a zobrazuje tyto informace tak, aby byly snadno srozumitelné pro každého uživatele. Na obrazovce se ukazuje třeba plánek areálu s vyznačením, kde vznikl poplach, a obraz z nejbližší kamery. Nebo například plánek téhož areálu s vyznačením, které zóny jsou momentálně v režimu „zastřeženo“. Uživatel tak nemusí přemýšlet o jednotlivých zařízeních. Prostě se dozví, jaká událost nastala, kde dostane instrukci, jak má postupovat.
  • Automaticky sestavuje deníky událostí. Dispečeři a strážní jsou tak ušetřeni jakékoliv administrativy a vedení organizace naprosto spolehlivě ví, co se stalo, v kolik hodin bylo zastřeženo, zda nastaly poplachové situace a jak na ně kdo reagoval.
  • Umožňuje vzdálené ovládání bezpečnostních technologií. Pracovníci ochranky a dispečeři mohou například přepnout část areálu do režimu „zastřeženo“,  ve kterém jsou veškeré vzruchy vyhodnocovány jinak než během pracovní doby. Mohou si také kliknout na místo na mapce areálu a podívat se bezprostředně na obraz z kamery.
  • Poskytuje podklady potřebné pro vyšetřování událostí, aniž by bylo zapotřebí procházet elektronické archivy. Systém automaticky „indexuje“ určité události (například neautorizovaný vstup nebo průjezd vozu s konkrétní poznávací značkou), takže při zpětném hledání stačí pár kliknutí myší.
  • Podporuje řízení údržby bezpečnostních zařízení.  Integra 3 udržuje databázi informací o každém jednotlivém bezpečnostním zařízení, včetně historie. Může tak s předstihem upozornit na termín povinné kontroly, naplánovat opravu nebo třeba poskytnout souhrnnou informaci o nákladech zařízení během celého životního cyklu.

 

Integra 3 nenabízí výběr z omezeného počtu nastavení, jak to známe třeba u účetních systémů. Každý správce systému rozhoduje, jak v rámci budovy či areálu definovat zóny, které z nich střežit, která zařízení zapojit, jak definovat jednotlivé režimy, komu umožnit přístup, co sledovat …, dokonce i vzhled ikonek na uživatelských obrazovkách je možné měnit.

Další informace najdete na http://www.integoo.cz/integra/

Komentáře