IT míří do oblak

Investice do cloudu do roku 2015 dosáhnou v platbách za poskytované nebo předplacené ICT služby 20 % celkových nákladů organizací na IT

IT míří do oblak


Podle definice je cloud computing virtualizací výpočetních prostředků, což znamená, že výpočetní procesy a jimi poskytované služby informačních a komunikačních technologií jsou provozovány jinde než u jejich odběratele, jemuž jsou poskytovány za úplatu jako služba. Uživatel služeb může na cloud computing nahlížet jako na outsourcing se všemi uživatelskými, technicko-organizačními, technologickými, bezpečnostními či ekonomickými důsledky, které s sebou outsourcing přináší. Služby cloud computingu se obvykle dělí do tří hlavních skupin. Infrastruktura jako služba (IaaS) označuje poskytování služeb výpočetní infrastruktury, datových úložišť a bezpečnosti, Platforma jako služba (PaaS) nabízí možnost vykonávat nebo vyvíjet aplikace na platformě nebo vývojovém prostředí provozovaném poskytovatelem a Software jako služba (SaaS) označuje poskytování služeb aplikací, např. ekonomických nebo CRM. Parametry prostředí lze obvykle velmi jednoduše a rychle podle potřeby uživatelsky v širokých mezích měnit prostřednictvím nástrojů, které dává k dispozici poskytovatel, a bez nutnosti s ním zdlouhavě komunikovat. V souvislosti s tím bývají často služby cloud computingu označovány nejen jako flexibilní, nýbrž jako elastické.

Využití cloud computingu umožňuje výrazně změnit přístup firmy k ICT jak z hlediska organizace, provozu a využívání, tak i z pohledu ekonomického. Rozsah, kvalita a další parametry služeb jsou stanoveny smlouvou a měřeny, takže zákazník platí pouze za služby, které skutečně odebral. Interní IT podniku již nezajišťuje vlastní chod všech systémů, ale zodpovídá pouze za proces dodávky služeb ve sjednaném objemu a kvalitě. Není výjimkou ani situace, kdy i vnitřní podniková infrastruktura a zařízení jsou poskytovány jako služba. Z ekonomického hlediska přechod na cloud nejenom výrazně snižuje počáteční náklady na implementaci podnikového ICT, ale vzhledem k tomu, že jde o nákup služeb, umožňuje je financovat z operativních nákladů.

 

Ačkoli cloud computing má podle analytiků před sebou slibnou budoucnost, má v současné době jen 10 % ze 2 000  oslovených CIO dostatečnou představu o výši nákladů pro zajištění interních IT služeb. Podle průzkumů do roku 2012 jejich počet vzroste na 50 %, neboť cloud computing je plně transparentní. Rychlému rozšíření však nebrání jen nedostatek informací, nýbrž i celá řada obav, polopravd či mýtů, zakořeněných jak mezi IT pracovníky, tak i manažery.

Podle průzkumů hraje nejdůležitější roli před rozhodnutím využívat cloud služby bezpečnost. Je samozřejmé, že obavy z bezpečnostního rizika, které by mohlo nastat nejen poskytnutím citlivých informací další straně, ale také přesunutím životně důležitých struktur z vnitřního prostředí organizace, se zdají být vysoké. Ve skutečnosti je však kvalitní poskytovatel schopen do bezpečnosti infrastruktury, dat i aplikací investovat mnohem větší prostředky i nasazení než sám zákazník, neboť jeho náklady se rozloží mezi všechny odběratele. Není tudíž udivující, že i k nejdůležitějším oblastem, na něž se budoucí zákazníci při nákupu služeb cloud computingu soustřeďují, patří právě záruky bezpečnosti a soukromí. Za nimi bezprostředně následují transparentnost obchodních vztahů, spolehlivost a dostupnost služeb. Za další velmi důležité vlastnosti jsou pokládány i důvěryhodnost poskytovatele, možnost jednoduché obchodní spolupráce, jeho pověst a zkušenosti s ním.

Využívání služeb cloud computingu v blízké budoucnosti bezesporu zaznamená výrazný nárůst nejenom pro své uživatelské přednosti, ale do značné míry i jako jeden z nástrojů pro snížení celkových nákladů na provoz, jež současné, snad již postkrizové prostředí bude diktovat. Stanovení správných kritérií a výběr vhodného poskytovatele, jenž disponuje dostatečně širokým zázemím, rozsáhlými zkušenostmi a kvalitní nabídkou služeb, je při přechodu na cloud služby pravděpodobně jedním z nejdůležitějších aktů.

 

tabulka č. 1 Virtualizace a cloud

 

Společnost

 

Web

 

Celkový obrat firmy za rok 2009 či 2010 (nebo v minulém fiskálním roce)

 

Virtualizace serverů a konsolidace datových center

 

Virtualizace úložišť

 

Virtualizace koncových stanic a doručování aplikací

 

Celkový počet projektů virtualizace, konsolidace a doručování aplikací v ČR

 

Nabízené virtualizační technologie

 

Arrow ECS

 

www.arrowecs.cz

 

miliardy

 

GE Money, Komerční banka, Univerzita Pardubice

 

N/A

 

S-Comp Center CZ, Škoda Auto, Fezko

 

více než 100

 

Citrix, Sun Microsystems/Oracle, VMware

 

Citrix Systems

 

www.citrix.cz

 

miliardy

 

Fezko

 

Developerská skupina Crestyl

 

1. Lékařská fakulta UK

 

více než 100

 

Virtualizace serverů – Citrix XenServer, virtualizace desktopů – Citrix XenDesktop, virtualizace aplikací – Citrix XenApp, virtualizace, konsolidace IT infrastruktury Citrix Delivery Center

 

COMA zálohovací systémy

 

www.coma.cz

 

desítky milionů

 

Avonet, 1. LF Univerzity Karlovy, Nemocnice Třinec

 

Nemocnice Liberec, Biocel Paskov, Alstom

 

Velvana

 

více než 30

 

VMware vSphere, FalconStor NSS, HP SVSP, iSNS, Dothill

 

Devoteam

 

www.devoteam.com

 

miliardy

 

Ricoh, Dánská pošta

 

AXA, Ricoh

 

Dexia

 

N/A

 

VMware, Citrix, Microsoft, BMC

 

Hewlett-Packard

 

www.hp.cz

 

miliardy

 

N/A

 

N/A

 

N/A

 

více než 50

 

Všechny virtualizační technologie dostupné pro x86 servery HP Proliant. Pro HP Business Critical Servery HP Integrity technologie v OS HP-UX 11i v3 Virtual Server Environment, virtualizace podporovaná OpenVMS. HP Storage architektura typu scale-out

 

Microsoft

 

www.microsoft.cz/virtualizace

 

N/A

 

Česká správa sociálního zabezpečení – roll-out virtuálních serverů na všechna územní pracoviště v ČR

 

N/A

 

České aerolinie, Skřivánek

 

více než 100

 

Základem všech řešení je Microsoft Windows Server 2008 R2 s Hyper-V a rodina produktů System Center. Private & Public Cloud, virtualizace serverů, desktopů a aplikací

 

Thomas-Krenn.AG

 

www.thomas-krenn.cz

 

stovky milionů

 

N/A

 

N/A

 

N/A

 

více než 100

 

Citrix, VMware, Windows 2008

 

VMware

 

www.vmware.cz

 

miliardy

 

N/A

 

N/A

 

N/A

 

více než 100

 

VMware vSphere / View / vCenter Family /
/vCloud Family

 

 

Autor působí jako Senior marketing specialist ve společnosti Telefónica O2 Czech Republic

 

Vyšlo v CIO Business World 1/2011

Komentáře