ITIL? ITILITE!

IT oddělení jsou dnes převážně v situaci, že na jedné straně se potýkají se snižujícími se rozpočty, a tedy potřebou redukovat náklady, ale na druhé straně vyžadují uživatelé a zákazníci stále kvalitnější a lepší služby.

ITIL? ITILITE!


Nevyhnutelnou reakci na tento stav představuje zavádění postupů založených na best practices. Tedy těch, které používá velké množství organizací a které přináší jasné výsledky ve zvyšování efektivity a kvality služeb. Prozatím nejoblíbenější a nejčastěji implementovanou metodikou je ITIL. Ta ale disponuje více riziky a nevýhodami, proto v současnosti přichází její vylepšené řešení ITILITE, které tyto handicapy eliminuje.

ITILITE je jednotnou kombinací hardware, software a  implementačních služeb, zajišťujícího automatizaci procesů ITILu. Tato vhodně sestavená kombinace umožňuje rychlou adaptaci vybraných praktik ITILu do prostředí zákazníka. Nasazení ITILu totiž v naprosté většině organizací vyžaduje provedení revolučních změn, a to jak do hloubky, tak i šíře podnikových procesů, které jsou změnami dotčeny. „To právě často neodpovídá přirozenému vývoji organizace, kdy jsou obvykle realizovány postupné evoluční kroky. Realizace náhlých zásadních zvratů se často setkává s rezistencí ze strany zaměstnanců nebo i uživatelů. Ještě horší jsou případy, kdy se projekt implementace ITILu zasekne již v úvodní fázi, a to nekonečnými analýzami stále se vyvíjejících rozsáhlých procesů aktuálního způsobu poskytování služeb,“ komentuje dosavadní situaci Tomáš Mezník, spolumajitel společnosti NetGuard, která se zaměřuje na poskytování řešení a služeb pro podporu organizací prostřednictvím informačních technologií. Rychlé nasazení ITILu si také žádá velké jednorázové prvotní investice. Náklady adaptace ITILu totiž nejsou jen náklady samotného nasazení řešení, ale i investice spojené s reengineeringem dotčených procesů.

Řešení ITILITE oproti tomu umožňuje adaptovat procesy ITILu postupným evolučním způsobem podle toho, jak se organizaci postupně daří zvyšovat vyspělost jejích procesů. Běžně je třeba projít cestu od nestandardizovaných procesů přes dokumentaci a standardizaci procesů kritických pro plněné úkoly. Dalším přirozený krok představuje formalizace řízení úrovně služeb, sledování kvality procesů a následně nastavení procesů kontinuálního zlepšování. Může se však začít s jakýmikoliv procesy podle aktuálních potřeb organizace. „Díky ITILITE může firma dosáhnout rychlých výsledků.  Zvolená kombinace technologií a služeb umožňuje rychlou implementaci vybraného procesu a velmi rychle dává zákazníkovi možnost řešení prakticky využívat,“ uvádí k novince Tomáš Mezník.

Komentáře