Jablonec provozuje nové sídlo policie a krizového centra

Jablonec nad Nisou má od března nové sídlo Městské policie, oddělení krizového řízení a Krizového centra v budově bývalé požární zbrojnice. Pro tento projekt využil prostředků Evropských fondů.

Jablonec provozuje nové sídlo policie a krizového centra


V Jablonci nad Nisou s využitím dotačního Regionálního operačního programu vzniklo nové sídlo městské policie, oddělení krizového řízení, prostory pro Krizové centrum zahrnující řídící pracoviště varovného informačního systému obyvatelstva, krizového štábu, povodňové komise, ale také potřebné nouzové ubytování pro osmnáct evakuovaných osob a kontaktní místo pro konzultace postižených obyvatel s psychologem.

V březnu roku 2009 schválil Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod přidělení dotace na projekt Regenerace bývalé požární zbrojnice a modernizace kamerového a dohlížecího systému. Tehdy byly celkové náklady projektu vyčísleny na 71,2 milionu korun, přičemž dotace činila 65,8 milionu korun. Z toho bylo 60,5 mil. Kč z EU a 5,3 mil. Kč od státu. Bývalá požární zbrojnice byla rekonstruována jako tzv. brownfield v centru města. Projekt zahrnul také modernizaci a rozšíření městského kamerového a dohlížecího systému. Ten původní zahrnoval osm kamerových bodů, nyní jich je celkem 26.

Součástí projektu byla také modernizace a rozšíření městského kamerového dohlížecího systému. Dosavadní kamerové body byly rozšířené na současných dvacet šest, které mapují takřka celé katastrální území města. Nový kamerový systém je digitální s moderním záznamovým zařízením, což umožňuje lepší, rychlejší a efektivnější spolupráci mezi složkami integrovaného záchranného systému (IZS) a krizovým řízením i tím, že do něj mohou vstupovat operační policie, hasičů a záchranné služby.

Jeho nová podoba se může dále rozšiřovat, avšak už dnes představuje špičku v oblasti městských kamerových systémů v České republice. Strážníci již od poloviny roku 2010 testovali nový informační systém Memphis, který nahradil zastaralý informační systém Derik. Nový systém poskytuje nejen možnost zpracování, analytiku a ukládání dat, ale jeho nedílnou součástí jsou i malé přenosné počítače PDA, které strážníci využívají při své každodenní činnosti v terénu a mohou tak vstupovat do dalších databází, například odcizených vozidel. S PDA je také možnost pořídit okamžitý snímek místa.

Rekonstruovanou budovu obývá i Oddělení krizového řízení Městského úřadu v Jablonci nad Nisou. S novými prostorami získalo moderní zázemí, velmi důležité nouzové ubytování pro osmnáct lidí, stálý prostor pro práci krizového štábu a dvě záložní místnosti pro odpočinek jeho členů v případě nutnosti.

Až do otevření nového centra  ztráceli v původních prostorách jeho pracovnicí až 40 minut v při přípravě pracovišť od nahlášení krizové situace do počátku zahájení akce s plným vybavením a než mohli začít jednat a spolupracovat s ostatními složkami integrovaného záchranného systému.

Modernizací spojenou s právě skončeným projektem přestavby se razantně rozšířil také systém VISO (Rozhlasový Varovný informační systém obyvatel ). Na začátku bylo bezdrátových hlásičů deset, dnes jich je celkem 46. Prostřednictvím hlásiče dostávají lidé rychlé informace při mimořádných událostech, jako jsou záplavy nebo únik nebezpečných látek do vody, hlásiče mohou také suplovat městský rozhlas. V případě potřeby není nutné spustit všechny hlásiče najednou, ale vybrat jen konkrétní lokalitu.

Novinkou v rámci rozšíření varovného a informačního systému jsou informační panely. Těch se ve městě objeví šest, a to na vjezdech do města od Liberce, od Prahy, Železného Brodu a Tanvaldu.
Realizaci projektu provedla společnost Telmo.Základní informace o projektu

Dotační program: Regionální operační program NUTS II Severovýchod (ROP SV)
Termín realizace stavby: 6. 11. 2009 – 15. 2. 2011
Celkové náklady projektu:  80 706 033,89 Kč
Celková dotace:  70 206 649,97 Kč
Prostředky ERDF:  57 162 867,54 Kč
Prostředky ze státní ho rozpočtu ČR:  5 043 782,43 Kč
Dotace Libereckého kraje: 8 000 000,00 Kč

Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) v číslech

Počet kamerových bodů před rozšířením   8
Záložní kamerová místa   5
Nové kamerové body  13
Celkem  26

 

Komentáře