Jak se bude měřit úspěch CIO v roce 2012?

Svou kariéru CIO začal John D. Halamka v roce 1997, úspěch byl tehdy definován základy: zajištěním funkčnosti elektronické pošty, síťové konektivity a aplikací. Ve své funkci stál sám za tvorbou kódu, experimentováním s novými operačními systémy a tvorbou inovátorských metod analýzy. Dnes je situace jiná, mnohem komplexnější.

Jak se bude měřit úspěch CIO v roce 2012?


Svou kariéru CIO začal John D. Halamka v roce 1997, úspěch byl tehdy definován základy: zajištěním funkčnosti elektronické pošty, síťové konektivity a aplikací. Ve své funkci stál sám za tvorbou kódu, experimentováním s novými operačními systémy a tvorbou inovátorských metod analýzy. Dnes je situace jiná, mnohem komplexnější.

Úspěšně spravovaná infrastruktura má 99,99% uptime všech systémů, je dobře zabezpečená a samozřejmě prostá datových ztrát. Není přitom vůbec jednoduché toho dosáhnout, obzvláště když bereme v potaz očekávání, jež vzbuzuje cloud: IT infrastruktura by s ním měla být dostupná kdykoli a v jakémkoli množství.

Vaším úkolem jakožto CIO je tak zajištění masivní infrastruktury v neustále se měnícím prostředí - infrastruktury, která bude naprosto spolehlivá a bezpečná. Analogicky je třeba poskytovat aplikace, které podporují obchodní procesy a činit tak stále rychleji za stále menší peníze.

Moderní CIO nemají být pouhými zastánci technologického pokroku a advokáty inovací, nýbrž hlavně správci vztahů se zákazníky, strategickými komunikátory a projektovými manažery, kteří umně balancují projektová portfolia, dostupné zdroje a řízení. Na všechno je přitom velmi málo času. I proto musejí myslet více jako CEO, zvažovat obchodní cíle a budoucí strategie, a chovat se tak trochu jako Jaromír Jágr (nebruslit na místo, kde se puk právě nachází, ale anticipovat a jet tam, kde bude v příštím okamžiku), aby zajistili včasné nasazení kritických informačních technologií.

A jelikož se právě nacházíme na přelomu roku, podívejme se, co pro to, aby se v roce 2012 stal ještě efektivnějším a modernějším CIO, dělá John D. Halamka:

1. Identifikuje klíčové byznysové zákazníky a domlouvá si schůzky s každým z nich, aby se ujistil, že se jejich priority odrážejí v současném operačním plánu i pětiletém strategickém IT plánu. Na základě zpětné odezvy pak dává prioritu projektům s největším pozitivním dopadem na obchodní strategii, kvalitu a efektivitu poskytovaných služeb.

2. Standardizuje komunikace tak, aby klíčoví zákazníci mohli dostávat měsíční aktualizace o projektech, na něž kladou největší důraz.

3. Definuje proces pro správu IT napříč podnikovými projekty. To zahrnuje např. standardizaci celého životního cyklu IT projektu či nástrojů pro správu projektů (projektová dokumentace, projektové plánování nebo reportování současného stavu).

John D. Halamka doufá, že zaměřením na vztahy se zákazníky, komunikaci a projektový management vytvoří pozitivní pracovní prostředí pro zaměstnance IT. Takové, které bude disponovat sadou dobře definovaných projektů a vhodně zapojených zákazníku. CIO by měl být posuzován podle své schopnosti spravovat poptávku a dosáhnout rozumné úrovně uspokojení zákazníků, zároveň co se soustředí na užší projektové portfolio, které může dodávat v mnohem kratším čase.


Úvodní foto: © pressmaster - Fotolia.com
Komentáře