Jak uchopit fenomén app obchůdků?

V souvislosti s masivním nástupem PaaS a SaaS se objevují některé zajímavé trendy a fenomény, jež významně mění řadu zažitých postupů v IT – počínaje nákupními procesy a konče podporou uživatelů.

Jak uchopit fenomén app obchůdků?


Jedním z nich jsou i on-line ERP „app“ obchody. Fungují podobně jako slavný Apple iTunes či App store, Android market nebo portály nabízející on-line prodej hudby – naleznete tu na jednom místě přehlednou nabídku ERP produktů či jejich modulů. Tento typ obchodů s aplikacemi se stal tak významným fenoménem, že je mu věnována samostatná zpráva Forrester Research „App Stores: A New Way to Try and Buy ERP“ (Aplikační obchody: Nový způsob, jak vyzkoušet a nakupovat ERP). Výrobci ERP systémů se vcelku pochopitelně inspirují úspěchem zmiňovaných obchodů s aplikacemi a multimédii. Ostatně i v oblasti podnikových informačních systémů již existuje zavedený a úspěšný příklad – AppExchange provozovaný CRM portálem salesforce.com, který je v provozu již od počátku roku 2006 a nabízí v současné době na 1 000 podnikových aplikací a modulů.

V čem je ale vlastně koncept app store vhodný pro nákup podnikového softwaru? Obvykle zde naleznete seznam dostupných aplikací a modulů, často uspořádaný podle kategorií cen, odvětví nebo podporovaných jazyků. Neméně důležité jsou hodnocení dalších uživatelů, recenze či doporučení (to je hlavní motor app obchůdků) a v neposlední řadě též možnost stažení a vyzkoušení aplikace před jejím nákupem. App obchůdky přitom dodavatele a zákazníka často dostávají do bezprostředního kontaktu – odkaz na nákup může být často přesměrován právě přímo na dodavatele.

Pro firemní IT může mít tento způsob nákupu aplikací, modulů či nástrojů řadu výhod – především rychlost a flexibilitu, s nimiž se mohou dostat k uživatelům, kteří je potřebují. Na druhou stranu je pravděpodobné, že se některé app obchůdky neprosadí a nezískají dostatek zákazníků či dodavatelů, kteří by je používali. V současné době se první pilotní projekty zaměřují zejména na oblasti SaaS a mobilních ERP řešení dodavatelů, jako je NetSuite – a může se jednat jak o stránky, které srovnávají a nabízejí produkty více dodavatelů, tak o prezentaci jediného dodavatele nabízejícího zejména další moduly, doplňky a rozšíření – v případě, že jejich produkt funguje na principu PaaS, pak též další doplňkové produkty partnerů. Výhodami takové koncepce jsou snadné provázání různých aplikací i podobnost rozhraní či sdílení funkcionality, nebo různé pokročilé obchodní modely.

Své specializované app obchůdky ale mohou vytvářet i velké podniky – pokud podporují velký počet uživatelů, mohou tak snadno a bezpečně distribuovat přednastavené a schválené aplikace svým zaměstnancům. Tak či onak, koncept app obchůdků lze využít mnoha způsoby – od hledání nových aplikací či modulů a využívání nového, často levnějšího distribučního kanálu přes jejich roli coby lakmusového papírku ukazující na vitalitu a životaschopnost toho kterého dodavatele po zvážení možnosti vytvoření vlastního interního app store pro své zaměstnance (to je ovšem téma, které by vydalo na samostatný článek).

Aplikační obchůdky budou pochopitelně čelit i řadě potenciálních rizik – například že nezůstanou dostatečně specificky zaměřeny a časem je zamoří velké množství aplikací, které jsou si příliš podobné a zároveň nepříliš kvalitní.


Úvodní foto: © Alina Isakovich - Fotolia.com

Vyšlo v CIO Business World 9/2011
Časopis lze koupit se slevou 20 %

Komentáře