Kam směřuje zakázkový vývoj?

Hlavním smyslem zakázkového vývoje softwarového řešení na klíč – i přes bouřlivý vývoj v této IT disciplíně – zůstává uspokojení potřeb zákazníka. A hledáme-li klíč k zakázkovému vývoji, pak jím nejsou technologie, ale především potřeba zákazníka řešit nějaký problém jeho byznysu.

Kam směřuje zakázkový vývoj?


Je pravda, že mnohaletý vývoj softwarových systémů dal vzniknout množství již „hotových“ řešení, která jsou ze své podstaty ekonomicky dostupnější a snáze a rychleji se implementují. Pozornost firem se tedy přesouvá k nákupům standardních softwarových balíků či komponent a poptávka v IT sektoru se přesouvá spíše do roviny integračních řešení či platforem. Proč také investovat do poměrně drahého vývoje např. webových portálů a redakčních systémů, když se jedná o stokrát vyzkoušené postupy? Vhodným seskládáním standardních komponent s jejich minimální úpravou dosáhneme levněji a rychleji požadovaného řešení.

Existují ovšem oblasti i celá odvětví, jejichž procesy ještě zdaleka nejsou pokryty vhodnou nabídkou řešení, a tak zde klienti volí spíše zakázkový vývoj. Například nabídka balíků pro telekomunikace nebo finance zatím není zcela dostačující. Důvodem jsou rychle se měnící vnější podmínky – bouřlivý technologický rozvoj či dynamicky se rozšiřující nabídka služeb, nutná pro zachování konkurenceschopnosti. I zde je samozřejmě třeba podpořit procesy informačními technologiemi. A tak přichází ke slovu právě zakázkový vývoj, aby podpořil unikátní potřeby klienta. I takové řešení „na míru“ lze zlevnit vhodným využitím některých existujících komponent.

V posledních zhruba deseti letech se kromě technologického rozvoje posunuly vpřed zejména metodiky a obecně celá oblast řízení zakázkového vývoje. To nabízí firmám kromě jiného i výběr z více způsobů dodávky softwaru. Vzdálenost mezi uživatelem a programátorem díky efektivnějšímu řízení a snadné komunikaci vzrostla, a tak lze častěji využívat výhodný offshore či nearshore.

Co ovšem přetrvává, je nutnost či umění specifikovat požadavky, které má zakázkový vývoj vyřešit. Moderní metody analýzy nejsou samospasitelné, a proto základní definice potřeb zůstává z velké části na straně zákazníka. Analytický tým pak až na jejím základě navrhuje řešení.

I když je budoucnost s ohledem na existující trendy orientovaná spíše na standardizovaná řešení, vždy bude existovat potřeba vývoje na míru. Neboť každý, kdo chce uspět na trhu, musí přicházet s novými, originálními nápady. A ty budou i nadále vyžadovat nová originální řešení, vyvinutá na zakázku.

Komentáře