Každá druhá společnost neví o tom, že již zažila únik citlivých dat

Společnost Dimension Data představila výsledky nezávislé studie zaměřené na bezpečnost dat.

Každá druhá společnost neví o tom, že již zažila únik citlivých dat


Každá desátá velká společnost ve Velké Británii zažila únik dat a každá dvacátá byla podobným únikem poškozena. Tyto podniky utrpěly od poškození dobrého jména (91 % společností), ztrátu konkurenční výhody (27 %), ztrátu dodavatelů či partnerů (18 %) a zákazníků (9 %) až po sankce za nedodržování dohod (9 %). S únikem dat jsou dle výsledků průzkumu spojené i náklady související se zvýšenou pozorností zájmových skupin a mimořádnými investicemi po úniku do nových bezpečnostních technologií a procesů.

Více než polovina respondentů (51 %) se dále domnívá, že jejich firma byla poškozena únikem, o kterém ani neví. Navzdory tomu 31 % společností ani neposoudilo obchodní rizika spojená s únikem dat. Respondenti uvádí, že první tři překážky pro přijetí DLP jsou následující: Ostatní IT výdaje mají vyšší prioritu, vedení společnosti není dostatečně ochotné provést potřebné investice a není jistota, že je DLP pro společnost nezbytné. Řada firem proto používá především reaktivní přístup. Hlavní výzvou pro IT zaměstnance s rozhodovacími pravomocemi je vytváření obchodních případů spojených s DLP a prosazení diskuze na jednání vedení společností.

Rizika spojená s únikem dat lze často jen těžko vyčíslit, a proto je složité připravit důvody pro investice do zabezpečení dat. V současné době ovšem existuje již mnoho veřejně známých případů úniku dat, což argumentaci usnadňuje. DLP je potřeba přizpůsobit konkrétním potřebám jednotlivých společností. Podniky musí mít komplexní přehled o bezpečnostní situace, aby mohly učinit rozhodnutí pro přijetí DLP a snížení rizika. I když nakonec žádné nové investice neprovedou, pomůže jim tento aktivní přístup připravit se na následky související s únikem dat. V ideálním případě to výrazně sníží riziko úniku dat, a pokud k němu přesto dojde, budou alespoň nižší náklady na odstranění následků.

Komentáře