Kterak konzumerizace byznys vylepšila - 2. díl

Společnosti myslící na budoucnost nečekaly na to, až do nich spotřebitelskou technologii přinesou zaměstnanci. Místo toho samy přebírají otěže.

Kterak konzumerizace byznys vylepšila - 2. díl


První díl tohoto článku

Zaměstnanci jsou dobří v experimentování s technologiemi

Dobrou zprávou je, že zaměstnanci hledají inovativní způsoby využívání technologických nástrojů, které by jim a jejich zaměstnavatelům mohly pomoci zvýšit konkurenceschopnost. A většinou to dělají bez požehnání IT oddělení.

To je možné jen díky tomu, že nové typy spotřebitelských technologií jsou tak intuitivní a uživatelsky přívětivé, že k jejich používání není třeba téměř žádná externí pomoc. Podle výsledků průzkumu Forresteru využívá 37 procent zaměstnanců pro práci vlastní technologie bez oficiálního povolení IT oddělení. (Tato čísla mohou být dnes opět vyšší.)

Schadler pro Harvard Business Review napsal: „LinkedIn, Google Docs, Smartsheet.com, Facebook, iPady, YouTube, Dropbox, Flipboard – seznam je dlouhý a stále roste. Tyto záležitosti přímo vybízí pro experimentální projekty zaměstnanců. Tak například, chcete se mě zeptat na otázky týkající se byznysu na Facebooku? Žádný problém, přidám si vás do přátel. Osobní iPhony pro e-mail, aplikace a přístup k internetu využijete třeba před dveřmi domu klienta. A co třeba Google Sites a Docs pro sdílení dokumentů s partnery? Proč ne? Sám si založím bezplatnou stránku a IT oddělení dá za zabezpečení 50 dolarů za uživatele a rok. Využití YouTube pro instruktážní videa týkající se řešení složitějších problémů? Moje dcera to umí s kamerou. Natočí mě klidně u nás doma, jak takový problém řeším.“ (Schadler dodává, že se jedná o reálné příklady.)

Chytání příležitosti za pačesy

Pro využití plného rozsahu této nové vlny produktivity musí organizace modernizovat svá IT prostředí tak, aby:

  • Zvládala a podporovala populární spotřebitelské technologie

  • Zajistila důležitá data a majetky proti hackerům, virům, krádežím identit a dalším rozšířeným rizikům hrozícím odvětví spotřebitelské IT.

  • Nabídla interaktivní aplikace, stále více vyžadované spotřebiteli k zajištění transakcí s jejich dodavateli.

  • Dokázala zvládnout očekávaný čtyřnásobný nárůst transakční zátěže, kterou budou tyto interaktivní aplikace klást na IT infrastrukturu.

  • Nalákala a udržela si novou generaci pracovníků, kteří vstupují do jejích služeb.

John Almasy, který také bloguje pro Unisys, očekává, že velké podniky začnou vytvářet a spravovat své vlastní obchody s aplikacemi, které budou využívány k bezpečnému poskytování, praktickému zapojování a auditu korporátně schválených mobilních aplikací.

Konzumerizace však není kouzelným proutkem, může vytvářet své vlastní problémy. Nepochybně je největším takovým problémem bezpečnost, o níž bylo psáno a jež byla diskutována nesčetněkrát. Je však nutno brát v úvahu i další hlediska. Zvládání pracovního procesu a tvorba spojení mezi aplikacemi sociálních médií a korporátními daty, jako je historie zákazníka, jsou výzvami, které se ale zdaleka netýkají jenom možných bezpečnostních rizik. Právní hlediska využívání osobní technologie v práci (přičemž soukromí je pouze jedním z příkladů) jsou stále teprve ve stadiu svého zrodu .


Úvodní foto: Samsung
Komentáře