Míříme do světa používajícího protokol IPv6 v mobilní síti

Protokol IPv4 sloužil internetu dobře, ale dnes musí svět přejít na protokol IPv6 – a to rychle.

Míříme do světa používajícího protokol IPv6 v mobilní síti


Počet znaků adresy v protokolu IPv4 – s přibližně 4 miliardami celosvětově jedinečných adres – se ukázal být nedostačujícím pro miliardy zařízení, která tvoří globální internet dneška, a desítky miliard zařízení, která budou pravděpodobně existovat v blízké budoucnosti. Pokud má internet i nadále růst, je nutné přejít na protokol IPv6. Nelze to však uskutečnit přes noc; je pravděpodobnější, že to potrvá řadu let a přechod proběhne v několika fázích. Různé sítě mohou v konečném důsledku přejít na nový protokol různými způsoby podle jejich konkrétních potřeb a omezení.

Dvojí zásobník (dual-stack)

Síťová zařízení a hostitelé s dvojím zásobníkem podporují zásobníky sítě a IP adresy obou protokolů – IPv4 a IPv6. Budou-li služby dostupné v protokolu IPv6, budou se hostitelé nativně připojovat pomocí protokolu IPv6; u služeb dostupných pouze prostřednictvím protokolu IPv4 bude použita tato verze protokolu. Podporuje-li síťové zařízení protokol IPv6, dvojí zásobník lze použít jednoduše tak, že se příslušným způsobem nastaví uzly sítě. Dvojí zásobník a nativní konektivita pomocí protokolu IPv6 navíc nepřinášejí vyšší nároky na zapouzdření nebo zpracování obsahu, popř. nové síťové uzly.

Většina mobilních sítí může vyžadovat použití modelu dvojího zásobníku společně s technologií NAT pro protokol IPv4, jelikož nemusí mít pro své uživatele k dispozici dostatek veřejných adres IPv4. To platí zejména pro rostoucí počet aplikací trvale připojených k internetu. Díky dvojímu zásobníku však lze stále větší objem internetové komunikace přesouvat na protokol IPv6. Značná část veškeré internetové dopravy je směrována na několik málo velkých poskytovatelů obsahu, jakými jsou například firmy Akamai a Google. Jakmile budou tyto sítě podporovat protokol IPv6, sítě s dvojím zásobníkem budou moci přesunout většinu této internetové komunikace na protokol IPv6, a snížit tak zátěž zařízení využívající technologii IPv4 NAT. Většina zmiňovaných velkých poskytovatelů obsahu se ve spolupráci se společností Ericsson zapojila do Světového dne protokolu IPv6, který se konal dne 8. 6. 2011.

Tunelování

Tunelovací mechanismy mohou zajistit uživatelům protokolu IPv6 přístup do sítí pracujících s protokolem IPv4 (v současnosti nejpoužívanější forma přístupu) a uživatelům protokolu IPv4 přístup do sítí IPv6, které budou s postupným rozšiřováním nového protokolu stále vyhledávanější. Tunelovací mechanismy fungují tak, že zapouzdří obsah jedné verze protokolu IP do transportní verze protokolu IP, aby se tento obsah mohl přenést přes síť, která nedokáže rozpoznat obsah této verze protokolu IP.

Tunelovací mechanismy mají určité nevýhody, např. menší maximální přenosovou jednotku, což je dáno tradičními hlavičkami IP adres a závislostí na tunelovacích koncových bodech, které provádějí zapouzdřování. Správný návrh sítě však dokáže řadu těchto potíží minimalizovat.

Mobilní sítě využívají technologii GTP, která zajišťuje mobilitu koncových zařízení bez omezení konektivity. Jelikož tyto tunely účinně oddělují sítě IP, telekomunikační operátor může umožnit uživatelům používat protokol IPv6, aniž by bylo nutné, aby každý router jeho sítě nebo sítí partnerů roamingových služeb podporoval nový protokol.

Plynulý přechod z IPv4 na IPv6

Počet zařízení připojených k internetu překročil možnosti protokolu IPv4, pro další růst počtu připojených zařízení je proto nutné zavést protokol IPv6, zejména v mobilních sítích, kde počet nových uživatelů roste nejrychleji. Doporučeným modelem migrace na protokol IPv6 je využití mechanismu dvojího zásobníku, kdy protokoly IPv4 a IPv6 fungují bok po boku. Nelze-li dvojí zásobník použít, jsou k dispozici tunelovací mechanismy, které uživatelům umožní používat obě verze protokolu IP. Jelikož byl doposud počet hostitelů, ke kterým se lze připojit pomocí protokolu IPv6, nízký a stejně tak spolehlivost tohoto připojení, speciální kampaně, jako např.Den protokolu IPv6, se snaží tento stav zlepšit.

V závěrečné fázi migrace již nebudou protokoly IPv4 v místních sítích zapotřebí, k připojení ke staré verzi protokolů postačí použít technologii NAT64. Přestože zajištění podpory protokolu IPv6 u různých aplikací a zařízení ještě vyžaduje spoustu práce, již dnes existuje možnost pohybovat se a pracovat v sítích podporujících pouze nový protokol.

Komentáře