Mzdy v IT po krizi opět rostou

Zvyšující se náborové aktivity lze v oblasti IT na českém trhu pozorovat už dva roky, přičemž letos tento trend ještě zesílil. Přestože v září poprvé mírně zpomalil celkový nábor firem, segmentu IT se toto zpomalení netýká.

Mzdy v IT po krizi opět rostou


Z dat společnosti LMC vyplývá, že zájem o IT odborníky tvoří zhruba 12 % celkové poptávky firem ze všech oborů. Zejména vývoj nových produktů a služeb je alfou a omegou úspěchu firem v dnešním vysoce konkurenčním prostředí. Není proto překvapující, že nejvíce inzerátů z IT oblasti, v nichž firmy hledají nové pracovníky, se týká sféry vývoje aplikací a systémů – jde o 5,5 % celkové poptávky.

S vyšší poptávkou po práci v IT sektoru souvisí i růst platů. Ten se projevil téměř u všech sledovaných pozic. Nabídka platů ze strany firem se během posledního roku v odvětví informačních technologií zvýšila v průměru o 10–20 %. Nejlépe placení jsou programátoři, zejména pak specialisté na programovací jazky Java a programátoři C ++. O tyto odborníky je obrovský zájem, kterému však neodpovídá nabídka na trhu. Firmy se o ně přetahují, snaží se „zaháčkovat“ už kvalitní talenty studující na vysokých školách. Právě Java programátor je i jednou z nejvíce poptávaných pozic z pohledu headhunterů, na něž se firmy ve snaze získat odborníky obracejí.

 

V roce 2011 růst platů na většině pozic

Z hlediska vývoje posledních tří let je patrné, že se na platech v roce 2010 projevil i vliv hospodářské krize v roce 2009. Firmy v některých dokonce snižovaly platovou nabídku IT specialistů. V důsledku propadu ekonomiky se na trhu práce ocitla řada volných kvalitních odborníků, z nichž si společnosti mohly vybírat. Díky tomu často dokázaly sehnat kvalitní zaměstnance za relativně nižší plat. Nejvíce se snížení mezd projevilo u softwarových architektů, kde v roce 2010 poklesly oproti roku 2009 na 85?% původní hodnoty. V roce 2011 se však projevilo oživení pracovního trhu a růst poptávky firem se odrazil ve zvýšení průměrných platů nabízených na téměř všech sledovaných pozicích.

Nejvíce narostl nabízený plat u architektů HW (+29 %), následně u SW architektů (+23?%) a potom také u project managerů a pracovníků helpdesku (v obou případech + 17 %). Dlouhodobý pokles lze pozorovat rovněž na pozici databázový specialista, kde průměrné nabízené platy klesají již druhý rok po sobě (v absolutní hodnotě jde o pokles o 5 000 Kč), a u IT analytiků, kde loni platy stagnovaly a letos se snížily na 97 % loňské hodnoty.

Co se absolutní výše průměrných nabízených platů týče, nejlepší situaci mají specialisté – programátoři v Javě a C++. Na opačném konci žebříčku se nacházejí správci sítí, podpora IS a pracovníci helpdesku, ovšem stále ještě s průměrnou nabídkou, která výrazně přesahuje průměrný plat v ČR.

přehled platů

Dlouhodobou zajímavostí na trhu práce je fakt, že průměrné platy, které firmy nabízejí, výrazně převyšují průměrné mzdy, které požadují uchazeči o práci. Například v srpnu byla průměrná nabízená mzda ICT specialisty 40 150 Kč, zatímco průměrný požadovaný plat činil 27 900?Kč. Tento fakt odráží různé role na trhu práce, kdy pro uchazeče o práci jde obvykle o minimální mzdu, za kterou je ochotný nastoupit s tím, že roli při výběru práce mohou hrát i další faktory, jako jsou firemní benefity nebo atraktivita projektů. U společností pak je nabízený plat způsobem, jak vyvolat zájem kvalitních pracovníků.

 

Sezonní výkyvy

I v IT oblasti lze na portálu Jobs.cz sledovat sezonní výkyvy, zejména na straně poptávky firem. Zatímco v únoru byly mezi nejčastěji poptávanými profesemi v IT především operativní pozice (operátor, pracovník helpdesku a technik HW), v dubnu se firmy nejvíce zajímaly o tvůrčí pracovníky – IT analytik, programátor a IT konzultant. V září se do popředí dostali provozní zaměstnanci, jmenovitě pak správce systémů a sítí, technik HW nebo správce aplikačního SW.

Tyto výkyvy odpovídají vývojovému cyklu IT i predikci vývoje ekonomiky: zatímco v zimě ještě doznívala úsporná opatření z roku 2010, často spojená s centralizací a virtualizací, a bylo proto zapotřebí zajistit především podporu uživatelů a rutinní provoz, na jaře firmy odstartovaly vývoj nových projektů a v současnosti potřebují zajistit jejich provoz.

 

Autor pracuje jako specialista trhu práce portálů Jobs.cz a Prace.cz.


Úvodní foto: © pressmaster - Fotolia.com

Vyšlo v CIO Business World 12/2011
Časopis lze koupit se slevou 20 %

Komentáře