Nástroje pro řízení IT

V současné době překotného vývoje v oblasti informačních technologií nastává problém, jak tyto technologie účinně řídit, udržovat a kontrolovat. Poměrně efektivním řešením se ukázal být koncept IT Governance a softwarové nástroje pro jeho nasazení v podniku.

Nástroje pro řízení IT


Ty jsou stále oblíbenější, ale mnoho menších či začínajících firem si je nemůže dovolit. Prozkoumejme proto trh softwarových nástrojů pro řízení IT, a srovnejme komerční řešení se dvěma vybranými open sour­ce alternativami.

Typické pro komerční software v oblasti IT Governance je, že produkty jsou sdružovány do větších celků nabízených jako „řešení“. V poslední době však existuje pouze několik málo opravdu velkých hráčů na trhu, jako například IBM Tivoli, HP OpenView, produkty CA, či software BMC. Tuto situaci ještě vyostřuje fakt, že v poslední době došlo v této oblasti k významným akvizicím; společnost Micromuse byla zakoupena společností IBM, HP pak získalo renomovanou firmu Mercury.

Na trhu open source produktů naopak existuje větší množství open source programů, které pokrývají pouze velmi malou část IT Governance, případně jsou stále ve stádiu vývoje. V nedávné době se ale některé open source produkty vydaly podobnou cestou jako komerční řešení a pokrývají značnou část problematiky IT Governance – jsou to zejména Zenoss, GroundWork či Spiceworks.

Pro srovnání jsem zvolil dva největší (v poslední době výrazně expandující) korporátní produkty, tedy IBM Tivoli a HP OpenView. Z open source produktů byly taktéž vybrány dva produkty – Zenoss a GroundWork. Pokud vás zajímají další programy z oblasti open source, je dobrým zdrojem stránka Enterprise­ Open Source (www.opensource-it.com), kde lze nalézt poměrně slušný výčet různých open source aplikací pro řízení podnikové informatiky.

 

IBM Tivoli

Tivoli není, jak by se zprvu mohlo zdát, samostatným produktem, ale zastřešující značkou pro řadu samostatných produktů pro oblast­ IT Governance. Jedná se tedy o komplexní řešení problematiky IT Governance, které pokrývá svou funkcionalitou velkou téměř­ celou oblast IT Governance. Silnou stránkou je bezesporu vysoká úroveň podpo­ry a schopnost velmi silné integrace v rámci celé skupiny produktů IBM Tivoli, nicméně tomu odpovídá i jeho vysoká cena. Proto je také vhodný především pro velké korporace, obzvláště pak pro podniky z finančního sektoru, či pro zákazníky, kteří požadují téměř stoprocentní dostupnost (například telco, banky, či burzy).

 

HP OpenView

OpenView je stejně jako Tivoli zastřešující značkou, pod níž se skrývá řada samostatných aplikací. Společnost HP tato řešení označuje souhrnně jako BTO (Business Technology Optimisation) software. Řešení­ OpenView zahrnuje ze zkoumané čtveřice nejširší (lze tedy říci že kompletní) spektrum IT Governance podoblastí (viz tabulka). Na rozdíl od Tivoli zahrnuje i Portfolio Management, který s řízením IT v podniku také úzce souvisí. IBM sice alternativu tohoto produktu nabízí taktéž, ale pouze v rámci své produktové rodiny Rational, je tedy pravděpodobné, že integrace tohoto nástroje je na nižší úrovni než v případě OpenView.

Stejně jako v případě IBM Tivoli je velikou výhodou HP OpenView vysoká úroveň podpory (velmi krátká reakční doba v řádu minut), za níž si ovšem výrobce nechá opět dobře zaplatit. Zákazníci tak často nenasazují kompletní řešení, ale vyberou ve spolupráci s dodavatelem pouze nezbytné komponenty, které jsou následně integrovány do dosavadního prostředí klienta. Podobně jako řešení IBM, také OpenView směřuje především na zákazníky z oblasti bankovnictví, financí či telekomunikací a obecně na velké zákazníky.

 

Zenoss

Produkt Zenoss je prvním z analyzovaných open source řešení. Ačkoliv je v základním provedení zdarma, poskytuje poměrně solidní nástroje pro oblasti Network Mana­gementu, Performance Managementu a IT Security Managementu. V placené verzi pak přidává i nástroj pro IT Service Management. Funkcionalita celého produktu je na poměry open source velmi propracovaná.

Placená verze nabízí také aplikaci Zenoss Dashboard, kde může uživatel přehledně a na jednom místě pozorovat dění v celém systému, tato „palubní deska“ je plně konfigurovatelná. Zajímavá je též integrace s Google API, kde Zenoss využívá map z aplikace Google Maps, a na ně pak může uživatel vkládat jednotlivé komponenty sítě, kterou sleduje. Má poté vše nejen přehledně zobrazeno v daných tabulkách, ale může i vizuálně sledovat stav celého systému. Celkově je Zenoss velmi progresivním open source produktem, u nějž lze očekávat další dynamický vývoj.

 

GroundWork

Toto open source řešení je z hlediska funkcionality o něco slabší než konkurenční Zenoss. V základní (neplacené) verzi obsahuje pouze nástroj Performance Management, a v placené verzi pak nástroje Network Management a IT Service Management. Podobně jako Zenoss obsahuje v placené verzi i aplikaci typu dashboard (GroundWork Executive Level Dashboard), avšak oproti Zenossu nepodporuje IT Security Management. GroudWork nabízí také menší přehlednost a horší celkový design uživatelského rozhraní. Nicméně je momentálně mezi ostatními open source produkty, společně se Zenossem, na pomyslné špici open source aplikací pro řízení podnikového IT.

Počátkem roku došlo k dohodě o budoucí vzájemné integraci open source produktů GroundWork a Nagios, přičemž počátkem listopadu byly implementovány některé drobnější funkce. Do budoucna lze očekávat další vylepšení, což jistě zvyšuje potenciál tohoto produktu.

 

Shrnutí

Z provedeného průzkumu vyplývá, že oba vybrané komerční produkty podporují až na jednu výjimku veškerou funkcionalitu­. Naproti tomu vybrané open source produkty podporují pouze některé funkce. Na trhu ale existují další, méně komplexní open source řešení, která mohou poskytnout ostatní funkce, většina z nich ale nedosahuje kvalit­ potřebných pro nasazení v ostrém provozu­. Například v oblasti open source produktů­ pro Business Process Management obvykle chybí napojení na software pro modelování podnikových procesů. Open source řešení­ lze tedy z hlediska IT Governance souhrnně identifikovat jako úzce specializované aplikace.

Zenoss a GroundWork, nabízejí, jak již bylo zmíněno, funkce, které jsou zpoplatněny. Jedná se o výrazně nižší částky než u plně komerčních produktů, za méně peněz dostanete­ v tomto případě ale také méně muziky – zpoplatněná funkcionalita zdaleka nedosahuje kvalit komerčního softwaru. Nevýhodou je pochopitelně i absence podpory u bezplatných částí a dlouhá reakční doba (2 až 24 hodin) u placených funkcí. Takové parametry mohou přesto řadě středně velkých či menších podniků, jejichž IT nehraje při provozu zcela kritickou roli, postačovat. Případně je také lze použít jako doplněk ke komerčním produktům, kde by open source řešení mohla nahradit některé, pro byznys méně kritické, části funkcionality.

 

Autor působí na Katedře informačních technologií VŠE v Praze.

Komentáře