Network Box: Nejvíce virů proudí z USA a Brazílie

Největšími producenty virů globálně jsou Spojené státy americké a Brazílie. Určitě to platilo pro měsíc srpen. Dobrou zprávou byl však výrazný pokles celkového množství škodlivého kódu oproti červenci.

Network Box: Nejvíce virů proudí z USA a Brazílie


Vyplývá to ze srpnové analýzy internetových hrozeb společnosti Network Box. V srpnu 2009 se objem škodlivého kódu dostal opět na červnovou úroveň. V červenci byl oproti tomu zaznamenán vzestup o hrozivých 300 %. Mírně pokleslo také množství spamu - podle zástupců společnosti Network Box tak na zákazníka na hodinu připadá asi 90 položek nevyžádané pošty. V květnu přitom toto číslo činilo 120 položek.

Spojené státy jsou i nadále hlavním zdrojem světových virů, když stojí za 15,9 % z nich. V patách je jim Brazílie, jíž jde na vrub 14,5 %.

Nejvíce spamu proudí i nadále z Brazílie, která vyprodukovala 11,6 % veškerého spamu, druhé jsou Spojené státy s 8, 6 % a Jižní Korea se 7,2 procenty.

Jižní Korea má stále na svědomí největší procento útoků a pokusů o proniknutí do cizích sítí a počítačů (intrusion attacks), v srpnu celkem 17,3 %.

Výrazný 33% podíl na veškerém škodlivém kódu mají stále phishingové útoky. Oproti minulému měsíci zde sice nastal mírný pokles z 36,2 %, přesto je však jejich podíl alarmující a stále výrazně vyšší, než v červnu, kdy činil pouhých 5 %.

Záplatami proti napadení

Dobrou zprávou je, že společnost Network Box snížila svou „úroveň globální pohotovosti" na úroveň 2, což je nejníže za posledních 9 měsíců. V praxi to znamená, že na síti probíhá jen omezená činnost virů/červů, přičemž nejsou známy nějaké významné zranitelnosti či hrozby.

Mark Webb-Johnson, CTO společnosti Network Box k tomu dodává: „Velké množství zranitelností, nedávno oznámených společnostmi Apple a Microsoft vedlo k horečnému zvýšení činnosti tvůrců škodlivého kódu. Těmto aktivitám přitom vévodilo především úmyslné poškozování a pozměňování webových stránek. Nyní jsme svědky toho, že ti, kteří již aplikovali potřebné záplaty, jsou chráněni, a ti, kteří tak neučinili, jsou již nakaženi. Počet nových infekcí proto poklesl."

„Podniky i jednotlivci si musejí stále dávat pozor na hrozby letošního léta, to se týká především phishingových útoků. Zaznamenali jsme ohromný vzestup počtu útoků prováděných podsunutím části SQL dotazu (tzv. SQL injection attack), takže je důležité, aby každý, kdo využívá webové aplikace či servery, měl stále k dispozici nejnovější záplaty a zabezpečení," říká analytik pro bezpečnost na internetu ve společnosti Network Box Simon Heron.

 

Komentáře