Ohlasy DS Application Innovation Summit 2011

Na konci června ve dnech 28. – 29. 6. 2011 se v Pařížské La Défense konala konference společnosti Dassault Systémes s názvem Application Innovation Summit 2011.

Ohlasy DS Application Innovation Summit 2011


Na konci června ve dnech 28. – 29. 6. 2011 se v Pařížské La Défense konala konference společnosti Dassault Systémes s názvem Application Innovation Summit 2011. Jelikož jsme měli možnost se této akce zúčastnit, přinášíme vám nyní shrnutí těch nejzajímavějších poznatků a chybět pochopitelně nemůže ani malá fotoreportáž z průběhu celého summitu.

Strategie Version6 Open Organic Architecture

První den konání summitu uvedla keynote, kterou přednesl Dominique Florack, Senior Executive Vice President Products, Research & Development ve společnosti Dassault Systèmes. Jednalo se o zevrubné pojednání dotýkající se současné strategie společnosti Dassault Systèmes nejen v oblasti PLM (Product Lifecycle Management), která je jí dlouhodobě vlastní, ale také dalších navazujících produktů, do jejichž rozvoje momentálně proudí nemalé investice.  Značnou roli v této souvislosti hraje například nedávno akvírovaná společnost Exalead, do jejíhož produktového portfolia patří nástroje pro vyhledávání.

Mobilita, cloud a sociální prvky

Součástí strategie Version6 Open Organic Architecture (souhrnný termín pro strategii skupiny produktů zahrnující řešení 3DVIA, 3DSWYM, EXALEAD, ENOVIA, CATIA, SOLIDWORKS, SIMULIA, DELMIA) je mimo jiné široké uplatnění principů, které v současnosti hýbou světem informačních technologií. Jmenovitě se jedná o poměrně razantní přechod z on-premise řešení do cloudu, což je v zásadě typická vlastnost, která v současnosti prostupuje většinu produktů Dassault Systémes. Představitelé společnosti v této souvislosti neváhali zdůraznit klasické výhody takto koncipovaného řešení, a sice úspory na investicích do hardwarové infrastruktury a dostupnost PLM nástrojů prakticky z libovolného místa a zařízení.

V této souvislosti se pochopitelně objevil také odkaz na další z fenoménů dneška, a sice mobilitu představovanou využíváním tabletů.  Další z významných trendů představují systémy na podporu spolupráce v týmu inspirované současným boomem sociálních sítí, z nichž si berou za příklad otevřenost komunikace při současném zachování dostupnosti specifických informací či dat pouze těm uživatelům, kteří k nim mohou na základě své identity přistupovat. Všechny výše uvedené trendy byly následně demonstrovány živými ukázkami (např. vizualizace napomáhající k výzkumu egyptské pyramidy, viz video) a vstupy odborníků.

 

 

Lifelike experience (zkušenost "jako živá")

Úvodní keynote druhého dne konání přednesl ve svém vstupu Bernard Charlés, President & CEO ve společnosti Dassault Systèmes. Jeho proslov následně doplnila Monica Menghini, která zdůraznila, že spíše než na nejrůznější technické aspekty je nutné dbát na uživatele a jejich zkušenost s produkty. V této souvislosti bylo mnohokrát zmíněno marketingové heslo „Lifelike experience“, jež charakterizuje soudobou snahu o přesun PLM systémů z pouhé 3D vizualizace směrem ke komplexnějšímu vykreslení ve více dimenzích (myšleno zachycením detailních vlastností produktu apod.)

"Chceme vytvářet virtuální prostředí, v nichž bude možné provádět realistické simulace vedoucí k vytváření produktů, jež budou lépe vyhovovat přání koncových zákazníků. Nejedná se pouze o Product Lifecycle Management, ale o komplexní uvedení produktu do reálného života, jeho integraci s okolním prostředím," uvedl Bernard Charlés.

Partnerská vystoupení

Velký důraz byl na summitu kladen na partnerský program a s tím související distribuční strategii – společnost Dassault Systémes si totiž podle svých představitelů uvědomuje, že pouze na základě silné a všeobecně dostupné sítě partnerů bude schopna reagovat na veškeré, často velmi specifické požadavky svých zákazníků.

Kromě představitelů Dassault Systémes na summitu vystoupilo také několik partnerských společností, mezi nimiž nechyběl například zástupce za segment 3D tisku nebo tvůrce konektoru produktů Dassault Systémes s nástroji SAP. V prostorách určených k partnerským setkáním byly k vidění stánky s demonstracemi aktuálních technologií například od společností AMD nebo nVidia. Velmi zajímavou prezentaci nabídl také stánek holandské společnosti Personal Space Technologies, jež nabízí jednoduchý, ale zároveň velmi efektivní způsob práce s 3D vizualizacemi.

Komentáře