Ohlasy HP Discover 2011: Hbitost je klíčem k úspěchu

Novinky z oblastí IT infrastruktury, nástrojů pro správu a budování privátních či hybridních cloudů, ale také z oblasti hostovaných služeb byly hlavní náplní konference Discover 2011 počátkem června v Las Vegas.

Ohlasy HP Discover 2011: Hbitost je klíčem k úspěchu


Jedno město, jeden hotel, dvě konference v rozmezí čtyř týdnů – podobnosti letošního EMC Worldu a HP Discover ale rozhodně nekončí místem konání. Společných témat byla celá řada – počínaje důrazem na technologie pro ukládání a ve stále větší míře také na analýzu velkých objemů nestrukturovaných dat a konče výrazným podtónem privátního a hybridního cloudu a důrazu na pružnost a agilitu.

Snadné je ale postřehnout i řadu zásadních rozdílů v přístupu giganta, jakým je HP. Zatímco EMC v řadě oblastí vsadilo na terminologii a technologie používané i jinými výrobci, HP staví především na svém rozsáhlém duševním vlastnictví a otevřených standardech. Vše pak spojuje produktové portfolio hardwaru a softwaru, označované v případě HP souhrnně názvem konvergovaná infrastruktura – tedy zařízení kombinující (blade) servery, síťová rozhraní a logicky či fyzicky integrovaná úložiště. Právě díky této kombinaci železa doplněné o nástroje pro efektivní správu, automatizaci a rychlé zřizování virtuálních strojů je pro zákazníky HP konvergovaná infrastruktura základním stavebním kamenem při budování privátních, hybridních, ale i veřejných cloudů a potažmo pro výstavbu hbitého IT, které je schopné reagovat na nové potřeby v oblasti obchodních a jiných procesů prakticky okamžitě.

Úvodní tiskovou konferenci zahájil Jan Zadák, executive vice president Enterprise Sales and Marketing v HP, právě připomenutím rychlosti, s jakou se dnes byznys a společně s ním IT musí rozvíjet a měnit. Pouhých 60 vteřin v současném světě představuje 12 milionů odeslaných SMS, 323 tisíc mobilních plateb, 97 tisíc tweetů, stažení 20 tisíc mobilních aplikací či prodej několika set chytrých telefonů.

V současném světě, kde jsou propojeni všichni se všemi, očekávají zákazníci i zaměstnanci okamžitou odezvu a výsledky. Důsledkem tohoto vývoje podle Zadáka je, že již nestačí to, aby IT „pouze“ rychle reagovalo na potřebu byznysu – je třeba docílit stavu, kdy jsou IT a podnik jedno a totéž. Jen tak bude možné okamžitě reagovat na nové příležitosti či změny v konkurenčním prostředí.

Jan Zadák citoval výsledky studie sponzorované HP, podle níž je agilita velmi důležitá pro všechny kategorie manažerů – CEO, CFO a CIO (jako kritickou ji uvádí v těchto skupinách 68 až 76 procent) a v poslední době dokonce i pro veřejný sektor (63 procent). Realita je však taková, že adekvátní schopnost reagovat má pouze necelých 40 procent komerčních organizací a 23 procent organizací ve veřejné a státní správě. Podle CEO by prvním krokem měla být transformace technologické infrastruktury (pro CIO a CFO je tento bod typicky na druhém místě).

Z pohledu HP sestává cesta ke hbité (agile, instant-on) organizaci z následujících kroků:

Transformace aplikací, tedy jejich převedení do formy vhodné pro provoz v modelu služeb privátního, hybridního či veřejného cloudu.

Konvergovaná infrastruktura – v podání HP se jedná o kombinaci HW zahrnujícího všechny prvky využívané v datovém centru (servery, síťové prvky, úložiště) a softwaru pro správu a automatizaci provozu – jiní výrobci obvykle hovoří o infrastruktuře pro privátní či hybridní cloudy.

Bezpečnost podnikových systémů, tedy zabezpečení systémů samotných aplikací – zde je značný přesah s transformací podnikových aplikací.

Optimalizace informací – dříve zahrnovala konsolidaci informací a úložišť, dnes se zaměřuje na oblasti jako jsou skladování a nakládání s nestrukturovanými daty ve velkých objemech a schopnost provádět analýzy a funkce BI v reálném čase.

Hybridní provozní model – nasazování infrastruktury v provozním modelu privátního cloudu, který v budoucnu umožní migraci k externím poskytovatelům.

Velká data v reálném čase

Zatímco někteří z dodavatelů specializujících se na úložiště zvolili pro práci s velkými objemy nestrukturovaných dat platformu Hadoop, HP se rozhodlo jít cestou akvizice společnosti Vertica. Jednou z hlavních novinek na Discover tak bylo ohlášení HP Vertica Real TimeAnalyticsSystem – integrovaného řešení (appliance) pro ukládání a především rychlou analýzu velkých objemů dat. Řešení, které pojme v jediném racku až 1 PB dat, lze nejen rychle uvést do provozu, ale nabízí i vysokou dostupnost, extrémní kompresi a vestavěný databázový systém optimalizovaný pro analytické operace.

HP tak nabídne systém, který by měl konkurovat zejména OracleExadata. Vertica je system optimalizovaný pro moderní typy informací – data ze senzorů, nestrukturovaná data. Měl by se dočkat využití zejména v oblasti telekomunikace (data o hovorech, mobilní kupony, real-time marketing, lokační data, kombinace různých typů dat posbíraných od mobilních uživatelů).

Touchpad a mobilita

Hlavní hvězdou plenární přednášky byl kromě Leo Apothekera především připravovaný tablet HP Touchpad, který bude zaměřen primárně na firemní trh – řada aplikací a nástrojů HP bude právě pro Touchpad k dispozici v nativní podobě. HP nabídne také kvalitní nástroje pro správu Touchpadu, Pre3 a dalších zařízení využívajících WebOS. Jeho prostředí připomíná do jisté míry Android, byť některé funkce a vlastnosti jsou odlišné. Leo Apotheker také zmínil novinku IT ExecutiveScorecard – tedy sadu metrik a nástroj pro vyhodnocování stavu a fungování IT v reálném čase.

Eco Pod: Nejefektivnější datová centra

HP zásadním způsobem rozšířilo svou nabídku datových center v kontejnerech (ta jsou mimochodem vyráběna i v ČR), která jsou využívána řadou zákazníků včetně Microsoftu, kterému HP dodalo v nedávné době během devíti týdnů 22 podů osazených 40 tisíc serverů. Je to příklad rychlosti, s jakou lze budovat „kontejnerová“ datová centra. Nový Eco Pod se od předchozích verzí liší zaměřením na maximálně efektivní provoz – je navíc koncipován jako plnohodnotná alternativa ke klasickému „zděnému“ datovému centru (nemůže být tedy upraven do mobilní verze). Podle HP nabídne Eco Pod ve srovnání s klasickým Tier 3 1,2 MW datovým centrem o 75 procent nižší náklady na pořízení, o 88 procent rychlejší uvedení do provozu (typicky do tří měsíců) a o 95 procent nižší náklady na energie.

Úspory ve spotřebě energie je dosaženo zejména díky intenzivnímu využití okolního vzduchu pro chlazení – kontejnerové datové centrum dosahuje doposud vůbec nejnižší PUE 1.05, lze jej přitom osadit i servery jiných výrobců než HP. Hodnota PUE 1.05 se ve skutečnosti mění v závislosti na okolních podmínkách (teplota, vlhkost), hustotě osazení racku (běžně je podporováno až 44 kW, špičkově až 60 kW) a výpočetní zátěži. Tento nový typ kontejnerových datacenter bude na evropském trhu dostupný v příštím roce.


Vyšlo v CIO Business World 7/2011
Časopis lze koupit se slevou 20 %

Komentáře