Outsourcing a cloud: Dva kohouti na jednom dvorku?

V dnešní době je jasné, že cloud computing nastoupil svou cestu jako standardní služba nabízená IT zákazníkům. Zůstávají otázky kolem jeho bezpečnosti a některých právních souvislostí, nicméně rozpory vyvolává také ve vztahu s outsourcingem.

Outsourcing a cloud: Dva kohouti na jednom dvorku?


Arjun Sethi ze společnosti A.T. Kearney nedávno v rozhovoru pro americký CIO uvedl, že podle něj znamená cloud computing velké ohrožení pro tradiční IT outsourcing a že společnosti jako Xerox, HP a Accenture by se měly mít na pozoru. Na druhou stranu věří, že Google či Amazon si díky cloud computingu ukrojí velký kus koláče ze současného IT outsourcingového trhu.

Takový názor lze však považovat za přehnaný a příliš radikální. Cloud computing nepochybně přináší změny v IT outsourcingu, nicméně je nepravděpodobné, že by znamenal konec pro tak živé odvětví, nakonec mnoho z jeho oblastí nelze cloudem ani nahradit. Jde například o základní hardwarové vybavení – stolní počítače, notebooky, kopírky, tiskárny atd.

TiskárnaNa čistě infrastrukturní úrovni vydělávají poskytovatelé IT outsourcingu peníze hlavně na údržbě hardwaru a na podpoře, což v odvětví generuje více než 95 miliard dolarů ročně. Tyto nabídky služeb konkurují nabídce on-demand infrastrukturních/cloudových poskytovatelů, jako jsou Amazon, Rackspace, Terremark apod. Nicméně tradiční outsourcinové společnosti se nevzdávají, jejich reakcí je diferenciace infrastrukturních nabídek a přejímání prvků cloudu – jako například v případě IBM Smart Business Development a Test Cloud. I pokud by se trh přikláněl směrem k inovativním, čistě IaaS (Infrastructure-as-a-Service) poskytovatelům, trh veřejných infrastrukturních cloudů by v roce 2014 dosáhl odhadem asi 15 až 20 miliard dolarů. Je tedy velmi nepravděpodobné, že by 95miliardový trh s infrastrukturními službami poklesl během několika let o 80 procent.

Lze si představit, že nástup cloudových platforem naruší tradiční doménu IT outsourcingu – vývoj a integraci aplikací. Nicméně je obtížné si představit Google, jak buduje na své platformě profesionální služby zaměřené na vývoj a integraci. Každopádně tvrdit, že rozvoj cloudových platforem odstraní poptávku po klasickém outsourcingu ve vývoji a integraci, by bylo jako říkat, že levná pracovní síla v Číně či Indii odstraní poptávku po IT odbornících v Evropě.

Je pravdou, že cloudové platformy nabízejí standardizovaná „out-of-the-box“ řešení problémů, která by jinak vyžadovala přizpůsobený vlastní vývoj, a díky tomu zbavují uživatele nutnosti řešit určité nízkoúrovňové úkoly běžné při tradičním vývoji a integraci. Ve výsledku cloudové platformy nesnižují čas potřebný k vývoji, místo toho nabízejí příležitost zaměřit zdroje k řešení problémů vyšší úrovně a vytváření nových typů aplikací, jejichž vývoj by byl s tradičními prostředky nepraktický.

TabletJak může tento vývoj hrát proti zájmům poskytovatelů tradičního IT outsourcingu? Implementace, upgrady, hosting a podpora aplikací jako CRM, ERP a HCM (Human Capital Management) jsou zdrojem velkých příjmů pro poskytovatele outsourcingu. Část těchto zisků pravděpodobně poklesne vlivem konkurence ze strany rostoucí nabídky cloudových služeb, zejména se to dotkne služeb, které obsluhují nižší úrovně podnikových aplikací – middleware a aplikace fyzické infrastruktury. Nicméně poptávka po implementaci, podpoře a přizpůsobení kustomizaci přetrvá.

Panuje široce rozšířený omyl, že SaaS automaticky znamená i samoobslužný režim, tedy že každá SaaS aplikace je například jako Salesforce.com, kde si zákazník zaregistruje na webové stránce účet a může začít pracovat. Skutečnost je ale taková, že více než 90?% podnikových aplikací nemůže být jednoduše navrženo jako samoobslužné. Hlavní příčinou je, že společnosti se v konkurenčním boji snaží obstát zejména prostřednictvím inovace byznys procesů. Ty se kontinuálně vyvíjejí, oblast od oblasti se liší, takže je nelze kompletně standardizovat.

Zdaleka největší součástí IT outsourcingu jsou profesionální služby. Mohou mít podoby systémové integrace, řízených IT služeb, byznys proces outsourcingu či něčeho ještě jiného. Ve všech těchto oblastech je hlavním prvkem člověk, respektive jeho zkušenosti a znalosti. A zatímco cloud ovlivňuje model doručování softwaru, nepředstavuje pokrok v automatizaci byznys procesů založených hlavně na lidském faktoru. Cloud může změnit dostupnost on-demand IT služeb a umístění infrastruktury, ale rozhodně nezpůsobí, že by tradiční IT outsourcing přestal existovat, bude spíše znamenat posun důrazu z poskytování hardwaru v nabídku sofistikovaných lidských služeb.

Ačkoli cloud computing nebude znamenat zánik klasického IT outsourcingu, neznamená to, že by s tím řádně nezahýbal. Nemusí pracovat jen proti němu, ale má naopak potenciál přinést současným zákazníkům IT outsourcingu možnost vytěžit ze získávaných služeb ještě větší užitek.

Přes širokou nabídku IT služeb byl IT outsourcing vždy poměrně jasný, povětšinou dokonce uchopitelný – servery, datová centra, sítě, specifikace, člověkodny, řádky programového kódu. Vzestup cloud computingu to vše mění díky dostupnosti flexibilních, na aktivech nezávislých IT služeb, které jsou zákazníkům nabízeny podle toho, kdy je zrovna potřebují.

Cloudové služby jsou požehnáním pro mnohá IT oddělení, která jsou ochotná podstoupit potřebnou kustomizaci. Takové služby pomáhají odkrojit kapitálové náklady z back-endové infrastruktury směrem k na zákazníka orientovanému softwaru. Ve výsledku staví cloud computing tradiční IT outsourcing na hlavu.

PCPodle Susan Tana, ředitele výzkumu IT služeb a sourcingu agentury Gartner, představuje cloud computing základní posun v tom, jak společnosti přistupují k IT službám a jak za ně platí. Gartner předpovídá, že do roku 2012 bude 20 procent společností na světě podnikat bez toho, aniž budou skutečně vlastnit nějaká důležitá IT aktiva.

Tradiční IT outsourcing založený na poskytování hmatatelného hardwaru rozhodně nezmizí (jen si vzpomeňme, kdo všechno předpovídal zánik mainframů, přitom stále existují), nicméně jeho relativní důležitost poklesne.

Susan Tan říká, že rozšíření cloudových služeb zatím není všeobecné, nicméně poskytovatelé outsourcingu by se měli na související posun v IT průmyslu připravit co nejdříve. Hodně outsourcingu se dnes točí kolem toho, že externí poskytovatelé spravují aktiva (infrastrukturu i aplikace), které vlastní zákazník. Podle Susan Tan čeká tuto část IT trhu pokles a dodavatelé musí investovat do cloudových služeb, pokud mají na trhu obstát.

Dnešní IT zákazníci jsou stále náročnější. Už chvíli po uzavření outsourcingové smlouvy se poohlížejí po něčem lepším, levnějším a rychlejším a dnes s nástupem cloudu požadují nové modely poskytování služeb. Pryč jsou časy, kdy se firmy spokojily s tradičními „black-box“ kontrakty na deset let.

Řada poskytovatelů IT služeb již toto pochopila a začíná zapracovávat do svého portfolia cloudové služby či se přinejmenším alespoň snaží dělat takový dojem, aby to nevypadalo, že nedrží krok s tržními trendy. Poskytovatelé také musí vytvářet cloudová, víceklientní datová centra, aby snížili náklady a zvýšili rychlost poskytování služeb.

IBM Global Services a HP nabízejí stále více „x-as-a-service“ položek ve svém portfoliu, ať už jde o infrastrukturu či uložení. I to je projevem toho, že obecně zkušenější outsourcingové společnosti integrují cloudové služby do své nabídky, takže je neberou jako konkurenta svých aktivit, ale spíše jako jejich vylepšení. Spojení IT outsourcingu a cloud computingu má potom větší šanci oslovit i zákazníky ze středních a malých firem.
Phil Fersht to vidí tak, že poskytovatelé outsourcingu, kteří nenabídnou cloud ve vlastní režii, se budou muset spojit s partnery, kteří to zvládnou. A dodává k tomu, že některá ze spojenectví mezi poskytovateli cloudu a outsorcingovými firmami se stanou trvalými. Tomu nahrává i to, že řada zákazníků je zvyklá mít data uložená u konkrétního ověřeného dodavatele a nechce je přesouvat k jinému subjektu. Lze očekávat, že v nejbližší době dojde ke spojení robustních infrastrukturních služeb a BPO prodejců.

DatacentrumV dalších letech pak cloudové služby oddělí poskytovatelé základních IT a byznys procesů od inovátorů. Tady Phil Fersht varuje, že tenká marketingová slupka „cloudu“ pokrývající zastaralé outsourcingové služby neuspěje, že nová generace řešení bude od dodavatelů vyžadovat vysokou míru flexibility a ochoty uplatňovat nové manažerské i pracovní postupy.

Na druhou stranu Doug Plotkin, šéf sourcingu v PA Consulting Group, říká, že tradiční poskytovatelé outsourcingu by měli být uvážliví ve svých cloudových transformacích. To znamená, že zavedené firmy musí důkladně rozumět svému trhu, aby se zbytečně nepouštěly do kompletního redesignu svých řešení a způsobů jejich doručování. Podle Plotkina musí dodavatelé počítat s tím, že v následujících letech budou stále většinu jejich příjmů vytvářet unikátní řešení pro velké zákazníky s jejich komplexními IT prostředími.

Konzultanti a systémoví integrátoři budou také těžit z nástupu nových forem podnikového cloud computingu, a to zejména v krátkém období, kdy se budou zákazníci potřebovat vyznat v nabídce nových služeb. V delším horizontu pak bude jejich příjem pramenit z tvorby cloudové strategie a plánování, návrhu soukromých i veřejných cloudů a z pomoci nezávislým vývojářským společnostem, které se budou muset zaměřit na cloud.

Nicméně příležitosti pro konzultanty a systémové integrátory budou i v dalších oblastech, kde bude potřeba jejich služeb kvůli prolínání cloud computingu a IT outsourcingu. Půjde o konsolidaci aplikací, racionalizaci portfolií a například pomoc CIO ve stanovení interních nákladů na poskytování cloudových služeb.

Je otázkou, kdy se role všech dodavatelských subjektů na trhu ujasní a kdy dojde k ustálenému prolnutí IT outsourcingu a cloudu. Jak uvádí Phil Fersht, v roce 1995 bylo spoustě lidí jasné, že e-commerce je budoucností maloprodeje, nicméně ve skutečnosti trvalo více než deset let, než k tomu v širší míře skutečně došlo. Podle něj bude trvat ještě dva až čtyři roky, než se cloud plně ujme jako standardní součást IT outsourcingového trhu.


Vyšlo v CIO Business World 6/2011
Časopis lze koupit se slevou 20 %

Komentáře