Outsourcing: Ať pracují jiní

Outsourcing nemá v současné době na růžích zrovna ustláno. Firmy procházejí ekonomickou recesí a při hledání kde uspořit obracejí svůj zrak i na ty části svých firemních procesů a struktur, které jsou vzhledem k náročnosti nebo ekonomické výhodnosti již dávno svěřeny někomu jinému.

Outsourcing: Ať pracují  jiní


První otázkou dnešních dní tak bývá pro řadu ekonomických ředitelů myšlenka – musím skutečně platit někoho jiného? Podniky se v obtížné situaci rozdělují na dva rozdílné tábory – první skupinu tvoří „zodpovědné“ firmy, které se snaží udržet si všechny zaměstnance či jejich většinu, často i za cenu přenesení části úkolů dříve zadávaných formou outsourcingu na kmenové pracovníky. Snaha o udržení zkušených (či dokonce získání nových) expertů s klíčovým know how je v takovém případě pochopitelná, ve snaze ušetřit a nepropouštět ale může snadno dojít k přetížení interních pracovníků či k nevhodnému přidělování úkolů.

Druhou skupinu tvoří firmy, které se v současné situaci naopak zaměstnanců v pracovním poměru zbavují – ať již skutečným outsourcingem, nebo snahou o jejich převedení na „švarcsystém“. Vystavují se tím sice značnému riziku ztráty zkušených zaměstnanců, zároveň ale mohou zlepšit svou flexibilitu, která je v současné době jednou z největších deviz – outsourcing má své místo na trhu i v náročných časech.

Jak je na tom v současnosti náš trh, zda se i u nás objevuje poptávka po outsourcingu IT infrastruktury, který je v zahraničí nyní na vzestupu, jak se promítla současná krize na nabízeném portfoliu či zda vzrostl podíl třetích stran na dodávaných službách, jsme se opět zeptali několika firem působících na našem trhu.

„Na naší straně jsme zaznamenali redukci objemu služeb především u zákazníků z automobilového průmyslu, ovšem s přechodem k lokálním řešením jsme se dosud s omezením nesetkali,“ říká Helena Drozdová (Minerva ČR) a doplňuje: „Třetích stran využíváme u subbdodávek v oblasti sítí WAN a pro údržbu serverů využíváme částečně i služeb HW dodavatelů. Zvýšení poptávky jsme nezaznamenali, protože komplexní správa IT infrastruktury je dlouhodobě standardní součástí naší nabídky.“

Podobnou filozofii zastává i Logica, jak zmiňuje Jakub Holub: „Využíváme subdodávek dodavatelů HW a SW v oblasti údržby dodávaných produktů. Ovšem v současné době nepřipravujeme speciální řešení v oblasti outsourcingu IT infrastruktury, protože tuto oblast řešíme jako součást svých outsourcingových dodávek.“

„Poskytované služby zajišťujeme vlastními prostředky s využitím řešení a služeb jednotlivých entit Adastra Group a databázových technologií a nástrojů business intelligence od předních světových dodavatelů,“ uvádí za svoji společnost Daniela Beranová (Adastra).

„My poskytované služby zajišťujeme týmem vlastních certifikovaných profesionálů a projektových manažerů. Při řízeních rozsáhlých projektů spolupracujeme s externími zdroji na vývoji a customizaci aplikací,“ říká Miroslav Radvan (Gauzy). "Outsoucing IT infrastruktury poskytujeme od roku 2005 a v reakci na současnou ekonomickou situaci jsme rozšířili nabídku služeb outsourcingu IT pro podnikovou infrastrukturu bez investic.“

Komentáře