Outsourcing, nebo cloud?

V současné době se ve všech pádech skloňuje „cloud computing“ jako nástupce outsourcingu. Protože v hodnocení obou typů služeb často panují zásadní nejasnosti, pojďme si je vysvětlit.

Outsourcing, nebo cloud?


Outsourcing, i když nemá ustálenou definici, bychom z ekonomického hlediska mohli charakterizovat jako převzetí vnitropodnikových aktivit, jež obyčejně nesouvisejí s hlavní činností podniku, externím subjektem, tj. poskytovatelem outsourcingových služeb.

Pod těmito aktivitami rozumíme:

1) Produkty – výrobu přesouváme na smluvního výrobce.
2) Služby – přesouváme na poskytovatele.

Důležitým znakem outsourcingu je, že jde o vnitropodnikové aktivity, tj. nejde o kritické procesy, aplikace nebo služby, kterými se podnik odlišuje od konkurence. Outsourcing pronikl do povědomí koncem 80. let díky velkým IT outsourcingovým projektům firem General Motors a Eastman Kodak, čímž se pojem outsourcingu na dlouhou dobu zúžil jen na oblast IT.

Hlavní motivací přechodu k využívání outsourcingu je:

A) Úspora nákladů (poskytovatel pracuje efektivněji, neboť je to jeho hlavní činnost)
B) Zaměření na hlavní činnost podniku
C) Zvýšení kvality (i s využitím hrozby sankcí)
D) Přístup k novým znalostem, talentům a inovacím na straně poskytovatele
E) Lepší řízení efektivity, prostojů, lidských zdrojů apod.
F) Přechod na cloud a výhody cloudu v porovnání s tradičním outsourcingem

Dlouhou dobu byl outsourcing v oblasti IT jediným řešením přenosu aktivit na poskytovatele i se všemi svými problémy, jakými byly ztráta kontroly nad procesy, aplikacemi a daty, ztráta řízení efektivity a tzv. vendor lock-in efekt, tedy velmi těžký přechod k jinému poskytovateli.

Ale tlaky na efektivitu a redukci nákladů, vliv globalizace, požadavky na flexibilitu ve výrobě či poskytování služeb společně s technologickým pokrokem, rozšířením a cenovou dostupností internetu umožnily vznik cloud computingu. Dnes se infrastruktura, tj. hlavně úložné místo, paměť a výpočetní výkon, mění na obchodovatelnou a hlavně pronajímatelnou hodnotu (Infrastructure as a ServiceIaaS). Aplikace se standardizují a licencují podle uživatele a doby využívání namísto dosavadního klasického nákupu (SaaS). A to samé se týká i platforem, tj. virtuálních technologií s nainstalovaným operačním systémem a s databází (PaaS).

Informační technologie se tedy začínají chápat jako poskytnutá služba (IT as a Service), přičemž se od tradičního IT outsourcingu odlišuje, jak naznačuje tabulka.

Autor působí jako generální ředitel společnosti CSC.


Vyšlo v CIO Business World 6/2011
Časopis lze koupit se slevou 20 %

Komentáře