Jak zvládnout firemní politiku Bring Your Own Device

Firemní přístup BYOD (Bring Your Own Device) se stává stále oblíbenějším, ale aby z nabízené mobility mohli těžit zaměstnanci i zaměstnavatelé současně, je nutné vybrat správné technologie.

Jak zvládnout firemní politiku Bring Your Own Device


Luxus v podobě absolutní kontroly firemních zařízení, sítí, serverů i dat se už dávno stal minulostí - v těchto dnech čelí firmy mnoha novým technologickým výzvám. Konzumerizace IT a Éra Cloudu tlačí nejen na zabezpečení, ale současně také na mobilitu. Společnosti by se novým trendům bránit neměly, protože by tak mohly přijít o kvalitní zaměstnance i spoustu zakázek. Aby však vstup do mobilního a flexibilního pracovního prostředí zvládly, neubrání se změnám.

Pokud chcete tyto výzvy zvládnout, projděte si naše rady, jak na to.

Nemějte strach – namísto paniky z cloudu a přístupu BYOD najděte způsob, jak problematiku zvládnout. Éra Cloudu již počítá s novými požadavky, hrozbami i taktikami a je důležité, aby se vaše organizace nebála přistoupit k důležitému kroku – podpoře zaměstnanců a optimalizací IT bezpečnosti a produktivity.

Adoptujte konzumerizaci – celopodnikové standardy patří k dávné minulosti a novým uživatelským technologiím, které jsou potají vnášeny do pracovního prostředí, je na čase oficiálně nabídnout pomocnou ruku. Přijmete nová uživatelská zařízení a podpořte tím vaši počítačovou budoucnost.

Udělejte IT osobnější – nedovolte, aby IT blokovalo váš vývoj, rozvoj ani nové možnosti. IT musí v první řadě podporovat produktivitu - umožnit personalizaci, BYOD a privátní cloud. Zkušenosti v Éře cloudu jsou založeny na individuálních zvycích – nelze čekat, že jeden typ řešení bude sedět všem – vše je individuální. Nebraňte tedy transformaci IT na osobní a umožněte individuální používání zařízení, aplikací a dat. Zdokonalte s tím související bezpečnost. Ta může být maximálně nastavená na míru a tím co nejvíce relevantní pro práci.

Podporujte networking – ten je stále důležitější a zahrnuje služby, které sbližují cloud computing a lidi, služby spojující aplikace a data a více, než samotné dráty a spojení, jsou důležité služby jako DNS, kódování SSL/TLS i vzdálený přístup k aplikacím. S narůstající mobilitou se stáváme závislejšími na síti více než kdykoliv předtím. Je nezbytné překonat desetiletí staré domněnky a umožnit přístup k optimalizaci a pokroku. Networking je tou správnou cestou.

Zkvalitněte přístup – i když se objevil cloud a BYOD, neznamená to, že nebudete řešit bezpečnost a budete je chtít za každou cenu zavést. Cloud a BYOD považujte za popud, proč se na zkvalitnění přístupu a zabezpečení zaměřit. Přístup je daleko více než pouhé ano či ne. Správa identity a přístupu musí být v paralelním souladu s identifikačními faktory, atributy a požadavky. Efektivní přístupová rozhodnutí by neměla opomenout přístup pěti W - who, what, when, where, why (kdo, co, kdy, kde a proč) neboli jinými slovy – vliv identity, zařízení, situace, lokace a jednotlivé způsoby používání. Takový přístup povolí více kontroly nad komplexním propojením dat.

Definujte vazby – uvažujte o síti jako o komplexním setu konexí i zásad pro vztahy mezi subjekty, nejen o jednoduchých bránách a podsítích. Sítě jsou v Éře Cloudu sociální, propojené a otevřené. Granulární přístup je napřímo integrovaný a BYOD je již nastaveno. Jednoduché přihlašovaní, optimalizace bezpečnosti, cílových služeb a follow-me-data jsou základem pro ideální produktivitu.

Zabezpečte se virtualizací - virtualizace je svým způsobem computing na míru na základě potřeb každého businessu. Virtualizace umožňuje kompletní inovaci pro ty, kdo začínají úplně na zelené louce, ale i pro ty, kdo transformují bezpečnost skrze virtualizaci. Efektivní zabezpečená virtualizace chrání mobilitu, spolupráci a sociální computing prostřednictvím izolace citlivých zdrojů. BYOD nemůže být efektivně zabezpečeno bez virtualizace.

Akceptujte multitenantnost – jedná se o novou realitu. Cloud computing založený na službách vyžaduje model vlastních datacenter. Cloud umožňuje zvýšenou spolupráci mezi modely a osvědčený multitenantní model nabízí zvýšenou ochranu administrativy, vlastnictví a externích služeb, ale odděleně od sebe. Jak se říká, dobrý plot dělá dobré sousedy.

To co je vaše, vlastněte - vlastněte to, co spravujete a spravujte, co je vaše. Vlastněte vaše vlastní data, vlastněte šifrování. Zamyslete se, jestli skutečně potřebujete vlastnit zařízení, nebo jestli to jsou jen data, to, co bude používáno skrze nejrůznější zařízení. Potřeba starat se o vlastní zařízení byla dříve jedním z hlavních požadavků IT, ale zamyslíme-li se nad tím, není to vždycky nezbytné. S politikou BYOD mohou zaměstnanci vlastnit zařízení a společnost se potřebuje zaměřit na správu přístupu k citlivým datům – a ne spravovat jednotlivá zařízení sama o sobě.

Cloudům důvěřujte – abyste se mohli spoléhat na cloudové služby, je nezbytná důvěra i transparentnost a násobné zabezpečení proti pochybení musí chránit před jakoukoliv katastrofou. Důvěra v cloud je postavena na principech bezpečnosti, soukromí, transparentnosti a zodpovědnosti.


Autor působí jako Area Vice President, Eastern EMEA ve společnosti Citrix Systems.


Úvodní foto: © kaptn - Fotolia.com
Komentáře