Punk a mainframy nejsou dead

Novinářské setkání v pražském CA Technologies Mainframe Centre of Excellence ukázalo, že mainframy se na odpočinek rozhodně nechystají

Punk a mainframy nejsou dead


Následující reportáží se vracíme k zajímavému setkání, které na sklonku podzimu loňského roku uspořádala pro evropské novináře v pražském „Mainframe Centre of Excellence“ společnost CA Technologies.

 

“Poslední mainframe bude vypnut 15. března 1996” (Stewart Alsop, 1991)

Mainframy jsou pro CA Technologies opět jednou z klíčových součástí jejich businessu. Mainframy totiž nejenže nevymírají, ale daří se jim stále lépe. Co je vrátilo zpět do hry? Především cloud a virtualizace, respektive to, co spolu tyto dva trendy přinesly: řádově lepší škálovatelnost, elasticita, on-demand provisioning, SLA Management.

Případně se lze na věc podívat z jiného a ve finále nakonec rozhodujícího úhlu pohledu: kolik to bude stát?. Jak uvedl ve své prezentaci Marcel den Hartog, Senior Product Marketing Manager, firmy při finančním hodnocení přínosu vždy hodnotí tři aspekty. Zaprvé je to cena hardwaru a softwaru. Zde cloud boduje především modelem „pay as you go“, tedy platbami za skutečně použité výpočetní či storage kapacity. Druhým aspektem je velikost operačních výdajů (OPEX). Zde je plusem cloudu to, že snižuje výdaje na špičkové (a drahé) specialisty, kteří udržují vaši infrastrukturu. Třetí aspekt bychom mohli nazvat „cena za konkurenceschopnost“. Využití cloudu umožňuje v případě potřeby řádově rychleji navýšit (případně snížit a neplatit tak nevyužité zdroje) výpočetní kapacitu.

 

Jak to vidí zákazníci

V průběhu srpna 2010 provedla společnost Vanson Bourne průzkum, který v téměř 300 firmách v zemích Západní Evropy, ale i v České republice či v Rusku zkoumal jejich vztah ke cloudu a mainframům. Z jeho výsledků mimo jiné vyplynulo, že dle názoru 75% dotázaných firem budou hrát mainframy zásadní roli ve strategických projektech zaměřených na cloud.  77% procent firem pak plánuje využívat mainframy více nebo alespoň stejně i v příštích letech. Více dat ze studie najdete v prezentaci Marcela den Hartoga.

 

Česko, země mainframe specialistů?

Jsou ovšem i trendy, které by mohly růžovou budoucnost mainframů poněkud narušit. Tím zřejmě nejzávažnějším by mohl být nedostatek mainframových specialistů. Původní mainframoví guru totiž postupně odcházejí do penze a studentům vysokých škol specializovaných na IT dosud zřejmě nezněla specializace „mainframe specialist“ dostatečně "sexy".

Právě z těchto důvodů zřídila CA Technologies v srpnu 2005 v Praze Mainframe Center of Excellence, které má výchovu nových „mainframistů“ jako jeden z hlavním úkolů. Šéfem centra je Radovan Janeček, jinak též Software Engineering Vice President. Ten ve svém vystoupení nejprve vysvětlil, proč padla volba právě na Prahu. Zásadní byla dobrá dostupnost kvalitních softwarových inženýrů a to nejen českých. Praha je kosmopolitní město, v pražském centru tak dnes pracují odborníci 16 národností. Celkově dnes v Praze působí více než 250 inženýrů s tím, že hlavním zaměřením je výzkum a vývoj právě v oblasti mainframů.

Jak uvedl Radovan Janeček, špičkové znalosti mainframů jsou ale poměrně vzácné. Kde tedy CA Technologies bere potřebné množství specialistů? Kromě „přetahování“ specialistů od jiných dodavatelů jde především cestou školení a tréninků. Uvedl, že firma vyvinula dvouměsíční tréninkový program, po jehož absolvování začíná účastník s mainframy přímo pracovat. Během  dalších měsíců se zdokonaluje, přičemž vždy je mu k dispozici mentor v podobě zkušeného mainframe specialisty.

Dalším zásadním zdrojem budoucích mainframe specialistů se postupně stávají školy. Strategií firmy je, aby se výuka mainframových technologií stala součástí osnov vysokých škol zaměřených na studium IT. CA Technologies školám v tomto směru pomáhá „dodávkami“ specialistů, kteří se na výuce přímo podílí. V současné době jsou už mainframy součástí bakalářského a magisterského studia na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT, v přípravě jsou programy na Fakultě matematiky a fyziky Univerzity Karlovy a dále na Masarykově univerzitě a liberecké Technické univerzitě.

 

Více informací najdete v prezentacích jednotlivých řečníků:

Thomas Leitner: „Trends & Milestones“

Dayton Semerjian: „CA Mainframe Strategy – Creating the future together“

Marcel den Hartog: „A New Cloud - every cloud has a silver lining - Are Mainframes prepared for Cloud?“

Radovan Janeček: „Mainframe Centre of Excellence“

Komentáře