Symposium InterSystems 2012 seznámilo partnery s produktovými inovacemi

Na 11. Symposiu společnosti InterSystems s podtitulem Klíč k průlomovým aplikacím, které se uskutečnilo ve dnech 4. a 5. června 2012 v hotelu Galant v Mikulově, se partneři mohli seznámit s hlavními inovacemi v produktech a sdílet zkušenosti z realizovaných projektů.

Symposium InterSystems 2012 seznámilo partnery s produktovými inovacemi


Letošní Symposium zahájil Michal Tomek, obchodní ředitel české pobočky InterSystems. Přítomné partnery informoval, že za loňský rok společnost dosáhla obratu osm miliard korun při meziročním růstu prodeje licencí o 24 %. Vizí společnosti nadále zůstává být „tvůrčím technologickým partnerem se zaujetím pro dokonalost díla a pro úspěch zákazníků.“

Richard Currier, viceprezident pro strategické iniciativy, shrnul vývoj databáze Caché, na níž InterSystems postavil platformu HealthShare pro zdravotnictví. „Řada organizací se nyní přesouvá k něčemu, s čímž jsme začali před 30 lety,“ zdůraznil Currier vlastnosti objektové databáze Caché.

Z pohledu strategie upozornil na přesun od tradičních aplikací, jejichž úkolem bylo „zachycovat a sdílet“, k aplikacím, které dokážou „porozumět a konat“. K jejich vývoji mají aplikačním partnerům pomoci právě objektová databáze Caché, integrační platforma Ensemble a do nich zabudované nástroje DeepSee a iKnow pro analýzy dat v reálném čase. Hlavní produktové inovace představil Andreas Dieckow, vedoucí produktový manažer, který také odhalil technologickou strategii pro rok 2012 a vlastnosti plánované pro budoucí verze Caché, Ensemble a DeepSee.

Martin Zubek, manažer rozvoje obchodu InterSystems, se pak zaměřil na platformu HealthShare jako základ pro národní/regionální řešení pro eHealth. Účastníky seznámil s jednotlivými komponenty a základnou HealthShare Foundation, která kromě podpory většiny standardů ve zdravotnictví již zahrnuje potřebné součásti pro různé integrační projekty. Jak InterSystems platformu HealthShare implementuje, následně ukázal senior sales engineer Daniel Kutáč. InterSystems při nasazení HealthShare zastává filozofii tzv. „pull“ modelu, kdy data zůstávají na místě původního uložení a v okamžiku, kdy je uživatel potřebuje, je systém zprostředkuje.

V případě potřeby je však možné nastavit i „push“ model, kdy je lékař přihlášen k odběru určitých klinických dat, aniž by si je musel pokaždé vyžádat. Michal Tomek dále navázal na téma průlomových aplikací předvedením konkrétních možností použití produktů InterSystems. Prezentací specifických vlastností a jejich příkladů partnerům vysvětlil, proč je vhodné o každém novém vývoji přemýšlet z odlišných úhlů pohledu. Produktový manažer Bill McCormick pak ve svém příspěvku seznámil účastníky s problematikou vytváření rozsáhlých projektů v Caché. Rozebral potenciální obtíže, s nimiž se mohou vývojáři setkat při nesprávném použití objektové technologie a SQL ve svých aplikacích.

V závěru prvního konferenčního dne prezentovali Eugen Pahulyi, vedoucí vývojového týmu, a Ján Tomášik, ředitel společnosti mediworx software solutions, implementaci CRM systému založeného na technologiích InterSystems ve zdravotní pojišťovně Dôvera zdravotná poisťovna. Prezentaci svým pohledem doplnil Ľuboš Laslop, IT manažer pojišťovny. Daniel Kutáč spolu se studentem Fakulty informatiky a informačních technologií Slovenské technické univerzity v Bratislavě Danielem Drahoněm pak představili sémantický web jako technologický experiment s ukládáním propojených textových dat.

Program druhého dne zahájil Pavel Minařík, technologický ředitel AdvaICT, prezentací aktuální verze systému FlowMon ADS, který analyzuje provoz datové sítě a jehož základem je Caché. Po něm k tématu eHealth a problematice archivace, sdílení a výměny obrazových dat ve zdravotnictví vystoupil Svatopluk Beneš, ředitel divize Medical Solutions společnosti OR-CZ. Jak se ke koncepci eHealth staví Krajská zdravotní, a.s., pak ukázal Aleš Daniel, přední odborník na problematiku eHealth v České republice zodpovědný za interní vývoj softwaru, integraci systémů a správu NIS v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem.

Svá řešení na Symposiu prezentovala také společnost CompuGroup Medical Česká republika, která vyvíjí nemocniční informační systém Clinicom, a firma CSC Computer Sciences, která ukázala reálné možnosti telemedicíny. Využití technologií InterSystems (Caché, Ensemble a DeepSee) od sběru dat přes řízení energetických sítí a účtování po manažerské analýzy představili Jan Svoboda a Luděk Volf ze společnosti WS Trends, která pro tyto potřeby vyvinula unikátní Smart Grid Management System. Tento systém byl jako první řešení chytré sítě v České republice nasazen ve společnosti Lumen distribuční soustavy.

Pracovní část Symposia uzavřel Štefan Havlíček, sales engineer v InterSystems, ukázkou implementace a používání webových služeb a XML v prostředí Ensemble. V závěru svého vystoupení uvedl postupy pro správné použití bezpečnostních prvků webových služeb v poslední verzi Caché.


Úvodní foto: © tlorna - Fotolia.com
Komentáře