TCO je překonané, chtějte TVO

Nejsme tak bohatí, abychom mohli nakupovat jen podle TCO.

TCO je překonané, chtějte TVO


Mark Templeton se na letošní konferenci Synergy v Barceloně dotkl citlivé problematiky TCO - především toho, co tato doposud velmi oblíbená metrika nedokáže obsáhnout, jako je vyšší produktivita, flexibilita, schopnost reagovat na změny či oslovit a "přetáhnout" talentované zaměstnance, míra odolnosti při případných selháních systémů či služeb, schopnost plynule a rychle zvládat sloučení a akvizice či expandovat na nové trhy. TCO se zaměřuje pouze na náklady konkrétního řešení (či služby) a nedokáže tyto z valné části měkké metriky nejen kvantifikovat (to je vždy obtížné), ale ani vzít v úvahu jejich existenci. Jako alternativu nabídl Templeton koncept TVO (total value of ownership), tedy celkové hodnoty dané investice, který bere v úvahu nejen vlastní náklady, ale i reálné či potenciální přínosy ve výše zmíněných oblastech.

Mark Templeton má pochopitelně nepřímo na mysli nejen obecně cloudové technologie, ale též výhody virtualizace koncových bodů, DaaS (desktop as a service), které v současné době nemusí vždy nabízet jednoznačně nižší TCO či rychlou návratnost, ale umožňují dosáhnout například vyšší pracovní flexibility pro zaměstnance při zachování či dokonce zvýšení pracovní výkonnosti či úrovně zabezpečení informací pro zaměstnavatele. Citrix byl například jednou z prvních firem, která řadě svých změstnanců nabídla program "bring your own PC", v rámci kterého dostane zaměstnanec na výběr zda bude používat standardní firemní notebook, nebo využije "dotaci" na nákup notebooku dle vlastního výběru (při splnění kritérií jako je záruka, základní specifikace apod.).

Podle Templetona je to ale pouze první krok. Konzumerizace firemního IT, která je již v podstatě neodvratná, bude znamenat, že si zaměstnanci budou chtít vybírat nejen na jakém PC (laptopu) chtějí pracovat, ale také jaký smartphone či tablet budou používat. U mladších generací může dokonce jít o aspekt, který bude přispívat k volbě zaměstnavatele - ti kteří nabídnou možnost volby (respektive to, aby zaměsntanec za jasně stanovených pravidel využíval svá vlastní zařízení) budou v jasné výhodě. "Dnešní standardy budou v budoucnu vyjímkami a dnešní výjímky se standou standardem," prohlásil CEO Citrixu - a měl přitom na mysli nejen vlastnictví zařízení, ale i způsob provozování aplikací či pracovní návyky.

Aby podobná úmluva byla možná, je ale třeba zajistit bezpečný přístup k datům na všech těchto zařízeních - cestou, jak toho snadno dosáhnout, může být (proto tomu ostatně Citrix věnuje takovou pozornost) virtualizace, přesněji virtualizace koncových bodů zahrnující doručování aplikací, osobních nastavení a dat uživatele. A právě datům, přesněji platformě ShareFile kterou Citrix na Evropské Synergy představil se budeme věnovat v dalším díle našeho miniseriálu.


Úvodní foto: © senticus - Fotolia.com
Komentáře