TCO je překonané, chtějte TVO

Mark Templeton, CEO společnosti Citrix, se na konferenci Synergy v Barceloně dotkl také citlivé problematiky TCO.

TCO je překonané, chtějte TVO


Mark Templeton, CEO společnosti Citrix, se na konferenci Synergy v Barceloně dotkl také citlivé problematiky TCO – především toho, co tato doposud velmi oblíbená metrika nedokáže obsáhnout, jako jsou vyšší produktivita, flexibilita, schopnost reagovat na změny či oslovit a „přetáhnout“ talentované zaměstnance, míra odolnosti při případných selháních systémů či služeb, schopnost plynule a rychle zvládat sloučení a akvizice či expandovat na nové trhy.

TCO se zaměřuje pouze na náklady konkrétního řešení (či služby) a nedokáže tyto z valné části měkké metriky nejen kvantifikovat (to je vždy obtížné), ale ani vzít v úvahu jejich existenci. Jako alternativu nabídl Templeton koncept TVO (Total Value of Ownership), tedy celkové hodnoty dané investice, který bere v úvahu nejen vlastní náklady, ale i reálné či potenciální přínosy ve výše zmíněných oblastech.

Mark Templeton má pochopitelně nepřímo na mysli nejen obecně cloudové technologie, ale též výhody virtualizace koncových bodů, DaaS (Desktop-as--a-Service), které v současné době nemusí vždy nabízet jednoznačně nižší TCO či rychlou návratnost, ale umožňují dosáhnutí například vyšší pracovní flexibility pro zaměstnance při zachování či dokonce zvýšení pracovní výkonnosti či úrovně zabezpečení informací pro zaměstnavatele. Citrix byl například jednou z prvních firem, která řadě svých zaměstnanců nabídla program „bring your own PC“, v rámci kterého dostane pracovník na výběr, zda bude používat standardní firemní notebook nebo využije „dotaci“ na nákup notebooku podle vlastního výběru (při splnění kritérií, jako jsou záruka, základní specifikace apod.).

Podle Templetona je to ale pouze první krok. Konzumerizace firemního IT, která je již v podstatě neodvratná, bude znamenat, že si zaměstnanci budou chtít vybírat nejen, na jakém PC (laptopu) chtějí pracovat, ale také jaký smartphone či tablet budou používat. U mladších generací může dokonce jít o aspekt, který bude přispívat k volbě zaměstnavatele – ti, kteří nabídnou možnost volby (respektive to, aby zaměstnanec za jasně stanovených pravidel využíval svá vlastní zařízení), budou v jasné výhodě. „Dnešní standardy budou v příštích letech výjimkami a dnešní výjimky se stanou standardem,“ prohlásil CEO Citrixu – a měl přitom na mysli nejen vlastnictví zařízení, ale i způsob provozování aplikací či pracovní návyky.

Aby podobná úmluva byla možná, je ale třeba zajistit bezpečný přístup k datům na všech těchto zařízeních – cestou, jak toho dosáhnout, může být (proto tomu ostatně Citrix věnuje takovou pozornost) virtualizace, přesněji virtualizace koncových bodů zahrnující doručování aplikací, osobních nastavení a dat uživatele.


Úvodní foto: © James Steidl - Fotolia.com

Vyšlo v CIO Business World 1/2012
Časopis lze koupit se slevou 20 %

Komentáře