Téměř polovina firem neměří efektivitu svých webových stránek

Celých 43 % britských společností připouští, že vůbec netuší, zda je jejich stránka na internetu efektivní.

Téměř polovina firem neměří efektivitu svých webových stránek


Vyplývá to z průzkumu webhostingové společnosti Fasthosts. Z analýzy je patrné, že 34 % firem nikdy ani nezvažovalo zkoumat popularitu či efektivitu jejich webové prezentace. Naopak, z 57 % podniků, které tento aspekt zajímá, jen jedna z pěti firem zkoumá, odkud návštěvníci na její web přišli.

Podle zástupců společnosti Fasthosts navíc pouze třetina vlastníků webových stránek monitoruje CTR (ClickThrough Rate) jednotlivých částí svých webů. „V dnešní obtížné ekonomické situaci je web silnějším nástrojem, než kdy jindy. Ohromná spousta firem však nadále slepě investuje do své webové prezentace a už nehledí na to, zda jde o efektivně vynaložené peníze nebo jen zbytečnou položku rozpočtu,“ říká Steve Holford, CMO ve společnosti Fasthosts.

„Bez ohledu na velikost webového projektu lze konstatovat, že každá společnost jen získá sledováním jednoduchých statistik a monitorováním efektivity. Je třeba vytěžit maximum z každého návštěvníka,“ konstatuje Holford.

Co je v dnešní době poměrně zarážející je, že 23 % z dotazovaných společností vůbec nevidí web jako svůj potenciální prodejní kanál. Celkem pak pouze jedna z deseti firem měří efektivitu pomocí zjišťování prokliků na každý uskutečněný nákup/objednávku.

Od chvíle kdy si zřídila stránku také více než polovina firem (konkrétně 62 procent) připustila, že absolutně přehlížela jakékoli externí poradenství ve smyslu zvyšování efektivity své webové prezentace.

„Pokud některé společnosti začnou vnímat statistiky svých webových stránek a uskuteční změny potřebné ke zvýšení jejich efektivity věřím, že brzy pocítí reálný pozitivní finanční dopad. Se zvýšenou průhledností a prodeji prostřednictvím úspěšné stránky vzroste důvěra firem v on-line trhy i role, kterou bude web hrát v dosahování jejich obchodního plánu,“ dodává Holford.

Komentáře