Tisk: originál nebo alternativa?

Problematika originálních tonerů pro tiskárny je snad stejně stará jako tiskárny samotné.

Tisk: originál nebo alternativa?


Na jedné straně stojí nekompromisní zastánci používání originálních náplní, automaticky odmítající cokoliv jiného, na straně opačné pak výrobci a uživatelé alternativního tiskového materiálu. Každá skupina má své zastánce, každá své argumenty a svoji pravdu. Naštěstí obě strany upustily od fanatických prohlášení, že ta druhá strana je ďábel obchodující s předraženým „inkoustem“, případně  v opačném gardu ničitelé drahých zařízení.

Paradoxně ve sporu originál kontra alternativa za uklidněním vášní stáli distributoři, kteří se chovají čistě tržně a logicky se snaží dodat koncovým uživatelům to, na čem mají nejvyšší marži. Samozřejmě většina si již vyzkoušela, že alternativní náplně často nedosahují takových výsledků jako originály, nicméně situace ohledně poškození strojů není ani zdaleka tak tragická, jak se snažily zdůrazňovat samotné značky.

Rozporuplné výsledky naznačuje i studie společnosti Gartner uskutečněná před dvěma lety, Hlavním motivem pro používání alternativních náplní je pro většinu dotázaných okamžité snížení nákladů, kdy zároveň ušetřené prostředky nepřímo slouží k zachování pracovních míst. Uváděná úspora v nákupních cenách totiž činí 20 - 70 % originálních, nicméně jen pouze malá část reálně sleduje spolehlivost cartridge, výtěžnost nebo kvalitu výsledného tisku.

Extrémní je tedy i rozptyl hodnotící přechod k repasovaným tonerům. Řada společností hodnotí tento krok pozitivně, řada jiných si však stěžuje na špatnou kvalitu tisku, výtěžnost kazet, nekonzistenci nebo selhání tonerů. Vycházíme-li z vlastních zkušeností, řada IT manažerů nám potvrdila, že kvalitu dodávek v případě neoriginálních náplní sledovala intenzivně pouze po velmi krátké období. Zároveň přiznávají, že pokud by došlo k selhání originálních a alternativních tonerů ve stejném procentu, budou preferovat originální náplně – ne zas tak tolik kvůli ochraně samotných investic do zařízení, ale pro to, aby měli "krytá záda". Naopak tolerance na straně ekonomických pracovníků (typicky CFO) je vůči selhání alternativních tonerů daleko vyšší a je zde i ochota riskovat případné poškození vybavení společnosti do výše části ekonomických úspor plynoucích ze změny spotřebního materiálu. Ze studie také vyplývá, že si pouze velmi málo společností uvědomuje, že náklady na tonery/cartridge představují pouze 10 – 30% celkových nákladů na tisk.

Leobert FaesslerZajímavý pohled na problematiku užívání neoriginálních tiskových kazet nabídl nedávno na pražské konferenci společnosti HP o technologiích Leobert Faessler (HP LaserJet Supplies Product Marketing Manager EMEA). Originální tisková kazeta představuje podle HP až 70 % zobrazovacího systému celé tiskárny a je samozřejmě navržena tak, aby efektivně spolupracovala s tiskárnou a dosahovala optimálních výsledků. Důležitou roli při kvalitě tisku hraje přesně navržené množství jednotlivých složek v náplni, a to s konstantními  výrobními podmínkami a s předvýrobní a povýrobní kontrolou.

Podle Faesslera nejsou hlavním problémem alternativní náplně jako takové, i když samozřejmě ani on nevnímá jejich používání jako ideální, ale stále rostoucí míra padělků. Levné padělky totiž nesplňují aní základní parametry, neposkytnou spolehlivé výsledky či konstantní výkon během své doby životnosti. Uživatelé se tak setkávají s výrazně nízkou kvalitou tisku, opakovanými pokusy o tisk kvůli chybným výtiskům, rychlému opotřebení zařízení nebo dokonce jeho nenávratným poškozením. Stále rostoucí míře padělání tiskových kazet  čelí HP i poskytnutí softwaru pro ověření pravosti tiskové kazety a veškerá balení tonerových kazet HP pro laserový tisk jsou vybavena bezpečnostní známkou s nápisem „Original Toner“ (při inkoustech „Original Ink“). Modrá nálepka je vždy umístěna na části balení, které se při otevírání musí odtrhnout. Známka má speciální holografickou úpravu. Její kontrastní polovina a nápisy „Original Toner“ mění barvu při náklonu ze strany na stranu z tmavě modré na světle modrou.

Jedním z důvodů, proč používat originální náplně, je podle Faesslera i vysoký důraz, který značky kladou na životní prostředí. V případě HP jde například o program HP Planet Partners, který funguje již od roku 1991 a který představuje způsob recyklace tiskových kazet nebo tonerů. V rámci této služby mají zákazníci HP možnost odeslat použité tonery a kazety s tím, že poštovné za ně hradí společnost HP. Tento program je zaměřen jak na komerční společnosti, tak i neziskové organizace a fyzické osoby. Cílem programu Planet Partners je snížit ekologickou stopu. Jedním z mnoha důkazů o smyslu této snahy může být 200 000 tun vypotřebovaných kazet, což představuje ekvivalent 389 milionů tonerů LaserJet a inkoustových kazet, které byly v letech 1999 – 2010 recyklovány a použity pro výrobu nových. Rovněž i krabice s tonerovými kazetami HP LaserJet jsou z 80 % vyrobeny z recyklovaných materiálů a všechna balení kazet jsou také dále recyklovatelná.


Úvodní foto: © ra2 studio - Fotolia.com
Komentáře