Trendy v outsourcingu IT pro rok 2010

Na následujících řádcích vám přinášíme přehled nejdůležitějších trendů, s nimiž se pravděpodobně setkáte v oblasti outsourcingu IT služeb v roce 2010.

Trendy v outsourcingu IT pro rok 2010


1. Transformace v IT doznají změn

Zákazníci budou i nadále vyžadovat transformaci IT prostředí, zároveň se ale více zaměří na jeho optimalizaci, neboť revoluční změny ve způsobu zajištění IT služeb bývají obvykle vysoce nákladné a zároveň obtížně proveditelné. „Organizace budou stále provádět transformaci svého IT, ale typicky budou vyžadovat realizaci těchto projektů v pragmatickém duchu, postupnými kroky a zaměří se přitom na aplikaci standardizovaných a optimalizovaných řešení,“ říká Mark Toon, CEO konzultantské společnosti EquaTerra.

2. Přeměny kontraktů

V průběhu posledních měsíců dochází podle konzultantské společnosti Compass America k nárůstu počtu kontraktů, které jsou společnostmi revidovány a uzavírány znovu tak, aby lépe vyhovovaly novým podmínkám na trhu. Tento trend bude jedním z klíčových také pro rok 2010.

3. Problémy s multisourcingem

Multisourcing se v teoretickém náhledu zdá být ideálním řešením sourcingových potřeb, neboť klade důraz na spolupráci s nejlepšími dodavateli IT služeb a zároveň vytváří tlak na jejich cenovou politiku. V reálném světě však způsobuje mnoho problémů.

„Organizace dnes přehodnocují svůj dřívější přehnaně pozitivní přístup k multisourcingu, neboť si uvědomují, že k jeho implementaci nejdříve musejí dosáhnout určité úrovně řízení procesů a managementu vůbec, aby mohl tento multidodavatelský model úspěšně fungovat,“ říká Bob Mathers, konzultant ze společnosti Compass America.

4. Nové výzvy a příležitosti

Počet poskytovatelů služeb, které lze označit jako vrcholné představitele trhu, se v minulém roce poměrně výrazně snížil, což vytváří nejen výzvy, ale i nové příležitosti.

„Konsolidace společností, jako je například HP, EDS, Dell, Perot, ACS nebo Xerox, se může stát příležitostí pro jejich konkurenty,“ říká Charles Arnold, výkonný ředitel poradenské IT divize EquaTerra. „Ať již půjde o přetahování pracovníků od dříve dominantních hráčů na trhu nebo obsazování původně nedobytných pozic ve výběrových řízeních, rok 2010 představuje ideální příležitost pro to, jak změnit rozložení sil na trhu.“

5. Nutkání ke spojení

Everest předpokládá, že v roce 2010 bude většina fúzí a akvizicí zaměřena na získání profilově příbuzných společností, které dokážou nabídnout přidanou hodnotu v podobě výhodného geografického postavení, nabídky doplňkových funkcí nebo zajímavé pozice ve vertikálním členění. Naopak výrazně méně důrazu bude kladeno na fúze realizované výhradně za účelem nárůstu velikosti.

6. Návrat z offshore zpět?

V souvislosti s pohybem měnových kurzů a rostoucí nezaměstnaností je poměrně pravděpodobné, že se některé offshore služby začnou vracet zpět „domů“ – jednoduše proto, že to bude pro organizace výhodné jak z hlediska finančního, tak i organizačně – správního.

„S ohledem na propad směnného kurzu dolaru a vysokou nezaměstnanost v USA očekáváme, že se do USA navrátí nemalá část sourcingových řešení,“ hodnotí situaci Peter Iannone, výkonný ředitel EquaTerra pro USA.

7. Rychlý zánik obřích zakázek

Zvýšený konkurenční boj, který bude tlačit na ceny poskytovaných služeb, povede podle Everestu ke snížení počtu i objemu obřích zakázek. „Zákazníci se budou vyhýbat miliardovým zakázkám, které nahradí flexibilnějším přístupem k outsourcingu,“ myslí si Lee Ayling, manažer EquaTerra ve Velké Británii.

„V roce 2010 se budou uzavírat především kontrakty zaměřené na hlavní procesy. Budou kladeny zvýšené nároky na svižnou implementaci a rychlou návratnost realizovaných investic,“ prohlašuje Brad Everett, výkonný ředitel EquaTerra v oblasti HR.

8. Outsourcing ve veřejném zájmu

Vše nasvědčuje tomu, že obliba outsourcingu narůstá i v oblasti veřejné správy. „Veřejné rozpočty dnes nemají peněz na rozdávání, ale poptávka po moderních technologiích je větší než kdykoliv předtím,“ glosuje současnou situaci Glenn Davidson z EquaTerra a ihned dodává: „V souboji o peníze z veřejné pokladny uspějí ti, kteří dokážou nabídnout nejen kvalitní služby, ale také flexibilní modely financování a zajištění rizika.“

9. Pomalý návrat diskrečních výdajů

Z výzkumu společnosti Everest vyplývá, že vývojáři aplikací, konzultantské společnosti nebo poskytovatelé služeb souvisejících s údržbou budou v roce 2010 muset nabídnout flexibilní kontrakty a velmi agresivní cenovou politiku, aby dokázali na svou stranu přitáhnout pozornost zákazníků. Pokud se jim to nepodaří, budou čelit velmi opatrné politice svých zákazníků v oblasti diskrečních výdajů.

„Nárůst ochoty společností k uzavírání těchto kontraktů bude do značné míry záviset na globálním ekonomickém oživení, bez něhož zůstanou kohouty na diskrečních penězovodech nadále uzavřeny,“ dodává Everest.

10. Semisourcing

Cloud Computing a SaaS, které Stan Lepeak z EquaTerra nazývá „semi-outsourcingovými alternativami“, mají potenciál v roce 2010 zahýbat s celým IT odvětvím. Trh s IT outsourcingovými službami se podle prognózy Forrester Research se zvyšující se rychlostí pohybuje od tradičního modelu poskytování služeb směrem ke cloudu. Klíčovým parametrem pro úspěch v tomto novém prostředí bude modularita nabízených služeb. Dodavatelé se tedy budou muset snažit dodávat více a více služeb na bázi plug-and-play s účtováním dle vytížení infrastruktury.

„Vysledovali jsme jasný pohyb trhu směrem k poskytování snadno škálovatelných služeb založených na virtuální infrastruktuře. Jako hlavní výhodu tohoto konceptu chápeme fakt, že se dokáže pružně přizpůsobovat velikosti podniku,“ říká Melany Williams, partner a výkonný ředitel v konzultantské společnosti TPI Momentum.

Podle společnosti Everest se dokážou na nové podmínky nejrychleji adaptovat malé a střední firmy, jimž bude v tomto smyslu patřit celý rok 2010. Velké firmy se totiž dle uvedené prognózy budou při implementaci nových postupů potýkat s komplikovanějšími problémy jak technického, tak i obchodního rázu.

11. Opatřete si správné zaměstnance

V roce 2010 budou podle expertů velmi žádaní vysoce kvalifikovaní zaměstnanci, kteří dokážou identifikovat oblasti vhodné pro outsourcing a ušetřit tak svému zaměstnavateli nemalé prostředky. Mezi další klíčové vlastnosti, které by tito zaměstnanci měli mít, patří schopnost účinného vyjednávání a manažerské dovednosti.

„Společnosti budou hledat nové dodavatele, optimalizovat kontrakty s těmi stávajícími a snažit se hledat nové cesty k dosahování svých cílů,“ myslí si Lily Moková, viceprezidentka pro CIO výzkum ve společnosti Gartner. „Aby mohly společnosti těchto cílů účinně dosahovat, budou potřebovat pracovníky se silnými vyjednávacími schopnostmi, ovládající řízení vztahů s dodavateli a disponující inovativním myšlením.“

Komentáře